Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích - 4) rytmika a metrika (2. část)

Základy hudební nauky v otázkách a odpovědích - 4)
Základy hudební nauky v otázkách a odpovědích - 4)

Dnes začneme ligaturou.

 

To je ten oblouček mezi notami?

Ano, ale dej pozor na to, jaké noty oblouček spojuje. O ligatuře hovoříme tehdy, spojuje-li dvě noty stejné výšky. Prodlužuje tak platnost, znělost té první noty o hodnoty dalších not, spojených s tou první obloučkem.

 

Může být těch not víc? Můžou mít různou délku? Co třeba spojit půlovou s čtvrťovou a tak.

Jistě, všechno jde.

 

Proč se tedy nepoužije jiný zápis, například tečka u té půlové noty?

Nám stačí, když si uvědomíme, že tento způsob zápisu je rozhodně přehlednější a(to hlavně) ligatura svým spojením prodlužuje platnost délky tónu i přes taktovou čáru.

 

Když hovoříme o taktech, tak jsem si všiml, že na začátku některých skladeb je občas neúplný takt.

To je tzv. předtaktí, které můžeš chápat jako takový nástup, nájezd na první takt, kdy už to všechno jede naplno. Tato část taktu, která původně většinou doplňovala neúplný poslední takt skladby, slouží k uvození tématu.

 

Často slyším o synkopách. O co jde?

 

Synkopa je rytmicky nepravidelný útvar, který vznikne přesunutím přízvuku z těžké doby na lehkou a splynutím vnitřních dob v jednu časovou jednotku. Podívej se zase na příklady.

 

A tato značka ?

To je tzv. koruna. Když je napsána nad notou, prodlužuje se její platnost zcela podle interpreta skladby, podle muzikanta, jeho cítění, feelingu... Přibližně se jedná o polovinu hodnoty noty. Totéž platí i pro pomlky, i když tam to může znamenat i delší odmlčení hry.

 

A tohle značí opakování, ne?

Ano, jedná se o repetici, která uzavírá určitý úsek not, který se po prvém přehrání zahraje ještě jednou. Skladatel ale může číslem nad pravým značením repetice napsat, kolikrát se tento úsek má zopakovat.

Psáno pro časopis Muzikus