Rockové klávesy - Klasické synťáky osmdesátých let

Rockové klávesy - Klasické synťáky osmdesátých let
Rockové klávesy - Klasické synťáky osmdesátých let

Rock Keyboards: Classic Synths of the 80s

Greetings, readers! Welcome to another edition of Rock Keyboards. Today I wanted to talk a little bit about some classic synths from the 80s. By the 1980s synths had been around for over ten years and started to have lots of cool features like MIDI implementation, polyphony, and digitally controlled oscillators that wouldn't go out of tune. Let-s investigate another two of my favorite synths from this unforgettable decade.

 

Juno 106

Rockové klávesy - Klasické synťáky osmdesátých let
Rockové klávesy - Klasické synťáky osmdesátých let

The Juno 106 was introduced in 1984 and of all of the synths here, is probably the most popular. It’s still one of the most popular analog synths today because it sounds great and is easy to use. The Juno 106 was one of Roland’s first MIDI-equipped synthesizers. There was also a lot of patch memory with the ability to store128 patches. The synth has six voices polyphony with one digitally controlled oscillator (DCO) per voice. Even though the Juno 106 only had one oscillattor, it has a great built-in chorus effect that really fattened up the sound. The synth has a great low pass filter with lots of resonance and self-oscillating possibilities and a non-resonant high pass filter. The pitch / mod bender can be assigned to control the DCO pitch, voltage-controlled filter (VCF cutoff), and low frequency oscillator (LFO) amount all at once or individually. The Juno 106 also had great MIDI capabilities; there were16 MIDI channels that could transmit and receive SysEx data which was also very advanced for the time. This synth is very easy to use and sounds amazing. This synth was used by William Orbit, Erasure, and Vangelis.

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-N2EuqCmUs

 

Ensoniq Mirage

Rockové klávesy - Klasické synťáky osmdesátých let
Rockové klávesy - Klasické synťáky osmdesátých let

The Mirage was actually Ensoniq’s first commercially available product. This iconic keyboard was also one of the earliest sampler/sequencer workstations that was affordable. Before the Mirage, you needed a Fairlight or Synclavier to do sampling which was much more expensive. The Mirage used 8-bit sampling with a disk drive to load and store samples and sequences. Each disk could hold up to 6 samples and eight sequences; a far cry from today’s units. The keyboard had a great split feature so you could play two different sounds at once. The Mirage had 8 voices of polyphony, a limited but useful sequencer, and real analog filters. It also had five-stage envelopes for the voltage-controlled amplifier (VCA) and VCF and a very advanced LFO. Most models also featured a weighted, velocity sensitive keyboard. This classic 80s sampler was used by Vangelis, Jimmy Jam and Terry Lewis, and Jimmy Edgar.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4A6FV6b0cbE

 

Stay tuned for future articles about great classic synths and have a great holiday season!

 

Rockové klávesy

Slovníček frází a hudebního žargonu

Vážení čtenáři, do dnešního anglicko-českého slovníčku k Rockovým klávesám jsem vybral těchto sedm výrazů a spojení. Máme tady slovíčko, které se jako anglikanismus usídlilo i v naší mateřštině, máme tady odborný výraz, který se běžně ani nepřekládá, jako obvykle tu máme i jedno frázové sloveso, ale máme tady i jeden idiom, který není tak běžný, a tak doufám, že to bude opět zajímavé a že se něčemu novému naučíme. Příjemné čtení!

MIDI-equipped: MIDI je terminus technicus všech klávesáků a řady dalších muzikantů jej znají velmi dobře. MIDI je zkratka musical instrument digital interface, tedy digitální rozhraní pro hudební nástroje. Sloveso equip znamená vybavit, vystrojit. Tedy v tomto spojení autor píše o zařízení, které je vybaveno MIDI rozhraním.

Built-in: V angličtině se poměrně snadno tvoří z jednoho slovesného druhu jiný. Například ze slovesa přídavné jméno. Jako tady. Sloveso build, budovat, stavět, doplníme předložkou in a tvar slovesa změníme na příčestí minulé a máme přídavné jméno ve významu zabudovaný nebo vybavený (čím).

Fattened up: Je ono avizované frázové sloveso. Slovo fat bude nejčastěji přídavné jméno, ale může být i slovesem. Tedy tlustý jako přídavné jméno a ve spojení s předložkou up pak sloveso ztloustnout. Tvar fatten ve spojení s up je pak frázové sloveso a znamená vykrmit. V článku bych v překladu použil sloveso ztlustit. Větu „... it has a great built-in chorus effect that really fattened up the sound“, bych přeložil: „... má skvělý zabudovaný chorus, který opravdu ztlustí zvuk.“

Bender: Je podstatné jméno osvozené ze slovesa to bend, ohýbat. Bender je tedy ohýbač (i nástroj, ohýbačka), v klávesovém žargonu označuje kolečko nebo páčku, kterou hráč přelaďuje výšku tónu. Znalci seriálu Futurama si pak možná vzpomenou na plechového robota, který fungoval na alkohol. :-)

Iconic: Tento výraz se v češtině zabydlel jako ikonický. Znamená obrazný nebo symbolický, zkrátka označuje něco, co se stalo představitelem nějaké kategorie nebo je něčeho symbolem.

Workstations: Znamená samozřejmě pracovní stanice. S takovým překladem jsme se setkali zejména v dřívějších dobách, kdy byly ještě běžně rozšířené stolní počítače. Dnes se už tolik nepřekládá ani v oblasti počítačové techniky. V angličtině se tak označuje i pracovní místo, a to nejen stůl s židlí a dalším vybavením v kanceláři, ale i pracovní místo ve výrobním procesu. V hudební branži tak označují klávesy, které mají další funkce, jako třeba sekvencer nebo nástroje pro komponování a nahrávání.

A far cry: Poslední spojení, a far cry, je idiom a označuje něco, co je velice odlišné, vzdálené. V článku je věta: „Each disk could hold up to six samples and eight sequences; a far cry from today’s units“, kterou bychom do češtiny přeložili jako: „Každý disk pojal až šest samplů (vzorků) a osm sekvencí; na hony vzdálené možnostem dnešních nástrojů.“

Psáno pro časopis Muzikus