Yllas

Yllas

Jak se změní zvuk lampového zesilovače, když snížíme jeho napájecí napětí? aneb "Proč sakra u Lojzy ve zkušebně můj zesík hraje vždycky líp, než v té naší???" (Jarda)

Každá elektronka v zesilovači má nastaven určitý "pracovní bod" jako místo na křivce převodní charakteristiky, na níž elektronka pracuje. Tato křivka se pro různá napájecí (anodová) napětí liší; přitom běžně používaná anodová napětí se u předzesilovačů obvykle pohybují v rozmezí 150-400 V, u výkonových stupňů pak kolem 420-700 V, a to podle použitého typu elektronek, požadovaného zvuku, výkonu atd.

Při poklesu napájecího napětí dochází ke změně pracovního bodu elektronky, tj. posunu blíže ke třídě A; elektronka je více "otevřená", později limituje, výstupní signál je méně zkreslený, ale zároveň nedosáhne takového rozkmitu jako dříve. V praxi to znamená, že se zvuk zesilovače při sníženém napájecím napětí zpravidla vystředí, zakulatí, částečně také "zgumovatí" a ztratí na své dynamice, barevnosti a razanci; zároveň však bude mít delší sustain, což u málo zkreslujících typů zesilovačů může být vítané. Podobného efektu lze však dosáhnout i jinak, a to např. zařazením tranzistorového zkreslovače (krabičky) před tento zesilovač nebo úpravou pracovních bodů jednotlivých stupňů (zvýšení hodnot anodových odporů atd.). U hi-gainů bývá výsledkem spíše nečitelnost výsledného zvuku.

Změny napětí v síti a s tím spojené kolísání anodového napětí elektronek jsou také častou příčinou toho, že někdy se nám zdá, že zesilovač hraje lépe, a někdy hůře. Vezmeme-li například v úvahu, že napájecí napětí výkonového stupně bývá nejčastěji kolem 470 voltů, způsobí pokles síťového napětí o pouhých 10% následný pokles napájecího napětí všech elektronek o cca 50 voltů, což se na výsledném zvuku (a také výkonu) zesilovače už zcela jistě projeví.

 

Podívejte na www.muzikus.cz/yllas, tam máte přímo dotazník - Milovníci dopisního papíru použijí adresu Muzikusu (viz tiráž) - Ani faxování není zapovězeno: (02) 84 82 01 27 - Heslo: Strýček Yllas - Jenom, prosím, netelefonujte, strýček špatně mluví!

Psáno pro časopis Muzikus