School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře

School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře
School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře

Semivirtuální škola nejen pro zvukaře, ale také pro osvětlovače, hudebníky skladatele, manažéry, fotografy... byla založena v Německu v roce 2007 a postupně se rozrostla i do dalších zemí, jako je Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, a v České republice působí od roku 2010.

Momentálně se kampusy pro německy mluvící země nacházejí v Berlíně, Erdingu, Kolíně nad Rýnem, Bernu a ve Vídni. Další kampus má škola v Maďarsku v Budapešti a rozšíření se plánuje například na Slovensko, do Anglie a Ruska. Český kampus je v Praze.

 

Škola je zajímavá tím, že spojuje v sobě výhody výuky v praxi a zároveň využívá možnosti internetu a multimedií. Tento způsob výuky se zdá být velmi efektivní, neboť umožňuje i výuku na dálku a tím se dá fyzická návštěva školy omezit pouze na prezentace, které jsou v závislosti na oboru většinou třídenní o víkendu jedenkrát zhruba za dva měsíce. Díky tomu zde mohou studovat nejen zaměstnaní lidé, ale také studenti ze vzdálenějších částí České republiky či ze Slovenska.

 

O studenty je ve virtuální fázi pečováno přes výukovou platformu po internetu. Vedle teoretického obsahu v podobě skript mají studenti k dispozici soubory pro zpracování praktických úkolů, videa a další e-learningové nástroje. Pomocí chatu a fóra mohou komunikovat s ostatními studenty a lektory a dostat tak odpovědi na své otázky. Výuka je navíc doplněna o on-line workshopy, kdy se v určitou dobu sejdou studenti s lektorem po internetu ve virtuální učebně, kde má lektor přednášku na určité téma, a poté mohou studenti pokládat své dotazy. Díky semivirtuálnímu konceptu je možné studovat z pohodlí domova a čas na studium si rozložit dle svých možností. Většina času na prezentacích je věnována praxi. Studenti stráví celý den buď v učebně nebo v závislosti na oboru například v nahrávacím či filmovém studiu nebo přímo na koncertě vybrané kapely.

 

V učebně mají k dispozici vždy ve dvojici moderní počítače Mac s potřebnými programy, takže si mohou ihned vyzkoušet to, co jim ukazuje lektor na svém počítači. Jeho práce je promítána na plátno pomocí dataprojektoru. Další prostor je věnován teoretickým přednáškám, workshopům, praktickým cvičením dotazům studentů, ale i zkouškám. Praktická cvičení zpracovávají studenti samostatně pod dohledem lektora v učebně, a to opět v závislosti na kurzu například na počítačích, mixážním pultu... Absolvování praktických cvičení je předpokladem k připuštění ke zkouškám.

 

Během prezentační fáze se studenti účastní praktických cvičení, seminářů a workshopů, aby prohloubovali své vědomosti s pomocí zkušených lektorů. Učebny a studia jsou vybaveny profesionální technikou a umožňují tak výuku prakticky zaměřených oborů, čímž získají studenti nutné základy pro úspěšný nástup do praxe. Maximální počet studentů pro kurz je dvanáct.

 

Požadavky na studenty pro přijetí na školu jsou různé v závislosti na oboru. Například u kurzu Zvukový technik Univ. je požadováno ukončené střední vzdělání bez maturity nebo profesní zkušenost z oblasti hudby, dále základní znalost angličtiny. Studenti nepotřebují mít vlastní studio, ale pouze počítač s připojením k internetu. Konečná známka či hodnocení se pak skládá z výsledků u pololetní a závěrečné zkoušky, a to jak teoretické, tak i praktické, a dále pak z ohodnocení čtyř projektů a dvou studijních prací. Náklady na jednotlivé kurzy nejsou malé, nicméně je to vyváženo velmi kvalitními studijními materiály v češtině a dobře připravenými podklady pro projekty a studijní práce. Jednoroční kurz Zvukový technik Univ. stojí například přes čtyřicet čtyři tisíc korun, což je ale jen poloviční cena ve srovnání s německy mluvícími státy.

School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře
School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře

Interview s Horstem Haubrichem

Horst Haubrich je ředitelem SET - School of Entertainment and Technology, akademie mediálních oborů se semivirtuálním konceptem.

 

Jak jste přišel na nápad založit semivirtuální akademii?

Spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami v Německu, které úspěšně provozují semivirtuální programy již několik let. Nový nápadem tedy nebyl sám o sobě semivirtuální vzdělávací program, ale použití tohoto konceptu v oblasti hudby a médií. To je přesně to, co nás od ostatních akademií odlišuje.

 

Je možné semivirtuálně studovat takové obory, kde je důležitá praxe, jako je třeba profese zvukaře?

Počítače dnes poskytují to, co dříve bylo možné jen ve velkých a dobře vybavených studiích. Nahrazují velké a drahé mixážní pulty a celou škálu různých dalších přístrojů. Pro náš kurz Zvukový technik (Univ.) používáme jako základní program Pro Tools. Tento program je celosvětově užíván ve většině velkých studií. Základní verze Pro Tools LE má stejné uživatelské rozhraní jako dražší profesionální verze a promění domácí počítač na profesionální studio. Díky tomu je dnes možné přesunout velkou část praktických cvičení na domácí počítač. Navíc studium nabízí i on-line workshopy, semináře a také praktická cvičení na reálných mixážních pultech a také v profesionálních studiích a naši studenti si mohou zakoupit zlevněnou verzi EDU programu Pro Tools.

School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře
School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře

Co přesně znamená semivirtuální? Jak vypadá studium na SET?

Semivirtuální vzdělávací programy obsahují vícedenní prezenční fáze, které jsou doplněny virtuálními fázemi. Ve virtuálních fázích jsou předávány teoretické i praktické znalosti přes multimediální výukovou platformu, ve formě videí, skript a dalších moderních e-learningových metod.

 

V prezentačních fázích jsou studenti intenzivně školeni kompetentními lektory na našich pracovištích v učebně a ve studiích.

 

Internetová prezentace, tedy virtuální campus, je hlavním elementem SET. Co je pro vás obzvláště důležité?

Díky spolupráci s různými univerzitami a vysokými školami má SET výukovou platformu, která je již několik let úspěšně používána a i nadále rozvíjena. Obzvláště důležité pro nás bylo, aby tato platforma zároveň sloužila jako komunikační platforma pro studenty a lektory.

 

Vaše kurzy jsou převzaté z Německa, v jaké řeči jsou tedy v České republice?

Naše kurzy jsou kompletně převzaté z Německa, ale jsou přeloženy do češtiny. Obsah kurzů kontrolovali naši čeští lektoři.

 

Co znamená vysokoškolský certifikát s dodatkem Univ.? Je státně uznáván?

Díku tomu, že SET spolupracuje s různými vzdělávacími institucemi, vysokými školami a univerzitami v Německu, může udělovat certifikáty vysoké školy s dodatkem Univ. v České republice a s dodatkem FH (Fachhochschule) v Německu. Tento certifikát není v Česku státně uznáván, ale díky tomu, že tento certifikát může být udělován v Německu jen vysokými školami, které jsou tam uznané, nebo akademiemi, které s těmito vysokými školami úzce spolupracují, je zde určitá hodnota tohoto certifikátu garantována.

School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře
School of Entertainment and Technology - Semivirtuální škola pro zukaře

Kromě kurzů Univ. nabízíte i takzvané kurzy My. Co to znamená?

Na rozdíl od jednoročních kurzů Univ., které připravují studenty na profesionální kariéru v oboru, jsou půlroční  kurzy My určeny těm zájemcům, kteří se oboru nechtějí profesionálně věnovat, ale přesto si chtějí rozšířit své schopnosti a znalosti v oblasti hudby a médií. Tyto kurzy jsou pouze virtuální, tedy bez prezenčních fází, ale studenti obdrží každý měsíc zpětnou vazbu od lektora na svou práci. Absolventi obdrží certifikát SET.

 

Jaké máte plány v ČR do budoucna?

Plánujeme otevření dalších kurzů, jako například Sound Operator a Light Operator, Mediální skladatel Univ., Mediální fotograf Univ. a dalších, které již delší dobu v ostatních campusech SET úspěšně probíhají.

 

www:

www.set-school.cz

Psáno pro časopis Muzikus