Dobrá zpráva pro ty, kteří podepsali nepříznivé smlouvy

Možná znáte ve svém okolí někoho z umělců, kdo podepsal s některým producentem - výrobcem záznamu pro sebe nepříznivou smlouvu, v níž mu poskytl právo užít svůj umělecký výkon zaznamenaný na nahrávce (přenosu) za jednorázový poplatek nebo dokonce bez nároku na úhradu.

Věc nemusí být pro umělce ještě špatná, pokud se nahrávka neužívá nebo vůbec neprodává a dostal-li jednorázový honorář. Zcela opačná situace ale nastává, když se nahrávka prodává hodně, nebo užívá jako základ při koncertech nebo představeních, když se záznam zkrátka opakuje, a to i na divadle, což v případě seriálových muzikálových produkcí nemusí být zrovna málo.

Dokonce mohou nastat i situace, kdy se nahrávka používá jako playback nebo podpora zpěváků při představení (např. zhuštění zvuku sborů), a přitom se umělec, který nahrávku natáčel, představení neúčastní.

Vzhledem k tomu, že řada smluv v naší branži byla podepsána sice dobrovolně, ale také pod určitým tlakem "ber, jak to je, nebo práce nebude", zeptala se rada Svazu autorů a interpretů (SAI) povolaných osob na Intergramu, jestli pro interprety vyplývá nějaká odměna z užití jejich výkonu i přes tyto nepříznivé smlouvy. Odpověď je kladná. Zde je:

"Podle nového Autorského zákona se může jak autor, tak výkonný umělec rozhodnout, zda poskytne licenci k užití jako úplatnou, nebo jako bezúplatnou. Až potud je to na dohodě. Ale v případě, že půjde také o užití způsobem, který je podle zákona povinně spravován kolektivně a kolektivní správce vybere pro všechny a rozdělí odměny mezi ty, kteří s ním mají smlouvu, nebo se u něj registrovali za tím účelem, potom takovému umělci Intergram vybranou odměnu za rozhlasové a televizní vysílání, přenos a veřejné produkce (jakož i za pronájem a osobní užití) vždycky vyplatí, bez ohledu na jeho nebo jiné ujednání s výrobcem záznamu.Pro informaci Intergramu, je potřeba předložit smlouvu o vytvoření výkonu.

Ten potom rozúčtuje peníze podle velikosti výkonu."

Tato informace je stanoviskem Intergramu. Potvrdila JUDr. Věra Popelková - předsedovi rady SAI Jiřímu Vondráčkovi.

Pro umělce z toho vyplývá jedno: producent nahrávky odvádí tak jako tak peníze Intergramu, a je-li umělec Intergramem zastupován, má právo z těchto peněz dostat svůj zákonný podíl. To samé se jistě týká autorů a vybírání přes OSA nebo DILIA.

Psáno pro časopis Muzikus
Tagy