Jazzové standardy (8)

Jazzové standardy (8)
Jazzové standardy (8)

Jerome Kern:

All the Things You are

Jerome Kern patří mezi největší a nejslavnější americké skladatele populární hudby. Narodil se 27. ledna 1885 v New Yorku. Rodina se mu snažila poskytnout ucelené vzdělání. Studoval piano, harmonii a kompozici na New York College of Art a na Heidelburgské konzervatoři. Již jako mladý se vydal do Evropy, kde se stal doprovodným pianistou v Londýně. Rozhodující pro jeho kariéru se však stalo setkání s divadelními prkny. Hovoří pro to i fakt, že většina z více než 1000 jeho písní byla napsána pro divadlo a film. Roku 1905 se uvedl na Broadwayi písní How'd You Like to Spoon with Me? v muzikálu The Earl and the Girl. Během let se hrálo v broadwayských divadlech 13 muzikálů s jeho hudbou. V roce 1915 začal autorsky spolupracovat s Guy Boltonem a P. G. Wodehousem a roku 1927 uvedli jeden z nejhranějších muzikálů Show Boat. Pro Hollywood začal Kern pracovat v roce 1939 a napsal hudbu pro slavné filmy Roberta Swing Time (Fred Astaire a Ginger Rogers v hlavní roli), Lady Be Good a Cover Girl. Jeho písně zazněly celkem v jedenácti filmech. Velmi plodná také byla spolupráce s textaři Oscarem Hammersteinem a Otto Harbachem. Jeho kompoziční technika byla velmi jednoduchá a účelná. Umírá 11. listopadu 1945 na mozkovou mrtvici. Jeho písně žijí dál...

Píseň All the Things You are je z muzikálu Very Warm for May, uvedeného na Broadwayi roku 1939. Je jednou z nejznámějších Kernových melodií a není snad ve světě jazzmana, který by ji neznal. Má formu A B A a melodie je tvořena opakujícím se čtyřtaktovým motivem. Harmonie postupuje v sekvencích dominantních jader v tónině As dur a v osmém taktu moduluje o kvintu výše do Es dur. V sedmnáctém taktu je vybočení do tóniny G dur a E dur a přes hezký akord C+7 se vrací do původní As dur, kde se melodie opakuje. Improvizovat můžeme na prvních pět taktů na tóny stupnice As jónské, pak lze přejít do C jónské a od 9. taktu je to Es jónská a 14.-16. takt G dur. 17.-20. takt je na stupnici G dur, 21.-24. takt E jónská. V třetí části se harmonie opakuje, ale vrcholí v postupu Desmi7 - Asmaj7 - E7/+9, kde vybočí a vrací se zpět přes doškálné dominantní jádro Bb mi7 - Es7 do As dur. Pro kytaristy asi není tónina se čtyřmi béčky "to pravé ořechové", ale tahle píseň se opravdu tak hraje. Tak se trochu potrapte... A hlavně si sežeňte dobrou nahrávku. To ale platí prakticky pro všechno. Hodně štěstí.

Psáno pro časopis Muzikus