Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - V

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - V
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - V

Další rozšíření ovladače stopy

Pouze vytvoříme objekt [t i b], jehož vstup bude připojen k tlačítku M a výstup k již právě hotovému objektu [message] s popisem path live_set view selected_track. Vstup „i“ pak připojíme do nového objektu [prepend set mute], který je analogický k již hotovému objektu [prepend set

solo]. Jeho výstup tedy opět musíme připojit do levého vstupu objektu [live.object].

Tím máme hotovo pro funkci Mute, a teď nás znovu to samé čeká ještě pro funkci Arm. Logicky tedy okopírujeme vše, co jsme již vytvořili pro funkci Mute (protože zde již máme hotovou určitou optimalizaci). Samozřejmě musíme původní objekt [t b l b l] rozšířit o další pár na [t b l b l b l], s tím, že poslední pár „b l“ připojíme do [message objektu], který tentokrát přepíšeme na property arm. Že „arm“ je to správné slovo, se ujistíme náhledem do dokumentace LOM.

Kromě toho samozřejmě změníme v dolní části objekt [prepend set mute] na [prepend set arm] a znovu propojíme vše analogicky k části mute. Tedy výstup „b“ z objektu [t i b] nezapomeneme připojit do objektu [message] s popisem path live_set view selected_track a výstup z objektu [prepend set arm] nezapomeneme připojit do objektu [live.object]. Změníme grafiku tlačítka; pro Arm (jako popisek bych použil buď „A“ nebo „o“). A máme hotovo.

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - V
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - V

Když se tak na tenhle patch dívám, tak si říkám, že už by pomalu zasloužil, aby nám zobrazoval i název aktuálně vybraného kanálu. A tak jednoduše znovu použijeme vše, co už máme, a v horní části pozorovatele přidáme ještě část, kde objekt [message] změníme na property name a namísto tlačítka vytvoříme objekt [comment], kde se bude název kanálu zobrazovat. Nesmíme samozřejmě zapomenout rozšířit a zapojit objekt [t b l b l b l b l]. Název kanálu samozřejmě nebudeme chtít z našeho patche měnit, takže není potřeba se starat o spodní část, odkud data vysíláme do Live.

Psáno pro časopis Muzikus