Software pro textaře I - když Word nestačí

Software pro textaře I - když Word nestačí
Software pro textaře I - když Word nestačí

Tento (a v příštím čísle následující) článek je určen především pro ty, kteří píší texty pro písničky. "Textařem" (a samozřejmě taky "textařkou") z nadpisu nemyslím pouze mistra řemesla se čtyřicetiletou praxí, ale každého, kdo se této aktivitě občas věnuje.

Oba články se zabývají mapováním situace v oblasti softwaru, který je buď určen přímo pro textaře, nebo který mohou využít tvůrci písňových textů pro svoji práci, i když byl původně vyvinut pro jiné účely. V tomto čísle Muzikusu si kromě obecného úvodu povíme něco o zahraničních programech, jež nahrazují běžný textový procesor (MS Word). V pokračování přijdou na řadu elektronické nástroje pro textování v češtině a angličtině.

V roce 2003 vyšla v tomto časopisu série článků s názvem Textařská dílna aneb aby zpěvákům "nelítaly prkna z huby" Simony Ester Brandejsové, která vedle rozhovorů s osobnostmi textařiny vysvětlovala důležité pojmy teorie básnictví čili poetiky jako přízvuk, rým, metonymie... Pokud si osvojíme tyto poznatky, máme dobrý základ pro vytváření textů, které nebudou "tahat za uši". Tím se však problematika nevyčerpává; nyní přichází na řadu téma "textařina a počítače".

V posledních letech se počítač připojený k internetu stal pro mnohé z nás nepostradatelnou součástí všedního života. Čteme si elektronickou poštu, na počítači se díváme na filmy a posloucháme hudbu koupenou (eventuálně odněkud stáhnutou) na světové síti, chatujeme, získáváme informace, vytváříme vlastní webové stránky - a taky (když zbude čas) pracujeme.

Snad pro každou profesi, která využívá počítače, byl vytvořen nějaký specializovaný program pro usnadnění nebo zefektivnění práce. Obor písňového textařství není výjimkou. Na tomto místě se někteří z vás mohou trochu zarazit - počkat, psaní písňových textů že je "profese využívající počítače"? A navíc existuje nějaký zvláštní software? Odpověď na obě dvě otázky zní "ano". Podívejme se na to blíže.

Tvorba písňového textu má v našem kontextu dvě stránky: formální a obsahovou. Formální znamená kupříkladu proces zápisu textu do počítače a jeho editaci, organizaci textů/souborů, možnost práce s hudební složkou písně, elektronickou ochranu díla... V obsahové jde o "samotný text" - (ne)kvalitu rýmů, metaforiku, zpěvnost, symbiózu textu s hudbou a tak dále.

Ještě dnes vzniká mnoho písňových textů "ručně na papíře", které se potom přepisují do počítače, leckdo "papírovou fázi" už vynechává - leč v tomto případě stále nemůžeme mluvit o textařině jako o "profesi s počítačem" v pravém slova smyslu, poněvadž použití textového procesoru samo o sobě nic neznamená (je pouze součástí "životní nutnosti"). Teprve větším využitím různých programů v obou zmíněných rovinách by mohla nastat "komputerizace" této práce ve smyslu účelného využití všech existujících možností (a aktivní vyhledávání nových), které počítače a internet nabízejí pro tvorbu písňového textu či obecněji literárního díla. Ignorovat tyto možnosti není rozumné, jelikož žijeme v "supertechnickém" 21. století, ať se nám to líbí, nebo ne. Pochopitelně to neznamená, že počítače začnou samy psát písničky nebo že se jedinečná lidská kreativita vytratí kamsi do útrob procesoru a nezbude nic než "mechanická tvorba". Účelné využití programů může velmi podporovat tvořivost, zlepšit či zefektivnit práci; elektronické nástroje jsou a musejí být prostředkem pro konkrétní a nezastupitelné lidské cíle.

Až do současné doby si čeští textaři docela dobře vystačili s běžným textovým procesorem, nejčastěji patrně s MS Wordem, proto fakt, že to není nejlepší existující řešení, nebyl tak zřejmý. Je totiž známo, že v těchto kancelářských programech lze dělat ledasco, ale nic pořádně. Budiž, na psaní dopisů (nebo tohoto článku) jistě stačí, ale s nějakou vážnou literární prací už je to horší. Tak třeba hollywoodský scénář, který musí striktně dodržovat daná pravidla, "jak má vypadat" (jinak by ho nikdo nečetl), by se ve Wordu vytvářel jen velmi obtížně - od toho jsou tu zvláštní programy, které udělají "černou práci formátování" za vás - a vy se soustředíte jen na své myšlenky. Pravda, takové přehnané požadavky ve sféře písňového textařství obvykle nejsou, ale přednosti specializovaného softwaru - ve srovnání s běžnými textovými procesory - jsou i tak patrné na první pohled.

Na internetu jsem našel hned několik programů, jež hlásaly, že jsou určené přímo pro písňové textaře, eventuálně autory písní (lyricists, songwriters). Všechny - samozřejmě - od amerických firem a komerční (žádný freeware, který by stál za zmínku). Podíváme se podrobněji na dva z nich - MasterWriter (verze 1.0.2.17 z roku 2003) a Lyricist (verze 3.01 z roku 2003). Hned musím upozornit, že nejde o české programy a pro češtinu, což značně komplikuje jejich "místní použití" (oproti jiným uměleckým profesím, kupříkladu hudebníkům nebo výtvarníkům): textaři pracují se samotným jazykem, a proto je možné tyto zahraniční programy začlenit do zdejších tvůrčích aktivit pouze omezeně. Nicméně pro ty, kteří píší písničky v angličtině, se programy nabízejí "v celé své kráse" a jakékoli jazykové omezení padá. O obsahové stránce si ale povíme v příštím čísle Muzikusu.

 

MasterWriter

Začnu programem MasterWriter, i přes to, že jej pro češtinu nelze de facto použít - má totiž vážné problémy s diakritikou: neumí písmena ě, č, ř, ů, ň, ť. Kromě toho je jeho oficiální cena 289 USD pro našince jistě nemalá (v internetových obchodech je možné jej získat laciněji). Považuji ale za vhodné se o něm blíže zmínit, poněvadž je jednak spousta těch, kteří píší písničky v anglickém jazyce, jednak se jedná o aplikaci velmi profesionální, která může pro naše účely posloužit jako "modelový vzor", neboť pro textaře nabízí vše podstatné.

První, co na tomto programu upoutá (kromě velikosti přes 250 MB na pevném disku), je velmi povedená grafická podoba laděná do modro-bílé. Hned v úvodu se můžete podívat na flashovou prezentaci hlavních vlastností a ovládání programu, ale i bez ní je otázkou několika chvil naučit se s MasterWriterem pracovat, ovládání je přehledné a jednoduché. Pro zápis textu a jeho editaci jsou zde k dispozici všechny základní funkce jako v běžném textovém procesoru: můžete libovolně měnit velikost písma, fonty, barvu, podtrhávat, přeškrtávat, stínovat, pracovat s odstavci, řádkováním, odsazením, tabulátory... Jednotlivé písně jsou přehledně uspořádány podle názvu v záložce (či panelu) Song List - stačí kliknout na název a otevře se text písně; v seznamu samozřejmě můžete vyhledávat. Dále je možné k jednotlivým textům zkoušet různé varianty, vytvářet náčrtky (Sketches), jež se automaticky přiřazují k dané písni, program nabízí i samostatný zápisník (Notebook) určený pro záznam a organizaci jakýchkoli myšlenek, které vás zrovna napadnou. Jak "náčrtky", tak "zápisník" umí plnou editaci textu jako záložka Lyrics a stejně tak i tisk. Text písně se dá snadno exportovat/importovat ve formátu .xml.

Software pro textaře I - když Word nestačí
Software pro textaře I - když Word nestačí

Další funkce jsou dány "specializací" programu pro konkrétní účel. Velmi užitečnou vlastností je přehrávání i nahrávání hudby, přitom současné zobrazení textu písně nebo, potřebujete-li, "poznámek k hudbě" (Audio Notes) patří k samozřejmostem. Bez zajímavosti není ani možnost nastavení kvality nahrávky či opakovaného přehrávání označené části hudební stopy, aplikace navíc obsahuje kolekci dvě stě padesáti MIDI Drum Loops. Velkou předností MasterWriteru je záložka Song Info, umožňující zadat k písni všechny důležité informace: datum vytvoření (děje se automaticky), jména autorů, hudební styl, délku písně, tempo, tóninu, aktuální "stav existence" písně, její bližší popis, případně nějaké poznámky a mnoho dalšího. Kromě toho lze uvést i vydavatelské informace: procentuální podíl jednotlivých autorů na tantiémách, název ochranné organizace zastupující jejich práva (pouze pro USA), jméno vydavatelské společnosti... V neposlední řadě MasterWriter nabízí službu Songuard, online registraci hotové písně (hudby i textu), což má význam při ochraně autorských práv (uložení informace o tom, kdo a kdy píseň vytvořil); třebaže se nejedná o copyright, je to funkce prospěšná (a není omezena jen pro Američany).

Všechny zmíněné vlastnosti aplikace se týkají "formální roviny" psaní písňového textu. Takto textařům na míru šitý program se zdá být velmi užitečnou pomůckou pro zefektivnění a zpřehlednění jejich práce na počítači a výhody oproti běžnému textovému procesoru jsou očividné. MasterWriter v sobě dále integruje slovník, "hledač" rýmů nebo tezaurus, a tím se stává komplexním elektronickým nástrojem. Nyní však přejděme k druhému programu, který si podrobněji představíme.

 

Nedostatky programu

Jako všechno na světě, ani MasterWriter není stoprocentně dokonalý. Jedním takovým podstatným nedostatkem je předdefinovaný formát šablony pro tisk textu, kterou nelze měnit a není možné do ní přidávat kontakty na automaticky uvedené autory písně; v programu vůbec chybí adresář nebo alespoň zvláštní "contact field" v záložce Song Info. V MasterWriteru také zapomeňte na práci s notami nebo akordy - je orientován výhradně na textovou část písně. Mezi další drobné nepříjemnosti patří pomalé načítání a ukončování programu, že pro všechny druhy záznamů (samotný text písně, poznámky0¦) je přednastaven stejný typ písma a chybí možnost trvale si určit vlastní, nepřítomnost "globálního vyhledávání" napříč všemi textovými poli, poněkud jednoduše zpracovaný seznam písní (Song List) apod.

 

Lyricist

Program Lyricist se na první pohled nachází v žebříčku dokonalosti o dvě tři příčky za MasterWriterem, což je vyjádřeno jednak cenou (49,95 USD), jednak velikostí na disku (35 MB) nebo nijak zvlášť atraktivní grafickou podobou. Avšak na rozdíl od svého dražšího "softwarového kolegy" s přehledem zvládá diakritiku, a proto je použitelný i pro autory písní v češtině (samozřejmě program jako takový je v angličtině). K dispozici je řada základních funkcí, třebaže zdaleka ne tak propracovaných a sofistikovaných, a dokonce něco navíc - proto, s přihlédnutím k faktu, že další program na podobné úrovni zřejmě neexistuje (ve sledovaných jazycích), jej můžeme považovat - v jistém smyslu - za soupeře MasterWriteru.

Lyricist podporuje kromě zápisu a editace textu také práci s akordy, a to je hlavní rozdíl mezi oběma zmíněnými programy. Tato hudební část je přinejmenším rovnocenná s textovou, na níž se teď zaměříme.

V programu pracujete se čtyřmi záložkami pro text a akordy a s "okny" pro jednotlivé písně, která se dají uspořádat buď pod sebou dle názvu, nebo jako kaskáda. Ovládání také nevyžaduje doktorát z informatiky, ale není tak pěkně přehledné. Aplikace disponuje jednoduchým textovým procesorem, v němž můžete měnit velikost písma, font, omezeně barvu (ze šestnácti nastavených); funkce zarovnání nebo odrážky jsou užitečnými doplňky. K přednostem patří možnost nadefinovat si a uložit vlastní styl písma dané části textu písně (název, verš, refrén, bridge, copyright plus dva "volné" uživatelské styly). Písně uspořádáváte podle názvu do "alb", jakési "centrální databáze", která sice umožňuje přejmenovávat jednotlivé songy nebo "vyměňovat" a kopírovat je z jednoho alba do druhého, avšak tím všechna organizace písní končí; kromě vyhledávání podle názvu tu žádné pokročilé funkce pro správu nejsou. Ke každému písňovému textu můžete přidat poznámky (Notes) nebo v samostatném "poznámkovém bloku" (Scratch Pad) zachycovat volně plující nápady, avšak pouze v needitovatelném "plain textu". Každý song se automaticky ukládá vždy, když provedete nějakou akci, a tisk či export dokumentu je snadný: tiskne se jen to, co máte na stránce (kontrola v Print Preview). Lyricist nadto podporuje export/import textu a akordů ve formátu .rtf nebo je "zazipovat" (archivovat v ZIP souboru) a poslat e-mailem.

Také Lyricist dokáže přehrávat hudbu, ale používá k tomu váš "player", který už máte nainstalovaný v počítači; funguje to tak, že ke každému textu písně je možné přiřadit až pět hudebních souborů, které s ní zůstanou propojeny. Bez zajímavosti není ani funkce Link Applications. Program propojíte s dalším softwarem z vašeho počítače. V programu Lyricist není možné zadávat informace o písni jako u MasterWriteru; najdete zde jen tlačítko ©, které na místě kurzoru vytvoří znak pro copyright, a dialogové okno Artist Information, jež vybízí k vyplnění osobních údajů, jenže to má význam výhradně pro poskytovanou on-line službu E-Copyrightu, placeného elektronického copyrightu, kterou ovšem Češi neocení (pouze pro USA). V nabídce Web Resources najdete několik užitečných internetových odkazů; program v sobě dále kombinuje (anglický) rýmovník, tezaurus a kontrolu pravopisu, ale vzhledem k miniaturní velikosti databáze tyto nástroje příliš využitelné nejsou.

 

Práce s akordy

Jak jsem se zmínil, podstatnou částí programu je práce s akordy. Lyricist nabízí tři systémy akordů, pro kytaru, klavír a "nashvillský číselný systém" (Nashville Number System). V záložce Chord Charting můžete různými způsoby vkládat akordy - rovnou k textu, který se předtím automaticky zkopíruje ze záložky Song Lyrics, a to buď přímo, nebo pomocí nástroje Chord Wizard, jenž vám nabízí výběr ze své akordové databáze, eventuálně příležitost definovat si vlastní akordy. Záložka Song Arrange disponuje nástroji od transponování po vkládání značek pro metrum, tóninu, takty, opakování, jednotlivé "sekce" písně atd.

 

Závěr

Pokud píšete v angličtině a máte dost peněz, volba je jasná: MasterWriter se může stát nepostradatelnou aplikací pro vaši práci. Ostatní autoři a autorky nechť zváží své potřeby, případně stav peněženky; pochopitelně nečekám, že by se americkým firmám, prodávajícím tyto programy, náhle zvýšily příjmy hromadnými objednávkami z Česka, ale je dobré, domnívám se, o nich alespoň vědět.

Psáno pro časopis Muzikus