Yllas

Milý strýčku Yllasi, prosím, jak funguje pornografický ekvalizér?

Děkuji za zveřejnění odpovědi. Jiří Stejskal

Drahý synovče, s pornografickým ekvalizérem jsem se v praxi ještě nesetkal, ale myslím, že dobrý výklad nabízí jeden z uživatelů, který své ekvalizéry používá zásadně bez krytu, tedy s necudně odhaleným vnitřkem, kde jsou vidět jednotlivé součástky. Jaký vliv má tato úprava na zvuk, je mi tak trochu záhadou. A tak ti alespoň vysvětlím, jak funguje normální grafický nebo paragrafický ekvalizér. Grafický se mu říká proto, že jeho ovládacími prvky jsou tahové potenciometry, seřazené do řady. Ty reprezentují jednotlivá frekvenční pásma, která lze upravovat, tedy zdůraznit, nebo potlačit o přesně definovaný počet decibelů. Z tohoto důvodu má každý z potenciometrů ekvalizéru stupnici s kladnými i zápornými hodnotami a nulou uprostřed. Potenciometry ovládají jednotlivé filtry typu pásmová propust nebo zádrž (podle nastavení), rozsah regulace bývá 12 dB na obě strany. Při pohledu zepředu pak polohy ovládacích prvků ukazují přenosovou charakteristiku, podobnou té, kterou bychom naměřili po průchodu měřicího signálu. Grafický ekvalizér může být jednokanálový nebo dvoukanálový (stereofonní), z hlediska rozdělení pásem pak oktávový (jeho frekvenční pásma se liší o dvojnásobek střední frekvence) nebo třetinooktávový (pásma se liší o třetinu oktávy). Druhý typ ekvalizéru logicky nabízí jemnější nastavení. Grafický ekvalizér v nejjednodušší podobě může mít tři základní pásma Low - Mid - High, tedy korekce basů, středů a výšek. V tomto případě se však pro kraje pásma používá jiný typ filtru s charakteristikou typu „shelving“. Dražší ekvalizéry mívají vyšší rozsah regulace a filtry typu dolní nebo horní propust (LPF a HPF) pro odřezání příliš vysokých nebo nízkých kmitočtů. Ekvalizér paragrafický nemá nic společného s parašutismem ani s paraglidingem. Jak už název napovídá, je kombinací ekvalizéru grafického a parametrického. Parametrickým ekvalizérem rozumíme ekvalizér, který má možnost nastavení jednotlivých parametrů filtru u každého pásma. Tedy střední frekvence (f), činitele jakosti filtru (Q), který udává šířku nebo zúžení upravovaného pásma a zdůraznění nebo potlačení vybrané frekvence. Parametrický ekvalizér se dá využít pro potlačení rezonance a odstranění zpětné vazby při ozvučování, čehož se docílí nastavením vysoké hodnoty Q a útlumem v řádu desítek dB. Ale to už jsme u speciálních filtrů, určených přesně pro tento účel. Ekvalizér paragrafický tedy bude mít tahové potenciometry pro jednotlivá pásma a otočné potenciometry pro nastavení činitele jakosti a střední frekvence filtru. Takový ekvalizér bývá v hardwarovém provedení velice drahý, jelikož musí obsahovat mnoho vysoce kvalitních součástek. Na závěr bych si dovolil svoji vlastní definici ekvalizéru pornografického. Mohl by fungovat podobně jako paragrafický, ale po stránce designu by se lišil například otočnými ovládacími prvky ve tvaru prsních bradavek a konektory s grafickými symboly lidského přirození (máma a táta). Hodně zábavy s ekvalizéry všeho druhu přeje strýc Yllas.

Psáno pro časopis Muzikus
Tagy