Warwick – Společnost Gibson Brands vzdala v EU svůj boj za vlastnictví ochranných známek na tvary těl Firebird a Thunderbird

Společnost Gibson Brands vzdala v Evropské unii svůj boj za vlastnictví ochranných známek na tvary těl nástrojů Firebird a Thunderbird. Společnost stáhla své odvolání k Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Uplatňování ochranné známky EU 9667866, která v klasifikaci ochranných známek spadá do třídy 15 (hudební nástroje), a která se vztahuje na tvary těl kytary Gibson Firebird a baskytary Thunderbird, bylo úspěšně zrušeno. Toto rozhodnutí bylo přijato na základě návrhu, který podal Hans-Peter Wilfer, ředitel a vlastník v Německu sídlící společnosti Warwick. EUIPO ve svém rozhodnutí o zrušení ze dne 11/10/2019 uvádí:

„Vzhledem ke skutečnosti, že nástroje s podobným vzhledem vyrábí několik dalších výrobců, včetně navrhovatele, je velmi nepravděpodobné, že běžný spotřebitel bude při identifikaci původu zboží spoléhat pouze na registrovaný tvar. Spotřebitelé budou při získávání dalších informací spoléhat spíše na další indikátory, jako je název značky. Aby konstrukce těchto kytar mohla plnit základní funkci označování původu zboží, pro kterou je požadována ochrana, musela by být daleko více odlišnější od normy nebo zvyklostí v daném sektoru. Veřejnost je na výskyt různých tvarů elektrických kytar na trhu zvyklá.“

Společnost Gibson se nejprve vůči tomuto rozhodnutí odvolala. Nyní však své odvolání zcela stáhla a tím plně přijala výnos EUIPO o tom, že tvary těl Thunderbird a Firebird jsou nechráněné a všeobecně použitelné.

Warwick – Společnost Gibson Brands vzdala v EU svůj boj za vlastnictví ochranných známek na tvary těl Firebird a Thunderbird
Warwick – Společnost Gibson Brands vzdala v EU svůj boj za vlastnictví ochranných známek na tvary těl Firebird a Thunderbird
Psáno pro časopis Muzikus
Tagy