Daně 2002 (II)

V minulém čísle našeho časopisu jsme se zabývali výpočtem daňové povinnosti smyšleného poplatníka, dnes nás čeká vyplnění vlastního přiznání. Tiskopis má opět novou podobu. Proto se pokusím předložit jakýsi vzor pro jeho vyplnění.

 

Nyní tedy rekapitulace všech možných čísel, která máme do formuláře implantovat.

Poplatník chodil do zaměstnání, kde pracoval na zkrácený úvazek a pobíral mzdu. Zaměstnavatel mu vystavil potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Toto potvrzení musí přiložit k daňovému přiznání a nás zajímají tyto položky (patří do Přílohy č. 2):

Úhrn příjmů ze závislé činnosti 68 400 Kč

Sražené pojistné 8 400 Kč

Základ daně 60 000 Kč

Sražená záloha na daň 3 400 Kč

 

V další tabulce následují příjmy a výdaje z podnikání podle účetnictví. Příjmy od Intergramu lze rozdělit na příjmy za více zdaňovacích období, dle zákona maximálně na tři roky. Přímo do daní nám vstoupí nejprve třetina a pak teprve zbytek. Má to význam u vyšších příjmů, kdy se dostaneme do vyšší daňové kategorie, zde to berte jen jako vsuvku pro vyvolené.

 

Příjmy:

Od agentury 150 000 Kč

Honoráře 100 000 Kč

Televize 2 700 KčNevstoupí do příjmů - již zdaněny srážkovou daní.

Intergram 10 000 KčTato částka bude rozdělena na příjmy za více období -na 1/3 a 2/3 (odečet na ř. 111 Přílohy č. 1 a ř. 302

Přílohy č. 3).

Celkem 260 000 Kč

 

Výdaje:

Kombo 15 000 Kč

Efekt 12 000 Kč

Počítač 48 000 KčDo výdajů vstoupí svým odpisem 12 000 Kč až

v tiskopise daňového přiznání a bude na něj uplatněntzv. reinvestiční odpočet ve výši 4800 Kč.

Drobné nákupy 13 000 Kč

Zaplacené pojist. 20 000 Kč

Cestovní náhrady 78 040 Kč

Výpočet najdete v minulém čísle

(trochu jsem ho zaokrouhlil).

Celkem 138 040 Kč

 

Připomínám, že poplatník studuje, má manželku, která nemá zdanitelné příjmy, protože se stará o dvě děti (jedno je dvouleté, druhé se narodilo v dubnu 2002) a daroval v roce 2002 dvakrát bezplatně krev, na což má potvrzení.

V předchozím roce (2001) se mu příliš nedařilo, takže měl z podnikání daňovou ztrátu 30 000 Kč, kterou si za rok 2002 hodlá uplatnit.

 

Podrobnosti k jednotlivým výpočtům, nezdanitelným částkám a podobně máte v předchozím čísle časopisu. Snad vám vše dohromady trochu pomůže a nebude pro vás ten poslední březnový týden hororem.

Hodně štěstí do dalších bojů s daňovými úřady.

 

příloha 1

příloha 2

příloha 3

příloha 4

příloha 5

příloha 6

příloha 7

příloha 8

příloha 9

Psáno pro časopis Muzikus