OSVĚTLENÍ VELKÝCH KONCERTŮ

Osvětlování koncertů
Osvětlování koncertů

Velké show, jakými jsou předávání různých cen například v oblasti hudby, nejsou jen v prvotřídním zvuku. Je to celý komplex činností, jejichž nedílnou součástí je osvětlení.

Počet použitých světel na akcích, jako byl třeba Zlatý Anděl 2004, bývá úctyhodný - zde se konkrétně jednalo o zhruba sedmdesát inteligentních světel na scéně a čtyřicet inteligentních světel v hale. Jednodušší světla už ani osvětlovači pořádně nepočítají :-). Jak takovýto ohromný počet světel nezanedbatelné hmotnosti dostat nad pódium? Představa osvětlovačů coby horolezců, kteří šplhají po konstrukci haly, je dost krkolomná a samozřejmě je vše vyřešeno praktičtěji. Využívá se závěsných konstrukcí, na něž se upevňují komponenty PA systému i světla. Upevnění se provede na zemi, pak je konstrukce vytažena nad scénu. Příkladem takovéto konstrukce je Rigging System (spadá do oblasti takzvaného Flying hardwaru). Tohle monstrum váží úctyhodných osm tun a o manipulaci s ním se stará 24 motorů!

Samotná světla je třeba během akce ovládat. Obsluha až čtyř set inteligentních a jednoúčelových světel nelze realizovat tak, že by každé světlo bylo zapojeno do řídícího pultu - to by si vyžádalo kilometry kabelu a náročnou instalaci. Proto se pro ovládání světelných zařízení používá protokol DMX (první použití již v roce 1988). Komunikaci se světly lze tak přirovnat k počítačové síti, kde srdcem celého systému je jeden nebo dva pulty (například Licon). K nim jsou připojena veškerá světla, přičemž se využívá DMX splitterů (zjednodušeně: obdoba switchů v počítačové síti), které obnovují, posilují a rozbočují signál.

Pokud se budeme bavit o světlech konkrétně, byla využita inteligentní světla Varyscan7 (spotová světla, která umí vytvářet různé obrazce apod.), dále Varycolor7 (tato slouží k zalití pódia) a samozřejmě další : efektová světla Par 64 ACL, blindery a jiné. Za zmínku stojí hazery Unique Look (tvorba mlhy) a také digitální stmívače LSC.

Obecně by se toho se světly dalo vykouzlit ještě mnohem více. Firmy, které osvětlení provádějí, ještě disponují dalšími možnostmi - například laserovými systémy. Ne všechny komponenty však bývají využity. Vše totiž závisí na požadavcích producenta akce - podle jeho požadavků hlavní osvětlovač určí potřebný hardware, který se na akci poveze.

Na samotné akci samozřejmě není čas na nějaké improvizace, všechno musí proběhnout hladce a při generálce se provádějí jen drobné úpravy a kontrola. Vše je nutné zajistit předem. Věšení světel pro Zlaté anděly zabralo dvanáct hodin a nasvěcování dalších osm hodin. Ale jak se světla budou chovat, to musí mít promyšleno hlavní osvětlovač dopředu. Přitom vychází ze svých zkušeností. Aby mohl svoji připravenou show prezentovat před producentem, může využít speciálního softwaru, který simuluje konstrukci haly a v ní umístěných světel, takže je na něm možné demonstrovat celou světelnou show tak, jak bude vypadat v reálném prostředí.

Psáno pro časopis Muzikus