Michal Pavlíček

Během rozhovoru s Michalem Pavlíčkem v jeho pražském studiu nás s kolegou Krnínským napadlo natočit kousek rozhovoru na videokameru. Chtěli jsme tak na vás přenést alespoň kousek té pohody, která po celou dobu povídání panovala. Michal se smál, vtipně reagoval na otázky a řeč nevázaně plynula několik hodin. Video zachycuje odpovědi na jiné otázky, než jaké najdete uvnitř Muzikusu. Plynule tak navazují na tištěnou podobu článku. Ten se tak rázem stává multimediálním, není-liž pravda?

Video Url
Michal Pavlíček, autor: Ladislav Ptáček

Ze srandy jsem mj. položil otázku, proč došlo k tak velkému zdržení při vydání trojcédéčka. Ačkoliv Michal musí na tuto otázku dokolečka odpovídat už po několik měsíců (viz úvod rozhovoru), jako pravý profesionál nehnul ani brvou a pustil se do vysvětlování.

Video laskavě pořídil a citlivě sestříhal kolega Michal Krnínský ze Studia Visions (www.studiovision.cz). Proč „citlivě“? Protože jsem během povídání neustále pokašlával. Vyschlo mi totiž v krku a bál jsem se pohnout, abych nezkazil záběr…

Psáno pro časopis Muzikus