Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop

Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop

Vážení přátelé baskytarového vesmíru, pojďme si ukázat pár cvičení, která vás obohatí při hře na baskytaru v technice hry palcem. Cvičení vám nastaví správné postavení pravé ruky při hře palcem a její vhodný sklon. Nejlépe se hraje palcem na E struně na čtyřstrunné baskytaře, protože se výborně ozývá a ostatní struny jí nepřekáží. Horší je to na strunách A, D, kde je méně místa, a nejhůře je na tom struna G. Tam musíte ještě při

hře palcem pro správný ozev po struně trochu sklouznout, jakoby i brnknout. Hru palcem v ukázkách budeme značit P, odtrh prvního prstu > i.

 

Hra palcem - správné a opětovné nalezení strun E, A, D, G palcem (P)

První cvičení (Ukázka 1. A a 1. B) řeší opětovné nalezení hrané struny palcem. Vytrhnutý tón C na G struně vždy zůstává. Dávejte si pozor na způsob provedení cvičení. Vždy musí znít jen jeden tón. Nesmí vám tóny znít přes sebe. Hrajeme jednohlasý bas. Na to prosím dávejte pozor. Jak toho docílíte? Oddělujte vzájemně tóny od sebe. A to se dělá tak, že se vždy jemně uvolní prst levé ruky. Ale nikdy se ze struny nezvedá. Struna se tak přestane dotýkat v místě pražce a nebude tak znít. Zároveň však takto odehraný prst zůstává neustále v kontaktu se strunou. Pokud chceme opětovně tón zahrát, stačí políčko tónu na hmatníku baskytary jen jemně domáčknout. To je vše.

Opakujte cvičení 1. A a 1. B nejprve v pomalejším tempu. Tempo pak zrychlujte, ovšem ne na úkor kvality provedení. Vše kontrolujte důkladným sluchovým rozborem a také hrajte před zrcadlem, kde mnohé nedostatky i uvidíte a přijdete určitě na to, jak je odstranit. Všímejte si kvality odehraných tónů palcem pravé ruky. Zní vám tyto tóny tak, jak mají? Neozývá se vám jen „bouchnutí“ a pak žádný znějící tón?

Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop

Hra palcem - správné a opětovné nalezení strun E, A, D, G odtrhem 1. prstem pravé ruky (> i)

Vytrhávané tóny 1. prstem pravé ruky na všech čtyřech strunách si procvičíme ve cvičeních 2. A a 2. B (Ukázka 2. A a 2. B). Tady vám bude dělat potíže místo mezi jednotlivými strunami. Někomu víc, někomu méně. Musíte se vždy správně pod strunu s prvním prstem pravé ruky vejít. Dbejte na dynamickou vyrovnanost tónů, aby vám zněly všechny stejně nahlas. Hrajte bez kompresoru, ať si zvyknete na vlastní odezvu tónů při hře, bez použití přístrojů.

 

Hra palcem - tlumení strun levou rukou

Dbejte také vždy na utlumení nehraných strun, ať vám nic nepřeznívá. Čistota hry je vždy na prvním místě. Na co vám bude rychlost techniky hry, když vám bude znít vše okolo. Nebude to k praktickému použití.

Cvičení, která jsem si pro vás připravil, můžete hrát i v dalších polohách na hmatníku. Stačí posunout levou ruku dolů nebo nahoru. Pracujte na přesném provedení, vždy rytmicky správně. Hrajte s rytmickou stopou střídavě i s metronomem.

Veškeré dotazy pište na info@adamusmartin.com. Těším se na naše další setkání!

Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Začínáme techniku hry palcem - baskytarový workshop
Psáno pro časopis Muzikus