Nebojte se funkcí v DAW - Co je Snap Point

Nebojte se funkcí v DAW - Co je Snap Point
Nebojte se funkcí v DAW - Co je Snap Point

Možná jste si někdy všimli, že po otevření Sample Editoru v Cubabse máme vlevo dvě značky. Jendou je Event Start a druhou je Snap Point. Pokud jsme danou zvukovou událost do projektu právě nahráli, pak jsou obě tyto značky na stejném místě. Ale nemusí tomu tak být vždy.

 

Značka Event Start označuje místo v audio souboru (ano, v Sample Editoru se vlastní díváme na určitou výseč/okno zvukového souboru), kde začíná právě vybraná událost. Právě značky Event Start a Event End ukazují dané „okno“, které z daného zvukového souboru v této zvukové události používáme.

Snap Point je něco jiného. Pokud posuneme značku Event Start co nejvíc doleva, co nám to jen Cubase dovolí, zjistíme, že Snap Point je od značky Start Event vzdálen (ve výchozím nastavení) přesně jednu vteřinu. Ano, je to ta jedna vteřina, o které jsme se bavili v minulém dílu. Zjednodušeně se tedy dá říci, že Snap Point ukazuje v daném zvukovém souboru na místo, kde jsme skutečně začali nahrávat, respektive stiskli tlačítko Record.

Nebojte se funkcí v DAW - Co je Snap Point
Nebojte se funkcí v DAW - Co je Snap Point

Proč se ta značka ale jmenuje Snap Point? Ano, má to co dočinění se zarovnáváním (dnap) do mřížky. Celá myšlenka zneček Pre-Record a Snap Point je totiž taková, že tlačítko Record bylo v podstatě stisknuto v okamžiku zaznění prvního tónu, respektive v okamžiku, kdy přesně měl první tón zaznít. Ten ale zazněl o kousek dříve (muzikanti jsou lidé, anebo to dokonce bylo vysloveně nutné, aby špička signálu byla přesně na daném místě, protože zvuk může mít trošku delší náběh). Tedy i v případě, kdy posuneme značku Event Start doleva, Cubase bude danou zvukovou událost do mřížky posazovat podle značky Snap Point, nikoliv podle značky Event Start. Tedy právě Snap Point bude sedět přesně na svislé čáře mřížky (pokud je značka Event Start posunuta doprava za značku Snap Point, pak Cubase na mřížku zarovnává tento Event Start).

Tohle chování je velice praktické, protože, jak jsem řekl, se předpokládá, že daný tón měl skutečně zaznít přesně v okamžiku záznamu, tedy zarovnání na mřížku probíhá podle tohoto bodu. Nicméně existuje případ, kdy nás toto chování může zmást. A to je v okamžiku, kdy do projektu načteme (buď z MediaBay nebo z prohlížeče souborů nebo přes Import Audio File) nějaký jiný soubor, který byl nahráván v Cubase, ale v rámci jiného projektu. I tento soubor totiž obsahuje onu jednu Pre-Record vteřinu a značka Snap Point je od značky Event Start posunuta právě o tuto jednu vteřinu (ve výchozím nastavení). Ale háček je v tom, že v tomto případě Cubase nastaví Event Start na úplný začátek daného zvukového souboru (což je logické, protože při načítání zvukového souboru prostě chceme vidět celý soubor od začátku až do konce). Nicméně zároveň to znamená, že Cubase bude tuto zvukovou událost k mřížce přicvakávat právě podle značky Snap Point, tedy vždy o jednu vteřinu jinam, než bychom asi očekávali. Pokud ale víme, proč tomu tak je, že záznam skutečně začal v místě Snap Point, nikoliv v místě Event Start, můžeme s tím pracovat podle potřeby. Tedy buď nastavíme Event Start na místo Snap Pointu anebo opačně.

Psáno pro časopis Muzikus