Tvorba moderního jazzu IX - Stahování a analyzování III

Tvorba moderního jazzu IX - Stahování a analyzován
Tvorba moderního jazzu IX - Stahování a analyzován

V dnešním díle rozeberu část sóla Michaela Breckera ze skladby Suspone, což je forma rhythm changes (podrobně jsme se tím zabývali v jednom z předešlých dílů). Pro ty, kteří by snad Michaela Breckera neznali, připomenu, že už od sedmdesátých let je to jeden z nejlepších saxofonistů. Patří k postcoltraneovské generaci a stejně jako Coltrane staví na bebopovém základu, bohatě alteruje akordy a používá pentatoniky. Občas také hraje akord před jeho zazněním, což je logické vybočení a návrat do harmonie.

 

forma A:

3. takt: sestup Em7 - D#m7 - Dm7

4. takt: tritónová substituce Db7 - G7alt

7. takt: alterace A7 na A7alt, pokračující až do 8. taktu

8. takt: od třetí doby alterování G7 a přetažení do 9. taktu

11.-12. takt: G7alt s průchodnými tóny hranými na druhou osminu

13. takt: tritónová substituce F#7/C7alt

15. takt: G7alt s dalšími průchody

bridge:

18. takt: hraní A7alt už na E7

20. takt: tritónová substituce Eb7 - A7alt

21. takt: D7m9b

22. takt: třetí doba - hraní předem G7alt pokračující až do 24. taktu

forma A:

30. takt - 32. takt: postupné použití sledu dominant B7m9b (zmenšená stupnice), E7 A7m9b (31. takt) a D7 G7alt

Psáno pro časopis Muzikus