Oldřich Tureček

Oldřich Tureček

Působí na Fakultě elektrotechnické, ZČU v Plzni jako odborný asistent. Zabývá se měřicími metodami v akustice, zvukovou technikou a HDR systémy na platformě PC. Příležitostný zvukař a sběratel zvuků.

Nejnovější články