Roman Šula: Varhany Hammond

Roman Šula: Varhany Hammond
Roman Šula: Varhany Hammond

V podvědomí každého hudebního profesionála, ale i amatéra v nejlepším smyslu tohoto slova je určitě několik nesmazatelně uložených pojmů, které vyvolávají sentimentální povzdechnutí.

Jedním z těchto pojmů je zcela určitě sen mnoha muzikantů na zeměkouli, jehož symbolem jsou dvě slova - Hammond a Leslie. Je neuvěřitelné, kolik "nádherných bláznů" po celém světě, bez ohledu na vzdělání, postavení či barvu pleti, na tato slova slyší a mění se v mžiku ve staré známé, kteří si mají hodiny o čem vyprávět.

Toto téma mělo vždy dvě roviny - hudební a technickou. První - hudební - byla a je vždy obsáhlejší a většině z nás bližší, kdežto druhá - technická - respektive odborně technická, předpokládá určité znalosti.

Kniha Varhany Hammond - první v českém jazyce - je napsána velice srozumitelnou formou, objasňující principy hammondek včetně technických nedostatků, které jsou však neodmyslitelnou součástí charakteristického zvuku těchto varhan.

Hlavním podnětem ke vzniku této knihy byly varhany Hammond, jejichž vynálezcem byl původní profesí hodinář pan Laurens Hammond. Však také veškeré mechanismy jsou skutečně kvalitní hodinářská práce, díky které tyto nástroje fungují dodnes.

Téma je však pojato v daleko širší rovině, a tak má čtenář možnost se v jednotlivých kapitolách orientovat jak z hlediska dávné historie, tak i ve století minulém, jehož 40. léta ponesou navždy punc osobností již zmíněného pana Laurense Hammonda a Donalda Leslie, původně zaměstnance firmy Hammond.

Nejsou opomenuta ani 60.-90. léta minulého století, která znamenala pro vývoj hudebních nástrojů začátek důležité etapy, o jejímž konci nemá dnes nikdo představu (nechť si to čtenář nevysvětluje špatně - mnohé bylo vymyšleno již dříve, ale teprve moderní technologické možnosti daly realizaci "zelenou").

V každém případě jde o knihu, z níž se příznivci "hammondek" mnohé dozví. Přesto se může najít jedinec, který by to či ono doplnil. Je sympatické, že autor k tomuto přímo provokuje a uvítá odezvu čtenářů vycházeje z přesvědčení, že více "bláznů" více ví.

Pokud máte zájem tuto knížku vlastnit, tak další informace, jak si ji objednat, naleznete na straně 91. (red)

Psáno pro časopis Muzikus