Seřizování elektrické kytary a baskytary

Seřizování elektrické kytary a baskytary  - téma měsíce
Seřizování elektrické kytary a baskytary - téma měsíce

Před časem jsem si položil otázku, zda mé příspěvky nejsou až příliš přesunuty do teoretické roviny. Pokud jste nabyli stejného pocitu, pokusím se vám nyní to filozofování a pitvání se v drobnostech vynahradit článkem ryze praktického charakteru. Ne všichni kytaristé mají ve svém blízkém okolí kytaráře nebo opraváře hudebních nástrojů a mnozí, zvláště pak nemajetní začínající muzikanti, by si jistě rádi se seřízením kytary pomohli sami.

Samozřejmě nechci nikterak shazovat roli, kterou sehrává při seřízení nástroje zkušený kytarář. Jsou však i situace, kdy si jej například s časových důvodů nemůžeme dovolit, nebo kdy si chceme nástroj seřídit co nejvíce s ohledem na vlastní potřeby. Jsou zde i takové složky, které podléhají výhradně osobnímu vkusu. Pokusil jsem se sesbírat a shrnout informace a poskytnout návod na základní seřízení elektrické kytary. Nebylo možné obsáhnout všechny varianty a systémy, se kterými se můžete setkat, nabízím tedy alespoň ty nejobvyklejší. Samozřejmě, mnoho informací bude použitelných i pro akustické kytary nebo basy. Tak dost teoretizování a pusťme se do toho.

 

Výměna strun

Možná vám připadá zbytečné se výměnou strun vůbec zabývat. Však i při takové banální záležitosti se mohou lidé, kteří se s tímto úkolem setkávají poprvé, dopustit chyb. Rovněž je to věc, kterou bychom měli udělat před mnoha dalšími operacemi, a také jedna z prvních věcí, kterou provedeme, když si přineseme nový nástroj. Jestliže nemáme nataženy nové struny, je například naprosto zbytečné dolaďovat oktávy. Opotřebené struny mají již intonaci značně posunutou.

 

Ještě jsme ani nezačali, a už nastává problém. Jakým způsobem sundávat staré struny? Nabízejí se nám dvě možnosti. Můžeme nejprve sundat všechny staré struny najednou, nebo měnit jednu strunu po druhé. Na první pohled se zdá, že je to jedno. Druhá možnost je však pro nástroj mnohem šetrnější. Pokud měníme struny postupně, tlak natažených strun působící proti výztuze a krku se mění jen málo. Sundáme-li naopak všechny struny najednou, na krk nepůsobí žádný tlak, mění tedy svou polohu a nově nataženým strunám se musí znovu přizpůsobovat. Nástroj tudíž trpí. Každá mince má však dvě strany. Když potřebujeme vyčistit hmatník a napustit jej olejem, je dobré mít struny sundané.

Pokud sundáváme starou strunu, je možné ji povolit a přestřihnout kleštěmi. Potom je snadnější převléci ji skrz kobylu či struník a nepoškrábáme povrch kobylky nepoddajným zkrouceným koncem struny, ale to je detail.

 

Novou strunu prostrčíme přes struník, blok tremola či skrz tělo (podle typu kytary) a druhý konec provlečeme skrz otvor v ladicí mechanice. Trochu cviku bude chtít, jakou délku struny ponechat k navinutí na kolík. Není třeba namotávat příliš mnoho závitů. Jednou jsem viděl klučinu, který měl namotánu téměř celou délku struny, a kolíky vypadaly jako klubka, což bylo také příčinou většího rozlaďování. U opředených strun postačí dvě až tři otáčky, u neopředených můžeme ponechat i více. Po natažení struny naladíme, několikrát za ně zataháme a opět doladíme, takto postupujeme, dokud se struny po vytažení nepřestanou rozlaďovat. Pokud bychom to neudělali, usazení struny by trvalo mnohem déle a stále bychom dolaďovali. Volba síly strun je jen na vás, chtěl bych však upozornit, že výraznější změna, např. pokud přejdete z devítek na jedenáctky, bude zcela jistě vyžadovat nové seřízení nástroje. Stárnutím struny přicházejí o zvuk, ale také vznikají problémy s intonací.

 

Nastavení výšky dohmatu

Nastavení výšky strun nad hmatníkem, tedy dohmatu neboli action, je naprosto stěžejním úkolem k docílení optimálního pocitu ze hry. Hodnoty doporučené výrobcem, které zde uvádím, bych zařadil spíše do kategorie nízkého dohmatu. Chápal bych je především jako vodítko nebo jako vhodnou výchozí hodnotu při hledání našeho „subjektivního optima“. Z dob nedávno minulých mezi muzikanty přežívá mýtus, že čím jsou struny níže nad hmatníkem, tím lépe. Pokud chceme být bleskovými „leštiči hmatníku“ a upřednostňujeme co největší pohodlí, můžeme se tím řídit. Pro tón už to tak ideální není. I když máme dokonale rovný hmatník a s drnčením pražců problém není, pražce omezují strunu v rozkmitu. To se projeví krátkým sustainem a menší pevností tónu. Naopak s intonací asi problém nebude. Zvolíte-li protichůdnou cestu, asi se více nadřete. Zvuk však bude mnohem poctivější a sustain dlouhý. Mohou však vyvstat problémy s intonací. Je-li struna vysoko nad hmatníkem, při jejím dotlačení k pražci dojde k vytažení jako u bend-on, a tón se posune mírně výše. Pak se může stát, že kytara neladí, i když máte oktávy krásně seřízené. Action by mělo být tedy záležitostí kompromisu – zlatého středu. Protože používám hodně bottleneck, musím mít nutně action vyšší. Stejně seřízenou kytaru mám od úplných začátků, takže když se mi dnes dostane do rukou nástroj s nízkým dohmatem, jsem naprosto bezradný a doslova s ním zápasím. Síla zvyku. Dohmat můžeme seřídit na třech místech: nastavením výztuhy krku, výškou kobylky (nebo kamenů) a úpravou nultého pražce.

 

Výztuha krku – truss rod

Pomocí výztuhy krku jsme schopni nastavit jeho optimální prohnutí nebo spíše neprohnutí. Její primární funkce spočívá v tom, aby spolu s dřevěnou hmotou krku kompenzovala tah, který na krk vyvíjí struny. Nejčastěji je nutné s výztuhou manipulovat tehdy, pokud přecházíme na struny jiné tvrdosti, nástroj prodělal dlouhodobý nebo prudký klimatický šok (např. doprava ze zámoří) nebo samozřejmě v případě, že nástroj nebyl seřízen. Jestliže je vše v pořádku a výztuha je povolená (inaktivní), krk samotný nevyvíjí dostatečný odpor a pod tlakem strun je prohnut do luku směrem nahoru. Když je i po natažení strun a povolené výztuze krk stále rovný, používáte pravděpodobně měkké struny a profil krku je robustní konstrukce. Nebývá to obvykle známkou ničeho zlého. Jestliže je ovšem i za těchto podmínek krk prohnut dozadu, máte pravděpodobně problém. Může to být způsobeno špatným opražcováním či výměnou pražců (příliš tenké drážky, špatná volba drátu atd.) nebo vadou dřeva. Když váš krk nedisponuje dvojzvratnou (biflex) výztuhou, je problém těžce řešitelný. Mohou pomoci silnější struny a vyšší action, ale nepomohou-li, nástroj bývá špatně hratelný (struny budou mlátit o pražce). Už jsem se zmínil o jednom typu výztuhy. Povíme si tedy něco více o  druzích výztuh, se kterými můžeme přijít do kontaktu:

 

Nejčastějším a nejstarším typem jsou klasické jednoduché výztuhy. Jednoduchou (jednozvratnou) výztuhou můžeme přitáhnout krk směrem dozadu (tedy proti působení strun). Povolíme-li ji, krk by se měl ohnout pod tlakem strun nahoru (nejde-li o výše zmíněné případy).

 

Biflexní výztuhy (dvojzvratné) dovolují s prohnutím krku aktivně manipulovat v obou směrech. S optimálním nastavením tedy nebývá problém.

 

Můžeme se také setkat s případem, kdy jsou v krku umístěny dvě výztuhy. U pěti a vícestrunných baskytar je to naprosto běžné, u kytar je tato filozofie vzácnější (například Rickenbacker). Jsou umístěny vedle sebe a můžeme jimi kompenzovat rozdílný tah, který působí horní a dolní struny. U baskytar je tenhle rozdíl markantní. Můžeme tak docílit optimálního nastavení a zabránit taktéž kroucení krku do vrtule.

 

Posledním typem jsou pasivní výztuhy. Pro seřízení nástroje nás nemusí zajímat, ale neměli bychom je opomenout. Jedná se v podstatě pouze o kovový prut umístěný v krku. Působení pasivních výztuh spočívá v tom, že jsou méně ohebné než dřevo (proto pasivní). Obvykle mají jen doprovodnou funkci a bez klasické aktivní výztuhy se krk neobejde. Opět je nalezneme hlavně u baskytar.

 

Jakým způsobem vlastně nejlépe kontrolovat prohnutí krku? Pro zběžné zhodnocení postačí pohled na krk od hlavice směrem k tělu. Většinou ihned vidíme, jestli je krk rovný nebo prohnutý do luku, případně kterým směrem. Další krok můžeme provést tak, že přitlačíme strunu na prvním pražci a druhou rukou na pražci nejblíže u těla nástroje. Pakliže struna rovnoměrně kopíruje hmatník a dosedá na všechny pražce po celé délce hmatníku, je krk buď zcela rovný, nebo ohnutý dozadu. Ve většině případů však bude struna v převážné části hmatníku zvednutá. Tento luk by měl být plynulý, bez hrbolů a vyčnívajících pražců. Ve většině případů neseřizujeme krk tak, aby byl dokonale rovný, i když i to je někdy možné. Do jisté míry to závisí na vás a vašich potřebách. Osobně volím cestu mírně prohnutého krku. Mám pocit že je to mnohem přirozenější než přísně rovný krk.

 

Myslíte si, že váš krk potřebuje přitáhnout či povolit výztuhu? Navštivte tedy kytaráře! Musím vás varovat, že nevhodnou manipulací můžete snadno strhnout závit a problém gigantickým rozměrů je na světě. Takže když už se do toho pustíte, tak s rozmyslem a citem.

 

Matice výztuhy je ve většině případů umístěna na hlavici kytary za nultým pražcem. Obvykle je překryta plastovou krytkou. U fenderů však je poměrně časté také umístění matice u těla. Výztuhou manipulujeme pomocí inbusového klíče. Po směru hodinových ručiček výztuhu utahujeme, krk se tedy pohybuje směrem dozadu proti působení strun. Proti směru hodinových ručiček výztuhu povolujeme a krk podléhá tlaku strun a ohýbá se dopředu. Jestliže v tomto pohybu pokračujeme u biflexní výztuhy, ohýbá aktivně krk směrem nahoru.

 

Při manipulaci bychom měli mít povolené struny. Postupujte vždy po malých krocích, klíčem pootočíme vždy jen o malou část dráhy a sledujeme, jak se krk přizpůsobuje. V jednotlivých krocích opět naladíme struny, protože jejich tlak se na prohnutí krku spolupodílí. Pakliže shledáme že, krk ještě potřebuje změnu, opět struny povolíme a výztuhu o kousek povolíme či přitáhneme. V žádném případě neměňme prohnutí krku nějakým radikálním způsobem rychle a najednou! Když jde otáčet klíčem ztuha nebo vůbec, nepoužívejme hrubou sílu a raději vyhledejme kytaráře. Změny v prohnutí krku obvykle vyžadují další seřízení výšky kobylky atd. Pokud povolujeme klasickou jednozvratnou výztuhu, obvykle nějaký čas trvá, než se krk strunám přizpůsobí. „No to musíš po tom krku poskákat, a je to hned,“ tvrdí někteří kytaristé. Použití síly a tlaku bych ale nedoporučoval. Nějaký čas počkat a struny udělají své.

 

Nultý pražec

Nultý pražec neboli ořech může být vyroben z mnoha materiálů. Klasikou je hovězí kost, dnes často u komerčních nástrojů nahrazována umělou kostí, setkáme se ale také s grafitem, TUSQ, mosazí, ocelí, ebenem... Častou příčinou problémů s intonací a hratelností nástroje bývá právě nultý pražec. Vyskytují se pouze dva základní nedostatky. Nultý pražec, potažmo drážky strun jsou příliš vysoko, nebo příliš nízko. V prvním případě nástroj neladí při hraní otevřených akordů na prvních několika pražcích. Samozřejmě se to také projeví tím, že nelze seřídit nízký dohmat. Ořech je zkrátka vysoko. Je tedy nutné drážky strun prohloubit. K tomu budeme potřebovat speciální jehlové pilníky. V případě, že je problém drobný, je možné u tenkých strun použít i kousek plátku lupínkové pilky. Postupujme vždy pomalu a postupně. Je nutné pohlídat, aby drážky kopírovaly rádius hmatníku. Je také potřeba, aby drážky byly dostatečně široké a struny nebyly v drážkách ze stran „uvězněny“. Při vytahování struny nebo použití tremola se totiž struna v drážce potřebuje posouvat. K tomuto účelu se dnes také používají různé pasty, které snižují tření (například na bázi grafitu). Drážky v nultém pražci nevedeme vodorovně s hmatníkem, ale pod úhlem klesajícím směrem k hlavici. Jestliže se při hraní prázdné struny ozve nepříjemně drnčení a nezpůsobují to pražce, mohou za to právě vodorovné drážky. Příliš hluboké drážky, respektive nízký nultý pražec, se naopak projevují drnčením strun o pražce. Hrajeme-li prázdnou strunu, pražce překáží v rozkmitu. Problém vyřeší pouze radikální tah, a to výměna nultého pražce za nový. Úkol to není složitý, ale přesto bych jej přenechal odborníkům. Krkolomnou záležitostí je zejména odstranění starého ořechu. I v tom případě, že nevyrábíme celý nultý pražec například z kusu kosti, jsou k dostání vždy jako polotovary, které je nutné upravit a doladit pro konkrétní nástroj. I to vyžaduje trochu praxe.

 

Kobylka

Seřízením kobylky ovlivňujeme dva základní problémy: výšku strun (dohmat) a intonaci. Druhů pevných kobylek a systémů tremola existuje velké množství a každý z nich má při seřizování svá specifika. Proto si jednotlivé operace popíšeme pro některé běžnější typy zvlášť.

 

Fender Synchronized Tremolo

Systém byl vyvinut Leo Fenderem již v roce 1954 a osazen v legendárním stratocasteru. Těžce si lze bez něj stratocastera vůbec představit. Jednoduchá a přitom efektivní konstrukce v mnohém předstihla bigsby vibráta, které byly v té době velmi populární. Základem je deska tremola, tremolo blok a páka. Deska je k tělu ukotvena šesti ocelovými šrouby. V místě uchycení je deska zkosena a vzniklý úhel poskytuje prostor pro dráhu pohybu tremola. V horní části je také šest kotvicích šroubů bez závitu. Tremolo blok prochází tělem nástroje a struny jsou taženy skrz něj. Tah strun kompenzuje tři až pět pružin, které jsou umístěny v prostoru přístupném ze zad nástroje. Směřují od konce tremolo bloku k plechu připevněnému dvěma vruty do dřeva. Mostík je tvořen šesti kameny, které jsou vyrobeny z ohýbaného ocelového plechu. Individuálně pro každou strunu můžeme seřídit výšku a intonaci. Páka je opatřena závitem, lze ji tedy vyšroubovat.

Seřizování elektrické kytary a baskytary  - téma měsíce
Seřizování elektrické kytary a baskytary - téma měsíce

Action seřizujeme pro každou strunu zvlášť na jednotlivých kamenech, pomocí šroubů s inbusovou hlavou. Je nezbytné dodržet, aby kameny ve výsledku kopírovaly rádius hmatníku.

 

Intonace je závislá na délce struny od nultého pražce k místu, kde nasedá do drážky v kamenu. Pakliže pomineme problematiku kompenzovaných nultých pražců, intonaci seřizujeme posouváním kamene. Máme pocit, že nástroj „dokonale“ neladí (on vlastně nikdy dokonale neladí) i přesto, že je naladěn? Vezmeme si tedy co nejpřesnější ladičku a zkontrolujeme tón prázdné struny a v oktávě, tedy na dvanáctém pražci. Rovněž zahrajeme flažolet nad dvanáctým pražcem a konfrontujeme jej s klasicky zahraným tónem v této poloze.

Podstatné je, abychom měli nataženou novou sadu strun, jinak je seřizování oktáv téměř zbytečné. Taktéž bychom měli mít alespoň zhruba nástroj seřízený, aby bylo action už stabilní. Objevíme-li rozpor v ladění oktávy, bude potřeba změnit aktivní délku struny – tedy posunout kámen dopředu či dozadu. To provedeme povolením či utažením šroubu, jímž je kámen ukotven na desce tremola. Jako vodítko nám poslouží následující pravidlo. Když je tón v oktávě nižší než na prázdné struně, „aktivní délku“ struny je nutno prodloužit přitažením kamene. Pakliže je tón nadladěn, dráhu zkracujeme posunutím kamene směrem ke krku. Pravidlo bereme jako univerzální pro všechny typy kobylek. Naprosto stejným způsobem seřizujeme intonaci u hardtail kobylky stratocastera, moderního dvoubodového tremola strata, u kobylek se šesti kameny u telecastera, u basových kobylek atd. Drobné specifikum vyvstává u vintage kobylky telecastera, kde je vždy jeden kámen pro dvě struny. Takový systém nikdy přesně neladí (jsou však k dostání kompenzované kameny tohoto typu). Řešíme to tedy kompromisem, snažíme se, aby nesrovnalosti v ladění v obou strun byly stejné, tedy co nejmenší.

 

Funkce tremola je závislá především na tlaku pružin, které kompenzují tlak strun. Pružiny by tedy měly vyvíjet silnější protitlak, a v klidovém stavu fixovat desku tremola na těle kytary. Jestliže je tah strun větší, táhnou desku tremola směrem dopředu a ta zadní částí nedosedá na povrch kytary. Mají-li naopak pružiny příliš velkou převahu, s tremolem se jen těžce manipuluje. Veškeré seřizování tedy tkví v hledání kompromisu mezi těmito dvěma extrémy. V případě, že jsou pružiny slabé a tremolo „plave“, můžeme buďto přidat další pružinu, nebo přitáhnout vruty plechu, ke kterému jsou pružiny ukotveny. Zašroubovat je tedy více do dřeva. Pružin bývá tři až pět, podle síly používaných strun a našich požadavků.

 

Někteří kytaristé si toto tremolo na stratocasteru seřizují tak, aby i v klidovém stavu nedosedalo na povrch těla, ale trochu nad ním „plavalo“. To umožňuje velice jemnou manipulaci a tremolo funguje do jisté míry jako dvojzvratné. Tato cesta je především milovníky Jimiho Hendrixe velmi oblíbená, z mého pohledu však více náchylná na rozlaďování.

 

Modifikací tohoto osvědčeného systému vzniklo moderní dvoubodové fender tremolo. Rozdíl spočívá v uchycení tremola, které není již obstaráváno šesti šrouby, ale dvěma kotvicími šrouby, o které se tremolo opírá. Šrouby nemají přímý kontakt se dřevem, ale jsou umístěny v kovových pouzdrech. Jejich kontakt s tremolem je rovněž zprostředkován pouze hranami tremola (méně sustainu?). Toto tremolo bývá vybaveno moderními litými kameny, nikoli kameny z ohýbaného ocelového plechu. Seřízení je totožné s klasickým tremolem, navíc můžeme pomocí kotvících šroubů ovlivnit dohmat.

 

Tune-o-matic

Tuto pevnou kobylku navrhnul v roce 1954 Ted McCarty a v následujícím roce ji poprvé osadil do kytary Gibson Les Paul Gold Top. Od té doby ji nalezneme téměř u všech solid body kytar Gibson. Rovněž na kytarách PRS a moha dalších. Pevný mostík se šesti kameny nasedá na dva kotvicí šrouby umístěné přímo do dřeva nebo v kovových pouzdrech do dřeva zapuštěných. Pomocí kotvicích šroubů seřizujeme výšku kobylky – tedy action. Každá struna nasedá do drážky v hraně kamene. Z boční strany kobylky nalezneme hlavy šroubků, jimiž seřizujeme polohu kamene – tedy intonaci. Může se stát, že nás při seřizování již kámen nepustí dál a kytara stále neladí. Pravděpodobně je kobylka špatně umístěná. Můžeme kámen vyšroubovat a otočit jej, tím ještě kousek místa získáme. Za kobylkou se obvykle nachází struník (stopbar), který struny fixuje. Je upevněn rovněž na dvou šroubech, má tedy stavitelnou výšku. Úhel, který svírají struny od kobylky ke struníku, se podílí na charakteru zvuku. Někteří doporučují, aby byl co největší. Toto je však otázkou osobního vkusu, proto doporučuji, aby si s tím pohrál každý sám.

 

Floyd rose – dvojzvratné tremolo

S příchodem muziky těžkého kovového zrna přichází v roce 1979 také Floyd Rose (pán s kudrnatými vlasy, knírem a tričkem bez rukávů) s revolučním dvojzvratným tremolem. Jedná se o poměrně komplikované udělátko složené z velkého množství komponentů. Pravdou je, že kvalitní, dobře fungující floyd rose, nebo alespoň rozumná licencovaná kopie, není zrovna levnou záležitostí. Jestliže je floydem vybaven levnější nástroj, bývá to obvykle průser na celé čáře. Takovéto hračky mnohdy nelze seřídit vůbec a nefungují tak, jak mají. Jediné, co lze doporučit, je tremolo zablokovat. Navíc se často setkávám s tím, že si nástroj s floydem pořizují muzikanti, kteří jej vlastně vůbec nepotřebují. Někdy pouze z neznalosti, nebo dokonce jen proto, že se kvůli zámkům kytara moc nerozlaďuje. Měl bych výčitky svědomí, kdybych všechny a zvláště pak mladé začínající muzikanty před nevýhodami floydu nevaroval. Floyd rose obvykle naprosto maže zvukový charakter nástroje. Všechny znějí stejně tupě. Struny vlastně nejsou nikde pevně ukotveny a nemají ani kontakt se dřevem, o sustainu tedy moc hovořit nelze. Rozhodnete-li se pro floyd rose, udělejte to proto, že jej opravdu potřebujete. Jeho seřízení je poměrně složité, často bývá i pro zkušeného kytaráře otázkou několika hodin.

 

Floyd rose je často označován jako tremolo plovoucí. Aby bylo možné tremolo používat v obou směrech (podlaďovat i nadlaďovat), není možné, aby nasedalo na tělo nástroje jako např. fender vintage tremolo. Poloha tremola v klidovém stavu je zajišťována jen protisměrným působením tlaků strun a pružin. Pokud tlak strun převažuje, floyd rose se zvedá zadní částí proti směru hodinových ručiček. V případě silnějšího působení pružin se naopak zadní částí zanořuje do těla kytary. Hledáme tedy kompromis těchto dvou sil, přidáním, ubráním, přitažením či povolením pružin tak, aby bylo tremolo ve vodorovné pozici. Před jakoukoli manipulací s nastavením nesmíme zapomenout na povolení zámků. Kameny jsou na desce tremola fixovány šrouby shora, jestliže šroub povolíme, můžeme kámen libovolně posunout dopředu či dozadu. Výšku strun nastavíme pomocí kotvicích šroubů stejně jako u dvoubodového fender tremola. Když vyměňujeme struny nebo měníme nastavení, musíme postupovat po malých krocích, po kterých nástroj vždy znovu naladíme. Musíme si uvědomit, že pokud se změní pnutí jediné struny, rozloží se tento rozdíl i na všechny ostatní a změní se také sklon tremola. Vlastně neustále zápasíme s touto „řetězovou reakcí“. Seřízení floyd rose bych přeci jen přenechal do rukou odborníků.

 

Výška snímačů

Myslím si, že nastavení výšky snímačů nejvíce podléhá osobnímu vkusu a potřebám každého kytaristy. Kytarář vám výšku seřídí podle „předepsaných hodnot“ nebo vlastního ucha. Vaše ucho však může být prostě jinde. Výška snímačů pod strunami má přímý vliv na charakter zvuku nástroje a můžeme jí mnohé ovlivnit. První věc, co naše ucho zachytí při manipulaci, je změna hlasitosti a objemu zvuku. Čím blíže bude snímač struně, tím větší bude akustický tlak a objem. Ovlivněn může být také sustain, je-li snímač příliš blízko struně, jeho magnetické pole negativně ovlivňuje rozkmit struny. Samozřejmě je určující i síla magnetu. Může to s sebou přinášet také jeden vedlejší efekt, který se projeví bzučením struny o pražce. U nástroje s velmi nízkým dohmatem ovlivňují silné snímače rozkmit struny tak, že ji tlačí směrem dolů na pražce. To už se ale pohybujeme v drobných nuancích a takovéto případy jsou vzácnější. Některé snímače jako Lace Sensor, EMG (pickups with lower powered magnets) rozkmit strun neovlivňují. Můžeme se tedy oddat pouze vlastnímu uchu. Jako výchozí bod nám velmi dobře poslouží doporučené hodnoty nastavení výšky. Z tohoto „odrazového můstku“ můžeme zamířit k pompézním výšinám nebo se vrhnout do propasti dřevního soundu. Existují tedy dva extrémy. Snímač těsně pod strunami zvolí pravděpodobně hráči hrubšího zrna, pohybující se převážně ve sféře zkreslených zvuků. Zvuk je silnější, perkusivnější, jasnější, tvrdší a méně dynamický. Opačný extrém zvolí pravděpodobně ti, kterým jde o čistší, přirozený tón. Zvuk je dřevní, tenčí, vyrovnaný, jemnější, s velkou dynamikou. Nahlédneme-li na celou záležitost z hlediska hudebních stylů, extrémy si zvolí možná extrémy (death metal vs. jazz), ostatní hráči budou chtít být pružnější a zapátrat v hodnotách někde mezi. Výšku snímačů upravujeme až jako poslední úkon, když už se nebude měnit výška strun. Jinak by naše úsilí vyšlo vniveč. Snímače obvykle seřizujeme tak, aby všechny polohy byly přibližně stejně hlasité. Výjimkou může být záměr, kdy jeden ze snímačů používáme výhradně na sólo a chceme, aby zněl hlasitěji a více „krmil“ vstup zesilovače. Jednoduchá logická úvaha nás může přivést k myšlence, že pokud budou všechny snímače stejně vzdálené od strun a budou stejně silné, měly by hrát i stejně hlasitě. Ověříme-li si to v praxi, zjistíme, že nejhlasitěji bude hrát snímač umístěný u krku a kobylkový se bude chovat jako nejtišší. Nejedná se však chybu snímačů. Jde spíše o to, že krkový snímač se nejvíce blíží středu struny, kde má struna největší rozkmit, a tudíž i hlasitost. Výrobci snímačů na to často reagují tak, že kobylkový snímač bývá silnější (jsou pro to však i jiné důvody). Doporučujeme začít s nastavením od krkového snímače. Zahrajeme tóny na všech strunách na posledním pražci a zkontrolujeme, zda se struna nedotýká krkového snímače a nebzučí o něj. Utahováním či povolováním šroubů, které snímač zavěšují na pickguardu či rámečku, měníme výšku snímače. Pokusíme se najít tón, který nejvíce odpovídá naší představě. Pokud jsme detailně vyřešili zvuk krkového snímače, můžeme přistoupit k ostatním. Seřídíme je tak, aby při jejich přepínání nevznikaly skoky v hlasitosti. Nevěnujeme pozornost mezipolohám (poloha 2 a 4 u statocastera, 2 u les paula a telecastera). Vyřešíme-li zvuk jednotlivých snímačů, mezipolohy budou v pořádku. Hrajeme plné akordy s použitím všech šesti strun a sledujeme, zda je hlasitost všech strun přibližně vyrovnaná. Opředené struny (E, A, d) mají větší akustický tlak než tenké neopředené (g, h, e). Není tedy nutné, aby výška snímače byla na obou stranách stejná. Hrajeme střídavě horní a dolní struny a sledujeme dynamiku hlasitosti. Podle potřeby snímač zešikmíme, aby byl zvuk vyrovnaný. Nyní máme vše v rovnováze. Můžeme výšku stále pozměňovat a nadále hledat, ovšem za předpokladu, že provedeme vždy stejnou změnu u všech šroubů, na nichž jsou snímače zavěšeny..

Seřizování elektrické kytary a baskytary  - téma měsíce
Seřizování elektrické kytary a baskytary - téma měsíce

Kdy je tedy nejčastěji zapotřebí nástroj seřídit?

Koupíte-li si nový nástroj, pravděpodobně jej bude zapotřebí ihned seřídit i v případě, že to výrobce již provedl. Při dopravě nástroje obvykle prodělávají drastické klimatické i mechanické šoky. Nový nástroj si rovněž takzvaně sedá. Od prvního seřízení se na nástroji ještě leccos „pohne“ a za pár měsíců bude potřeba proces zopakovat. Vystavování teplotním a vlhkostním extrémům bychom měli kytaru samozřejmě ušetřit, obvykle to však není beze zbytku proveditelné, a proto bychom čas od času měli hodnoty nastavení kytary zkontrolovat. Jak již bylo zmíněno, pokud výrazněji změníme sílu strun, automaticky bychom měli nastavení přizpůsobit. Kytaráři obvykle seřídí zakázkový nástroj dle vašich potřeb ihned po sestavení, po několika měsících hraní vše znovu doladí a doporučí vám „preventivní prohlídky“ alespoň jednou za rok.

 

Závěrem

Seřízení nástroje se někomu může jevit jen jako třešnička na dortu, není-li však provedeno detailně a dotaženo do konce, může se i velmi kvalitní kytara stát nehratelnou. Ne zrovna nejlépe působí skutečnost, že se stále často setkáváme s nedbale seřízenými kusy i ve vysokých cenových kategoriích u značek zvučných jmen. Stejně tak můžeme pozvednout seřízením nástroj, který je nevalné kvality. Samozřejmě v případě, že seřídit jej je vůbec možné. I poměrně mrtvý nástroj může plnit svůj účel, když je dobře hratelný a vše funguje tak, jak má. Jestliže se vám hned v samém začátku dostane do rukou „zmetek“, který neladí, nelze jej naladit, vše komplikuje obrovský dohmat a pražce přesto drnčí, je kytara stejně zábavná jako osina v zadku. Nevěnujeme se hře, nýbrž stoupáme na K2 jenom v trenkách. Na druhou stranu, když už tam někdo vystoupá, asi už ho pak jen tak něco nerozhodí. Jsou mezi námi i tak manuálně zruční, kterým jde o život při otevírání plechovky se sardinkami. O tom, jací jste kytaristé, to však nevypovídá. Když už se do seřizování pustíme, mějme na paměti že všechno souvisí se vším. Seřizování kytary je komplexní záležitostí a zásah, který provedeme, způsobí změnu dalších parametrů. Ty bude potřeba také ošetřit. Například přecházíme z devítek na jedenáctky: silnější struny mají větší tah a krk se více prohne do luku, tremolo se rovněž více nahne směrem dopředu, tím se zásadně zvýší dohmat, potažmo vzdálenost snímačů od strun, a na závěr se pohne také ladění v oktávách. Tedy všechno je jinak! Je jen na vás, pustíte-li se do seřizování svého nástroje, nebo to raději přenecháte těm, pro které jsou boje se záludnými „flojd rousy“ a zvlněnými krky denním chlebem. Nepřeceňte ovšem své síly, prosím! Tímto se zříkám veškeré zodpovědnosti za škody na vašich nástrojích způsobené! Za ztržený závit výztuhy by měl být pachatel o hlavu kratší :-). Kvůli jedinému silovému tahu už dohrálo obrovské množství prastarých a převzácných kytar. Tak hodně štěstí, ať už se rozhodnete jakkoli! Blues s vámi!

 

Petr Jurkovič

 

Do kterých prvků v seřízení nástroje se kytarista může pustit sám a co by měl přenechat raději odborníkům?

Manuálně zručný kytarista se může pustit téměř do všeho, snad jen přebrušování pražců by měl nechat kytaráři. Ale znám výborné kytaristy, kterým zručnost chybí, a ti by si měli nechat i měnit struny od odborníka (nebo zručnějšího kolegy).

 

Seřizujete nástroje individuálně klientům na míru, nebo upřednostňujete doporučené „ideální“ hodnoty nastavení?

Seřizuji na míru podle přání zákazníka, a to i v případě, že mi z požadavku zůstává rozum stát.

 

Mám pocit, že se mezi muzikanty stále traduje dogma „čím nižší dohmat – tím lépe“. Co si o tom myslíte? Ovlivňuje action zvuk?

Jo jo. Dohmat zvuk ovlivňuje. Vyšší dohmat se rovná lepší tón. Ale zase to může dělat problém s laděním. Při vyšším dohmatu se také struny lépe „tahají“. Ale pravda je, že kompromisní nastavení, jaké třeba doporučuje Fender, nemusí vadit ani vyznavačům nízkého, ani vyznavačům vysokého dohmatu. Existuje ještě, naštěstí malá, skupina kytaristů či basáků, kterým vadí jakýkoli dohmat. Ti by měli přejít na bezpražec, nebo se na hraní vykašlat.

 

Spousta mladých muzikantů při výběru nové kytary sáhne po nástroji s tremolem floyd rose. Myslíte si, že je to správný krok? Setkáváte se s dobře fungujícím floyd rose často?

Floyd je pro začátečníka vražda. Dobře fungující tremolo musí být ze super materiálu a cena takového tremola je často vyšší, než cena kytary, na kterou začátečník má. Levná kytara s levným floydem jsou vyhozené peníze.

 

Nezřídka se stává, že i poměrně drahé nové nástroje proslulých značek přicházejí ke svým majitelům zcela neseřízené. Myslíte si, že jde o nedbalost výrobce, nebo pouze o transportní klimatický šok?

Nevím. Nechci nikomu sahat do svědomí. Obojí je možné, jak říkají češtináři.

 

Nastavujete také výšku snímačů? Mělo by to vůbec být v popisu práce kytaráře?

Nastavení snímačů je součástí práce kytaráře. Nastavení snímačů může silně ovlivnit ladění kytary i sustain a barvu tónu.

 

Co nedokonalosti v intonaci? Měli bychom akceptovat, že telecaster s vintage kobylkou se třemi barely nebude nikdy úplně ladit? Fandíte kompenzovaným nultým pražcům?

Nejdřív k tomu teleti. Existují „kompenzované“ kameny, které mají závit na stavěcí šroub mírně vyosený, takže nejsou kolmo k ose šroubu. U těch ladění není problém. Levné kopie se snaží být dokonalé, kameny jsou přísně kolmo a nikdo to nenaladí. Na starých kobylkách bylo to zešikmení možná omylem nebo nedbalostí, ale fungovalo to. Prostě, ne všechno, co je nedokonalé nebo nepřesné, musí být špatné. Kompenzovaný nultý pražec je možná už trochu moc. Když vidím, co u některých kytaristů provádějí s intonací jejich prsty, tak nechápu, jak by jim mohl pomoci kompenzovaný nulák. Schválně si zkuste, co udělá s laděním křečovité mačkání strun nebo nejisté „rozjíždějící se“ prsty při hraní akordu. A to nemluvím o rozlaďování kytary při celkově křečovitém a silovém hraní. U tenkých nástrojů jako třeba SG stačí, že si opřete pravou ruku o tělo a už jste nadladění. Potom nějaká kompenzace nuláku je marná snaha.

 

Měl by být krk kytary dokonale rovný, nebo mírně do luku směrem dopředu?

Krk by měl být mírně do luku. Ale je to věc názoru a techniky hry. Někdy je dokonale rovný krk v pohodě.

 

Prozradíte nám nějaké fígle ohledně seřizování? Tajemství mistra kytaráře? :-)

Žádné fígle nepoužívám. Žádná tajemství. Všechno jsou obecně známé nebo dostupné informace, takže vás v tomto bodě zklamu.

 

Stanislav Jurča

 

Do kterých prvků v seřízení nástroje se kytarista může pustit sám a co by měl přenechat raději odborníkům?

V podstatě se může pustit do kompletního seřízení, pokud ovšem ví, co dělá. Důležité je mít po ruce správné nářadí – pozor na americké nástroje, na které nelze použít metrické inbusy – výměna výztuhy krku není laciná oprava.

 

Seřizuješ nástroje individuálně klientům na míru, nebo upřednostňuješ doporučené „ideální“ hodnoty nastavení?

Samozřejmě individuálně, podle toho, jak a co se na nástroj hraje. Univerzální nastavení slouží jen jako výchozí bod.

 

Mám pocit, že se mezi muzikanty stále traduje dogma „čím nižší dohmat – tím lépe“. Co si o tom myslíš? Ovlivňuje action zvuk?

Opět záleží na tom, co se na kytaru hraje. Pokud nehrajete jen zkreslená kila, měl by být dohmat seřízený tak, aby struny nedrnčely o pražce ani při silnějším úhozu. Přestože přes aparát není často drnčení slyšet, zkracuje se přirozený dozvuk struny. Vždy jde o to najít určitý kompromis mezi čistým tónem a herním komfortem. Často je nutné lehce přebrousit pražce i u drahých nástrojů.

 

Spousta mladých muzikantů při výběru nové kytary sáhne po nástroji s tremolem floyd rose. Myslíš si, že je to správný krok? Setkáváš se s dobře fungujícím floyd rose často?

Floyd rose nedoporučuji nikomu, natož pak začátečníkům. Dobře seřídit floyd rose může trvat dlouhé hodiny. Pro mne je celý systém hodný zavržení. Kytarista by se měl soustředit na své prsty a neztrácet čas složitým zamykáním strun.

 

Nezřídka se stává, že i poměrně drahé nové nástroje proslulých značek přicházejí ke svým majitelům zcela neseřízené. Myslíš si, že jde o nedbalost výrobce, nebo pouze o transportní klimatický šok?

V lepším případě nedbalost. Setkal jsem se i s novými nástroji, které nebylo možné seřídit běžným způsobem a vyžádaly si větší opravy hned zpočátku. Doporučuji si vyhlídnutý nástroj před koupí vždy dobře prozkoušet.

 

Nastavuješ také výšku snímačů? Mělo by to vůbec být v popisu práce kytaráře?

Nastavení výšky a úhlu sklonu snímače se často zbytečně opomíjí. U kvalitních snímačů každá změna ovlivňuje nejen sílu signálu, ale i charakter zvuku. Proto každému doporučuji s nastavením snímačů trochu laborovat.

 

Co nedokonalosti v intonaci? Měli bychom akceptovat, že telecaster s vintage kobylkou se třemi barely nebude nikdy úplně ladit? Fandíš kompenzovaným nultým pražcům?

Žádná kytara nebude ve všech pozicích ladit dokonale. Klasický telecaster je v možnosti ladění oktáv omezenější, s tím je třeba se smířit, nebo jednoduše vyměnit kobylku. Kompenzovaný nulťák nebývá obvykle zapotřebí, existují ale nástroje, kterým vysloveně pomůže.

 

Měl by být krk kytary dokonale rovný, nebo mírně do luku směrem dopředu?

Samozřejmě by měl být lehce prohnutý. Správné nastavení ovlivňuje míru drnčení strun. Napětí výztuhy lze jednoduše zkontrolovat přimáčknutím struny na prvním a posledním pražci.

 

Prozradíš nám nějaké fígle ohledně seřizování? Tajemství mistra kytaráře? :-)

Není třeba, až vám projde rukama první tisícovka kytar, přijdete na všechno sami.

 

Radek Pastrňák

 

Seřizuješ si něco na kytaře sám, nebo to přenecháváš odborníkům?

Sem tam zkontroluji polohu kamenů kvůli ladění nebo pohnu snímačem, ale seřizování krku nebo různá přibrušování nechávám na odborníkovi.

 

Dělá ti problémy hrát na nástroj, který je seřízený jinak, než jak jsi zvyklý?

Přijde na to. Jestli něco nemám rád, tak je to bláto (ležící měkké struny).

 

Mám pocit, že se mezi muzikanty stále traduje dogma „čím nižší dohmat – tím lépe“. Jaký máš na to názor?

Osobně zvedám struny, co mi dovolí ladění, ale raději bych je dal ještě výš!

 

Spousta mladých muzikantů při výběru nové kytary sáhne po nástroji s tremolem floyd rose. Myslíš si, že je to správný krok?

Proč ne? Floyd rose je vzrůšo. Pak to třeba zase prodají.

 

Co nedokonalosti v intonaci? Měli bychom akceptovat, že telecaster s vintage kobylkou se třemi barely nebude nikdy úplně ladit? Fandíš kompenzovaným nultým pražcům?

Na svém telecasteru jsem měnil všechno asi patnáct let a nakonec jsem ho vrátil do původního stavu, protože jsem konečně pochopil, že tak je to nejlepší. Na drobné nelady máme přece prsty. Nultý pražec má být z kosti a hotovo.

Seřizování elektrické kytary a baskytary  - téma měsíce
Seřizování elektrické kytary a baskytary - téma měsíce

Máš všechny kytary seřízené přibližně stejně? Prozradíš nám, jak? (Síla strun, jak vysoko, přísně rovný krk/mírně do luku, výška snímačů...)

Přibližně stejně. Jedenáctky, krk mírně do luku a snímače tak, aby bylo slyšet dřevo.

 

Setkal ses někdy s tím, že nový nástroj, byť poměrně drahý, byl špatně seřízený?

Téměř nikdy jsem se nesetkal s novým nástrojem, který by byl seřízený tak, abych do něho nevrtal. Pak přichází na řadu kytarář.

 

Mirek Linhart

 

Seřizuješ si něco na kytaře sám, nebo to přenecháváš odborníkům?

Výšku strun, ladění do oktáv a průhyb krku si seřizuji sám, hlubší zásahy, jako pražce, nultý pražec, usazení krku na tělo apod. přenechávám odborníkům.

 

Dělá ti problémy hrát na nástroj, který je seřízený jinak, než jak jsi zvyklý?

Když má dobrý zvuk, tak ani moc ne, ale stejně pak mám tendenci začít se seřizováním :-).

 

Mám pocit, že mezi muzikanty se stále traduje dogma „čím nižší dohmat – tím lépe“. Jaký máš na to názor?

Možná pro hi-gainový kytaristy hrající hammering, arpeggia, a podobný vyfikundace je nižší dohmat lepší, ale já mám raději struny o něco výš, kytara má pak lepší tón, dá se do ní víc řezat a líp artikuluje.

 

Spousta mladých muzikantů při výběru nové kytary sáhne po nástroji s tremolem floyd rose. Myslíš si, že je to správný krok?

Opět jak pro koho. Kdo hraje převážně čistý nebo nakreslený zvuky „old school“ typu, ocení zvuk kytar s klasickým tremolem. Aneb když dáte na vintage strata floyd rose kobylu, možná bude kytara líp držet ladění, ale ztratíte mnohé na zvuku.

 

Co nedokonalosti v intonaci? Měli bychom akceptovat, že telecaster s vintage kobylkou se třemi barely nebude nikdy úplně ladit? Fandíš kompenzovaným nultým pražcům?

Záleží na tom, jak dobře je tele postavený. Některý laděj tak, jak jsou, a u některejch kusů je třeba správně ohnout šroubky, co drží barely. Telecastery, co neladěj ani tak, radši nekupovat. S kompenzovanými nulťáky nemám zkušenosti, ale dávám přednost zase klasickým kostěným nultým pražcům.

 

Máš všechny kytary seřízené přibližně stejně? Prozradíš nám jak? (Síla strun, jak vysoko, přísně rovný krk/mírně do luku, výška snímačů...)

Kytary mám seřízený přibližně stejně. Používám struny .010–.046, dohmat nad dvanáctým pražcem asi 2,6–3 mm, krk s mírným průhybem a výšku snímačů seřizuju podle zvuku. U strata a telecastera mám rád snímače o něco dál od strun, kytary mají lepší twang a víc hraje dřevo.

 

Setkal ses někdy s tím, že nový nástroj, byť poměrně drahý, byl špatně seřízený?

Samozřejmě že jo. Pokud vím, tak prodejci musí většinu došlých nových kytar seřizovat.

 

Petr Procházka

 

Do kterých prvků v seřízení nástroje se kytarista může pustit sám a co by měl přenechat raději odborníkům?

Nebezpečné je nastavení výztuhy krku – snadno se ztrhne závit. Oprava znamená odlepit hmatník. Stejně tak zásah do nultého pražce, u akustických nástrojů i sedla kobylky. Nastavení, které je možné vrátit zpět, může zkusit každý – výška snímačů nebo kobylky, nastavení pružin tremola. Záleží na informovanosti a manuální zručnosti. Někteří muzikanti si nástroj umí seřídit sami, a mnohdy je výsledek lepší než od kytaráře. Muzikant totiž cítí mnohem lépe, co mu kde na nástroji nesedí, a ne vždy je možné tento pocit vysvětlit. Navíc některé změny v seřízení se projeví se zpožděním, takže není možné provést je dokonale při běžném servisu.

 

Seřizujete nástroje individuálně klientům na míru, nebo upřednostňujete doporučené „ideální“ hodnoty nastavení?

Ideální hodnota je sporná věc. Je možné brát ji pouze jako vodítko, nikoli jako dogma. Každý nástroj se chová jinak. Někdy je možné hodnoty dodržet, někdy ne. U některých firemních hodnot jsou údaje nesmyslné a nastavit je nelze. Některé nástroje se po seřízení ani nehnou, jiné reagují na změny teploty či vlhkosti. Hodně také záleží na stylu a způsobu hry. Každý z kytaristů má jiný úhoz, používá jiné trsátko, jiné struny... Seřízení se tedy musí podřídit individualitě hráče.

 

Mám pocit, že se mezi muzikanty stále traduje dogma „čím nižší dohmat – tím lépe“. Co si o tom myslíte? Ovlivňuje action zvuk?

Opak je pravdou. Tedy pokud mluvíme o kvalitě zvuku. Výška dohmatu má svůj limit, kdy má význam. Od určité výšky se už nic zásadního nemění. Opět platí, že každý nástroj má svůj ideální dohmat jiný. S vyšším dohmatem dosáhneme pevnějšího a konkrétnějšího tónu, lepšího výkonu nástroje a samozřejmě i možnosti hrát více dynamicky. Pohodlnost hry je jiná věc. Tam samozřejmě „čím níž – tím líp“ platí.

 

Spousta mladých muzikantů při výběru nové kytary sáhne po nástroji s tremolem floyd rose. Myslíte si, že je to správný krok? Setkáváte se s dobře fungujícím floyd rose často?

Floyd rose by měl mít své opodstatnění – tedy styl, který floyda potřebuje. Floyd rose zásadně maže charakter nástroje (velmi robustní odlitek a mnoho součástek). Velký problém je rychlá výměna strun a samozřejmě dobré nastavení. Floyd rose je hodně citlivý a pro nezkušeného kytaristu znamená absolutní nefunkční past. Nemluvě o asijských kopiích, které nelze nastavit vůbec. Floyd rose musí být vyroben z kvalitního materiálu a kvalitní technologií. Má tolik pohyblivých částí, které musí být 100%, že jakýkoli kompromis končí špatně. Začínajícím kytaristům bych doporučil, aby si nejprve zjistili cenu kvalitního floyda – Floyd Rose, Schaller, Gotoh..., a pak uvažovali, zda je možné, aby vybraný nástroj stál to, co stojí, a přitom fungoval. Kvalitní vintage tremolo spolu s kvalitním nultým pražcem (například rollerem) a srážeči strun zafunguje – až na výjimky – lépe. Musím říct, že mnoho muzikantů od floyda ustupuje, pro převahu nevýhod. Jediný opravdový klad je dobré ladění. Mnoho kytaristů má tremolo zablokované a nepoužívá ho vůbec.

 

Nezřídka se stává, že i poměrně drahé nové nástroje proslulých značek přicházejí ke svým majitelům zcela neseřízené. Myslíte si, že jde o nedbalost výrobce, nebo pouze o transportní klimatický šok?

Nový nástroj nelze seřídit definitivně, a to bez ohledu na značku. Každý si nějakou dobu „zvyká“ na zatížení strunami a klimatické podmínky, v jakých je umístěn. Musí se seřídit opakovaně v průběhu několika prvních měsíců. I starší, seřízený nástroj zareaguje na stěhování z paneláku do zkušebny ve sklepě. Více než nedbalost výrobců bych zmínil přístup prodejců. Výrobce mnohdy uvádí, že za finální nastavení nese zodpovědnost prodejce, a předpokládá se, že aspoň u dražších nástrojů bude prodejce věnovat péči předprodejnímu servisu. Až na výjimky je to v Čechách zoufalství. Stav nástrojů v obchodě vám napoví, jaký servis budete k nástroji mít po zakoupení :-).

 

Nastavujete také výšku snímačů? Mělo by to vůbec být v popisu práce kytaráře?

Pokud to kytarista nezvládne sám, tak ano. Kytarista si však musí donést vlastní aparát. Každý se chová jinak a pro kvalitní nastavení je potřeba nastavení „na míru“. A co by kytarář měl a neměl – jde o službu, tedy měl by cokoli, co si zákazník přeje, pokud to je smysluplné. Otázka by spíš měla znít: Co by měl kytarista umět sám? Nejde o to, že některé věci nechceme dělat. Neznalost omezuje především samotného kytaristu. Neumožní mu využít potenciál nástroje naplno a mnohdy se trápí s problémy, které by byly snadno řešitelné, kdyby vůbec tušil, že to lze.

 

Co nedokonalosti v intonaci? Měli bychom akceptovat, že telecaster s vintage kobylkou se třemi barely nebude nikdy úplně ladit?

Ano, měli :-). Stále máme možnost netrvat na tradici a použít „novinku“ se šesti kameny. Buď bude kytarista muzikant, a pak bude řešit funkčnost nástroje, nebo bude trvat na originalitě, a pak je to jeho volba. Vývoj je někdy i pozitivní :-).

 

Fandíte kompenzovaným nultým pražcům?

Celkem ano. Pomáhají, i když ne stoprocentně. Důležité je zmínit, že systémů je několik a každý se chová trochu jinak. Buzz Feiten, Earvana – aspoň ty nejznámější. Nelze je však vnímat jako všespásný zázrak. V nástroji je mnoho dalších záludností, které negativně ovlivňují ladění. Tedy neočekával bych revoluci a hromadné výměny nultých pražců.

 

Měl by být krk kytary dokonale rovný, nebo mírně do luku, směrem dopředu?

Rovný určitě ne. Pokud si představíte rozkmit struny, je zřejmé, že krk musí být prohnutý, aby respektoval kmitnu. Při rovném krku je nutné zvýšit kobylku. Každý typ nástroje má mít průhyb jiný.

 

Prozradíte nám nějaké fígle ohledně seřizování? Tajemství mistra kytaráře? :-)

Fíglů moc není. Jediné tajemství, které je třeba znát, jsou souvislosti jednotlivých komponentů vzájemně. Pokud seřídíte jednu věc, musíte věnovat pozornost i těm dalším. Nástroj musíte pojmout jako soustavu, ne jako jednotlivé položky. Nakonec bych rád zmínil, že téměř vše okolo kytary je kompromis a platí „něco za něco“. Každý má jiné nároky a vnímá jiné priority. Neexistuje tedy dokonalé seřízení pro všechny.

 

Rudolf Sivčák

 

Do kterých prvků v seřízení nástroje se kytarista může pustit sám a co by měl přenechat raději odborníkům?

To, čo je pre gitarára samozrejmá vec, je pre gitaristu niekedy veľmi zložité. Len taký malý základ pre gitaristu:

1. spoľahlivo vymeniť struny,

2. nastavenie oktáv na saddle,

3. nastavenie výšky snímačov (pri el. gitare),

4 . pri centrovaní výstuhy krku ovládať jej funkčnosť, ktorá je důležitá.

 

Seřizuješ nástroje individuálně klientům na míru, nebo upřednostňuješ doporučené „ideální“ hodnoty nastavení?

Každý nástroj má určite odlišnosti, preto nastavenia robíme na mieru podľa želania zákazníka.

 

Mám pocit, že se mezi muzikanty stále traduje dogma „čím nižší dohmat – tím lépe“. Co si o tom myslíš? Ovlivňuje action zvuk?

Za poslednú dobu nám prešlo rukami veľa nástrojov a je to rozdielne. Niekto si potrpí na nízkom pohmate (vtedy doporučujem úpravu pražcov, aj keď je nová gitara) a niekto nemá rád nízky pohmat. Pri nízkom pohmate struna svojou rezonanciou narazí o pražec (keď zazvoní, je to OK), ale znenie – tón struny – sa nemá náhle stratiť.

 

Spousta mladých muzikantů při výběru nové kytary sáhne po nástroji s tremolem floyd rose. Myslíš si, že je to správný krok? Setkáváš se s dobře fungujícím floyd rose často?

Momentálne je na trhu veľa typov a výrobcov tremol na spôsob floyd rose. No nie je tremolo ako tremolo, aj niektoré uznávané značky sklamali (nebudem menovať), u tohoto typu ako víťaza máme Gotoh GE 1996 T. Absolútne bez problémové do oboch strán.

 

Nezřídka se stává, že i poměrně drahé nové nástroje proslulých značek přicházejí ke svým majitelům zcela neseřízené. Myslíš si, že jde o nedbalost výrobce, nebo pouze o transportní klimatický šok?

Máš pravdu. Najlepšie by bolo daľšie nastavenie asi po troch až štyroch mesiacoch od prvého naladenia.

 

Nastavuješ také výšku snímačů? Mělo by to vůbec být v popisu práce kytaráře?

Každý typ snímača je odlišný či technickou alebo technologickou stavbou, prakticky ak je silný snímač, nemal by brániť strune v jej vibrácii.

 

Co nedokonalosti v intonaci? Měli bychom akceptovat, že telecaster s vintage kobylkou se třemi barely nebude nikdy úplně ladit? Fandíte kompenzovaným nultým pražcům?

Zase je to individuálna otázka, intonáciu ovplyvňuje veľa faktorov. Inštalujeme klasické nulté pražce GraphTech a zatiaľ sme spokojní – jednoduché zoštelovanie.

 

Měl by být krk kytary dokonale rovný, nebo mírně do luku směrem dopředu?

Tiež záleží podľa statiky materiálu. Ideál je mierna – luková – „sinusoida“, ale to sa dá dosiahnuť (dobre odkontrolovať) asi len pri hand-made gitarách.

 

Prozradíš nám nějaké fígle ohledně seřizování? Tajemství mistra kytaráře? :-)

Ale áno, tie základy som už prezradil, prajem všetko dobre...

Psáno pro časopis Muzikus