Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM

Po celou dobu seriálu jsme četli informaci z diagramu Live Object Model (LOM). Nicméně nikdy jsme se mu nevěnovali úplně podrobně. Myslím, že není lepší čas než teď.

Diagram LOM zobrazuje řadu objektů (tříd) Live s vlastnostmi a funkcemi daných objektů. Zároveň zobrazuje vztahy hierarchii těchto objektů, jejich

nadřazenost a podřazenost.

Podle typu čáry mezi jednotlivými objekty rozlišujeme, zda daný objekt je jednoduchý, nebo se jedná třeba o seznam vícero objektů. Například pokud se podíváme na čáry z objektu Song k objektu Track, vidíme například cestu master_track, což je jediný objekt. Naproti tomu return_tracks má jiné zakončení (jinou šipku), a tedy poznáme, že se jedná o seznam objektů (samozřejmě, kanálů Return může být víc, zatímco Master je jen jeden).

Zároveň podle typu čáry vidíme, zda podřízený objekt je objektem pouze referenčním, nebo se jedná o konkrétní, jedinečný objekt (canonical).

A v neposlední řadě se v určitých případech hodí sledovat čísla napsaná horním indexem u konkrétní cesty. Dané číslo informuje o tom, jestli je daná cesta anebo parametr platný například pro všechny stopy, pouze master stopu, či pouze pro Audio/Instrument stopu aj.

Jak jsem již uváděl dříve, doporučuji si LOM vytisknout a mít jej stále na očích.

Psáno pro časopis Muzikus