Korg MS2000 - virtuálně analogový synthetizér

Korg MS2000
Korg MS2000

Tento nástroj na principu matematického modelování analogových syntetizérů v sobě spojuje možnosti syntezátorových relikvií s užitečnými vymoženostmi moderních technologií, jako je MIDI a schopnost ukládat zvuky do paměti. Je to elektronická hudební továrna, ve které můžete soustružit zvuk jakéhokoliv hudebního stylu, ať už jste příznivec klasického měkkého analog-sametu, hutných basů, řezavých acid linek či hardcoru. Připočtěme flexibilní sekvencer s vocoderem a máme zde jeden z nejpůsobivějších nástrojů tohoto typu na trhu a to vše za vskutku příznivou cenu.

Nástroj je na trhu více než rok a mezitím si vydobyl své nezaměnitelné místo ve světových hudebních "kuchyních" i na podiích.

 

Popis

Nástroj existuje v podobě s klaviaturou (MS2000) a jako expander (MS2000R). Nejprve klávesová varianta: hranatá plechová krabice zvedající se dozadu, tenké dřevěné bočnice evokují analogový design (kryjí ale pouze pruh nahoře, ne celý boční panel). Nástroj má tmavomodrou barvu s jemnou metalízou, nápisy jsou světlešedé. Klaviatura má 44 kláves v rozsahu od F po C, tedy tři a půl oktávy. Vlevo od ní je plastikový panel s kolečky kontrolérů, na něm zepředu konektor pro sluchátka. Všechny ovládací prvky jsou centrovány na horním panelu, který má po krajích vytištěné údaje usnadňující ovládání - vlevo jsou bloková schémata režimů syntetizér a vocoder, vpravo seznamy parametrů. Kvůli zešikmení panelu není možné tento prostor využít pro odkládání nápojů, nedopadlo by to dobře. Ovládací prvky jsou uspořádány do přehledných bloků a zahrnují odleva doprava:

- Audio In - regulátory úrovně dvou vstupů

- Power/Volume - regulátor hlasitosti spojený s vypínačem

- Octave - dvě tlačítka přepínání oktáv

- Oscillator 1 - přepínač tvaru signálu, regulátory Control 1 a 2

- Oscillator 2 - přepínač tvaru signálu, přepínač typu audiomodulace, hrubé ladění po půltónech, jemné ladění

- Mixer - regulátory úrovně oscilátorů a generátoru šumu

- Filter - regulátory ladění, resonance, hloubky řízení obálkou a ladění klaviaturou, přepínač typu

- Amp - regulátory úrovně, stereo pozice, přepínač EG2/Gate, spínač efektu distortion

- Timbre Select - přepínač partů pro Split a Dual režim

- Mod Sequence - dvě tlačítka - spínač a nahrávání

- Portamento - regulátor času portamenta

- EG1 a EG2 - po čtyřech regulátorech A, D, S, R

- Arpeggiátor - regulátory tempo a gate, spínač arpeggiátoru, zámek, přepínač rozsahu a typu

- LFO1 a 2 - každý má regulátor rychlosti modulace a přepínač tvaru signálu

- DSP - přepínač Mod/Delay, regulátory rychlosti/času a hloubky/zpětné vazby

- displej - podsvětlený dvouřádkový displej, LED indikátor Original Value, dvě tlačítka kursoru, tlačítka -/NO, +/YES, Page - a +, Write, Edit, Global, Exit

- Virtual Patch - přepínač matrice, přepínač zdroje, přepínač cíle, čtyři regulátory hloubky.

Vlevo dole je přepínač Seq Edit, tlačítka Bank Down a Up, 16 velkých podsvětlených tlačítek pro volbu programů a parametrů, slouží i jako efektní indikátory aktuálního kroku v sekvenci (v němčině je pro to malebný název Lauflicht).

Regulátory jsou kvůli ušetření místa otočné, přepínače jsou tlačítkové s přiřazenými seznamy položek a LED indikátory, spínače mají také LED indikaci (v případě tlačítek přepínání oktáv dokonce dvoubarevnou pro dvě oktávy). Většina ovládacích prvků má různé funkce v režimu syntetizér a vocoder - ty pro vocoder jsou na panelu vytisknuty inverzně.

Zadní panel nese všechny konektory.

Pokud jde o expanderovou variantu, klaviatura, tlačítka přepínání oktáv a kolečka chybějí, ovládací prvky na panelu mají stejné uspořádání jako u klávesové verze, jenom konektor pro sluchátka je pod blokem Power/Volume a navíc je tu tlačítko Keyboard, které umožní po zapnutí použít 16 velkých tlačítek ve spodní řadě jako klaviaturu. Dvě tlačítka Bank potom slouží pro přepínání oktáv.

Nástroj je vcelku dobře zpracován, působí ale mechanicky křehce a budí dojem, že je nutné s relativně malými ovládacími prvky pracovat velmi jemně a citlivě (otočné regulátory se poněkud vychylují ze svislé osy). Není to ale až tak kritické. Pro větší prsty jsou prvky trochu titěrné, ale rychle si na ně zvyknete.

 

Tónový generátor - režim syntetizéru

Jak již bylo zmíněno, pracuje na principu matematického modelování - virtuálně-analogové syntézy, proto se znalec klasických analogů velmi rychle zorientuje a je mu vše jasné. Pro vytváření zvuku jsou tu dva oscilátory, filtr, zesilovač, dva generátory obálky, dva modulační generátory a čtyři modulační matrice. Jako další prostředek automatizace změn parametrů je k dispozici parametrový sekvencer, ten popíši zvlášť. Podíváme se podrobněji na jednotlivé obvody a jejich parametry, přičemž budu ignorovat, jestli se dají nastavovat analogově, nebo digitálně nebo pod jakým menu jsou uvedeny:

- základní režim nástroje - jeden zvuk, dva zvuky Split nebo Dual, vocoder

- rozložení polyfonie pro dvoupartové zvuky - 1+3, 2+2, 3+1

- dělicí bod pro Split zvuky

- temperatura - rovnoměrná, přírodní dur, mol, arabská, pythagorejská, Werckmeister, Kirnberger, slendro a pelog, uživatelská. Nastavuje se i vztažný tón temperatury.

- přiřazování klaviatury - Mono (jednohlas), Poly (maximálně čtyřhlas), Unison (jednohlasně s maximálním počtem osm oscilátorů na zvuk s možností nastavit odladění oscilátorů)

- priorita kláves - poslední, spodní, horní

- spouštění obálek - jednoduché, obnovované

- transpozice (+/- 24 půltónů), ladění, hloubka modulace z modulačního kolečka, rozsah kolečka ohýbání, čas portamenta

- Oscilátor 1 - nabízí pilový signál s možností WFM (modulace tvaru pily), pravoúhlý signál s možností PWM (modulace šířky pulsu) - obě modulace mohou být manuální nebo z LFO1. Dále trojúhelníkový signál s WFM, sinusový s možností křížové audiomodulace z oscilátoru 2, Vox (podobné lidskému vokálu). Speciálním případem je DWGS - tyto vlny známe ze starších nástrojů Korg série DW, tady jich je 64 a kromě vzorků syntetických vln je tam řada krátkých vzorků nástrojů a hlasů. Následuje šum s LPF (nastavitelné ladění a resonance). Konečně lze zvolit jako signál i externí audiosignál přivedený do nástroje.

- Oscilátor 2 - nabízí pilový, pravoúhlý a trojúhelníkový signál. Dá se zapnout audiomodulace z oscilátoru 1 typu kruhový modulátor, nebo fázová synchronizace oscilátoru 2 z oscilátoru 1, případně obojí. Dále půltónové (+/- 24 půltónů) a jemné odladění.

- Mixer - míchá úrovně oscilátorů 1 a 2 a dalšího nezávislého generátoru šumu.

- Filter - typ (24 a 12 LPF, 12 BPF, 12 HPF - číslo určuje strmost filtru v db/oktávu), ladění, resonance, hloubka negativní nebo pozitivní modulace z EG, negativní nebo pozitivní citlivost na rychlostní data, negativní nebo pozitivní ladění klaviaturou.

- Amplifier - úroveň, stereo pozice, přepínač EG2/Gate, spínač efektu distortion, negativní a pozitivní reakce na rychlostní data, negativní nebo pozitivní ladění klaviaturou.

- EG - čas náběhu, poklesu, doznění, úroveň trvání, reset při opakovaném stisku.

- LFO1 a 2 - tvar signálu (pro LFO1 pilový, pravoúhlý, trojúhelníkový, náhodný, pro LFO2 pilový, pravoúhlý kladný, sinusový, náhodný), synchronizace se stiskem klávesy, tempová synchronizace, rychlost modulace, hustota synchronizace.

Modulační matrice má čtyři propojení, kdy se určuje zdroj, cíl a hloubka modulace. Jako zdroj slouží: EG1, 2, LFO1, 2, rychlostní data, ladění klaviaturou, také dva definovatelné MIDI kontroléry. Jako cíl modulace se dá zadat: výška tónu, výška oscilátoru 2, kontrolér 1 v oscilátoru 1, úroveň šumu, ladění filtru, úroveň VCA, stereo pozice, rychlost LFO2.

Všechny tyto parametry plus parametrové sekvence a nastavení arpeggiátoru se zapisují do 128 programů.

 

Režim vocoderu

Jde o šestnáctipásmový vocoder využívající externí mikrofon jako modulátor a interní tónový generátor nebo externí zvuk jako nosič. Řada parametrů programu je shodných s režimem syntetizéru (např. EG, LFO, DSP, EQ a arpeggiátor). V oscilátoru 1 se na sinusovém tvaru neprojeví křížová audiomodulace z oscilátoru 2. Pro audio vstup 2 se nastavuje citlivost vstupního hradla, práh spuštění hradla, úroveň HPF (výšky v signálu se budou přimíchávat do výstupu), hradlo na HPF (stálý signál nebo střídavě s oscilátorem), mixer (úroveň oscilátoru 1 - nosiče, nástroje, šumu), filtr (posun formantů +/- 2 oktávy, ladění, resonance, zdroj modulace, hloubka modulace, citlivost sledovače obálky modulátoru), zesilovač (úroveň, úroveň audio vstupu 2, distortion, citlivost na rychlostní data, ladění klaviaturou). Vynikající je možnost nastavit výstupní úroveň a stereo pozici každého ze šestnácti filtrů vocoderu! Formantový posun dovoluje vyrábět nejrůznější hlasy od robotů po Mickey Mouse, při použití vokálových vln v oscilátoru vznikají příjemné vokální barvy. Srozumitelnost řeči přes vocoder je vysoká, ale dá se cíleně zkreslit k nepoznání.

Nástroj přichází se šesti vocoderovými programy jako příklady pro vlastní kreace, které ukazují zkušenost firmy s vocodery - připomínám jejich VC10 (kolem r. 1980) a hlasový procesor DVP1 (kolem r. 1986).

 

DSP jednotky

Kromě již zmíněného efektu distortion, který se dá pouze zapnout a vypnout, tu jsou další dvě DSP jednotky (vzájemně se vylučují):

- chorus/flanger, ensemble, phaser s nastavením rychlosti a hloubky modulace.

- stereo delay, cross delay, L/R delay s nastavením tempové synchronizace, času zpoždění, hustoty synchronizace, hloubky (zpětné vazby).

K finálnímu dobarvení zvuku poslouží EQ s nastavením frekvence a zisku nebo potlačení dvou pásem.

 

Zvuk

Celkový zvuk nástroje je vynikající a přes zdánlivou jednoduchost nabízí obrovské možnosti. Je to dáno množstvím tvarů signálu, zejména pod DWGS, ale i křížovou a kruhovou modulací a synchronizací oscilátorů, jakož i možností nastavit frekvenci LFO až do audio oblasti. Zajímavostí je WFM, nebyla na starších analogových nástrojích obvykle k dispozici. Filtr je možné uvést do oscilace a poslouží jako další zdroj zvuku s možností velmi přesně nastavit ladění klaviaturou. Nástroji bych vytkl snad jenom přílišnou ostrost resonance ve filtru, to se ale týká téměř všech virtuálně-analogových nástrojů, porovnáme-li je se skutečně analogovými nástroji. Jako další zdroj zajímavých zvuků se dá použít jakýkoli externí signál. Obálky jsou dostatečně rychlé a dají se výborně použít i pro výrobu perkusivních zvuků. Spektrum možných zvukových barev sahá od jednoduchých surových syntetických zvuků přes typické tučné sólové a basové analogové zvuky k neharmonickým spektrům a zvonovým barvám. Samozřejmostí jsou nejrůznější industriální ruchy a experimentální modulované zvuky, ale i polyfonní smyčce, žestě a syntetické plochy využívající PWM a zabudované DSP jednotky. Nástroj vyrobí i varhanní barvy a díky DWGS spektrům umí i chladné digitální barvy.

 

Klaviatura

Připomíná svým rozsahem klaviatury starých analogových syntetizérů. Připomíná mi je ale i kvalitou - působí poněkud uvolněně a člověk se trochu bojí udělat nějaké rychlejší glissando nebo hodně udeřit. Přestože nejde o nejkvalitnější klaviaturu, plní výborně svůj úkol, hraje se na ní dobře a rychlostní data lze cíleně ovládat. Koneckonců nepochybně nikdo nebude na tento nástroj hrát Chopinovy klavírní koncerty.

 

Arpeggiátor

Má všechny obvyklé funkce, které známe z tradičních arpeggiátorů na analogově-digitálních nástrojích z doby kolem roku 1980: vypínač, zámek (při aktivaci není nutné držet klávesy stisknuté), typ (nahoru, dolů, střídavě 1 a 2, náhodně, trigger - stisknuté tóny budou opakovaně spouštěny), rozsah (1 až 4 oktávy), tempo (20 až 300 bpm), čas trvání tónů (Gate - 0 až 100%), cíl (u Split a Dual programů - oba party, part 1 nebo 2), synchronizace s klávesami, rozlišení (1/4 až 1/24), swing (záporný nebo kladný posun časování lichých rytmických hodnot v sekvenci).

 

Sekvencer

Uživatel má k dispozici pro každý program tři sekvence po šestnácti krocích. Jejich společnými parametry jsou délka sekvence, směr chodu (dopředu, dozadu, střídavě 1 a 2), režim (jednorázově, ve smyčce), synchronizace se stiskem klávesy, rozlišení (1/1 až 1/48). Pro každou sekvenci lze programovat: parametr, který bude sekvence ovládat (výšku tónu, délku kroku, jiný - např. kterýkoli fyzický kontrolér), tvar (plynulý, skokový), hodnota v každém kroku. Sekvence mohou tedy měnit v podstatě cokoli z parametrů nástroje, to dává velké možnosti. Díky možnosti programovat i tónové výšky mohou vznikat typické hudební sekvence, ostinátně se opakující fráze spouštěné stiskem klávesy. Sekvence se dají programovat manuálně krok po kroku na displeji nebo se dájí nahrávat v reálném čase, tak se dají ve spojení s plynulým tvarem sekvence vyrobit i pomalé změny parametrů, např. typické zdvihy ladění filtru. Protože se dá sekvencer použít i v Dual režimu na úrovni partů, je tu potom šest sekvencí běžících spolu. Díky tomu, že hodnoty zapsané v sekvenci jsou relativní a vztahují se k absolutní nastavené hodnotě parametru, je možné pomocí běžného regulátoru tohoto parametru provádět i při běžící sekvenci manuální offset hodnot.

 

Ovládání

Spojuje všechny výhody analogových fyzických ovladačů (35 regulátorů, 40 tlačítek) a digitálního nastavování parametrů pomocí displeje a systému menu. Najdeme tady všechny obvyklé způsoby práce. Na většinu parametrů je možné se dostat přímo pomocí fyzických ovladačů, jiné, ne tak často potřebné, se volí a nastavují pomocí menu a displeje. Zajímavostí je LED indikátor Original Value - rozsvítí se, pokud při pohybu ovládacím prvkem najedete na hodnotu uloženou v paměti. Otočné regulátory ukazují svoje absolutní numerické hodnoty v režimu Edit, kdy se také displej přepne automaticky vždy na ten parametr, jehož ovládacím prvkem pohybujete (tento skok lze vypnout). Spínače a přepínače aktuální hodnoty na displeji neukazují, mají svoje vlastní LED indikátory. Tlačítko Timbre Select přepne, který part ve Split nebo Dual režimu bude ovládán panelovými kontroléry. Oba kontroléry v oscilátoru 1 proměňují svoji funkci podle aktuálně zvolené vlnové formy.

Na tomto místě bude dobré zmínit globální parametry nástroje: hlavní ladění, transpozice, MIDI konfigurace (Post KBD, Pre TG), rychlostní křivka klaviatury, hodnota rychlostních dat při vypnuté rychlostní křivce, průchod audio vstupu 1 a 2, ochrana paměti, chování displeje při návratu z Play režimu, vypnutí zobrazování skoku displeje, inicializace nástroje na tovární data (jeden program - vybere se zdroj a cíl, všechny programy, globální data). Pro MIDI se nastavuje globální kanál, odpojení místního řízení, synchronizace (interní, externí, automatická - typ se přepíná automaticky), přiřazení čísla kontroléru pro kontrolér MIDI 1 a 2 v modulační matrici, výpis paměti, MIDI filtry (volba programu, kontroléry, ohýbání tónu, SysEx, noty - všechny, sudé, liché - to je dobré v případě propojení dvou MS2000 nebo 2000R, zdvojnásobí se polyfonie), dále lze naprogramovat mapu programů, kontrolér pro vysílání spouštění arpeggiátoru a přepnutí partu. Dále lze přiřadit MIDI kontrolér ke každému fyzickému kontroléru na panelu. Firma ale má toto nastavení natolik promyšlené, že není nutné je měnit. Je možné nastavit i parametry pro pedály - kontinuální (hlasitost, exprese, stereo pozice, tlaková data, dechový kontrolér, nožní kontrolér), spínací (sustain, posun programů, posun oktáv, portamento, arpeggio, nastaví se i polarita pedálu a režim - tlačítko nebo spínač). Na další straně lze programovat uživatelské mikroladění, pro každý půltón v oktávě se nastaví odladění +/- 100 centů. Zajímavostí je i možnost kalibrace rozsahů kontrolérů - kontinuálního a spínacího pedálu a koleček. To je důkazem promyšlenosti OS nástroje.

Pod menu Utility se provádí inicializace programu, partu, kopírování partu, výměna partů 1 a 2 v rámci programu, inicializace sekvence (1, 2, 3 nebo všechny), kopírování sekvence či sekvencí, výměna sekvencí v rámci programu. V režimu vocoderu lze inicializovat program, part, úrovně a stereo pozice šestnácti pásem vocoderu.

Abyste si udělali solidní představu o možnostech nástroje, je tu deset výborně udělaných demoskladeb.

 

MIDI

Návod k nástroji bohužel neobsahuje podrobnou MIDI implementaci - zasílá se na vyžádání. Podle mého názoru je to nešvar, který se začíná rozmáhat u více firem, a měli bychom se mu bránit. Něco jiného by bylo, kdyby byl k nalezení na firemních stránkách, třeba ve formátu PDF, pak bych to chápal jako snahu o ekologické chování, jinak jde o nesmyslné šetření papírem na nesprávném místě.

Přesto je možné vyrozumět z toho, co firma asi na devíti stranách o MIDI uvádí, co nástroj umí. Dovede přijímat data i na dvou MIDI kanálech, pro každý part Dual nebo Split režim nezávisle. Protože je tu jenom 128 programů, nevyužívá se volba banky. Jsou využity kontroléry 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 64, 65 (kupodivu chybí možnost nastavit i čas portamenta pomocí kontroléru 5), 98/99, ASO, RAC a ANO. Celá řada dalších parametrů nástroje se dá ovládat pomocí dalších kontrolérů nebo NRPN přiřazených k jednotlivým ovládacím prvkům. To je samozřejmě skvělé - všechny pohyby ovládacími prvky se zapíší do externího MIDI sekvenceru a nástroj je na příjmu zase v reálném čase provádí. Využívají se kontroléry 12-15, 18-31, 70-79, 82, 83, 85-89, 92-94 a ty parametry, které se vyskytují i na jiných nástrojích, mají stejná čísla kontrolérů - firma tady dodržela obecný úzus.

Nechybí synchronizace arpeggiátoru a sekvenceru s MIDI synchropovely a synchrotiky.

Je tu také možnost řídit parametry pomocí SysEx zpráv v nativním formátu nástroje, to se využívá i pro výpisy paměti (program, všechny programy, globální nastavení, všechna data). Z univerzálních SysEx povelů je tu hlavní hlasitost a jemné ladění.

Jsou tu i MIDI filtry, které způsobí, že nástroj nereaguje na některá MIDI data na vstupu a nevysílá je.

Pokud vás zarazí, že MIDI implementace uvádí, že nástroj umí vysílat tlakovou citlivost klaviatury, ve specifikaci je ale přitom výslovně uvedeno, že to klaviatura neumí, dá se to snadno vysvětlit. Tento kontrolér lze vysílat nožním kontrolérem, pokud vysílání nastavíte. Nástroj jej také přijímá a může jej využít jako zdroj modulace v nastavení modulační matrice.

 

Závěr

MS2000 navazuje už svým jménem na tradici Korg - nástroj MS20, design pak může připomenout i MonoPoly. Uvnitř se ovšem skrývá i vocoder VC10 a sekvencer SQ10. Nástroj nepředstavuje nějakou revoluci, nekladl si to za cíl. Stačí, že napodobuje výborně klasický analogový zvuk a zcela intuitivní způsob ovládání, a nabízí pochopitelně mnoho dalších výhod - vyšší polyfonii, klaviaturu citlivou na rychlost úderu, DSP jednotky, režim vocoderu, dual a split režimy, vynikající MIDI řízení, displej a digitální nastavování řady parametrů, paměti pro programy a sekvence, mikroladění, parametrový sekvencer a arpeggiátor... To vše při ceně 37 800 Kč za klávesovou a 29 900 Kč za rackovou verzi. Firma Korg v tomto nástroji dokonale uplatnila a zúročila svoje dlouholeté znalosti v oblasti analogových syntetizérů a vocoderů, vše převedla do virtuální podoby a vznikl skutečně povedený nástroj, vhodný jako sólový pro živou hru nebo do studia. Mohu jej jenom doporučit každému zájemci o onen typický postmoderní paradox naší doby - analogový digitální syntetizér. Zvuk a ovládání analogové, vše ostatní digitální - to je více než ideální spojení těchto dvou světů, které má jako hlavní cíl spokojenost a pohodu uživatele. Nástroji MS2000 se právě toto daří v míře vrchovaté. Snad jenom počet hlasů mohl být vyšší.

 

Info:

-Korg MS2000 je virtuálně analogový syntetizér se zabudovaným vocoderem, arpeggiátorem a sekvencerem. Cena je 37 800 Kč za klávesovou a 29 900 Kč za rackovou verzi

Plus:

-velké množství možných barev

analogové ovládání

arpeggiátor a sekvencer

vocoder

dual a split režim

externí audiovstup

výborně napsaný návod

mikroladění

Mínus:

-relativně nízká polyfonie

v návodu chybí podrobná MIDI implementace

chybí Catch funkce pro zabránění skoků v hodnotách parametrů při pohybu regulátory nebo přepnutí programu

 

Psáno pro časopis Muzikus