Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Extra tipy / Užitečné techniky

Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Extra tipy / Užitečné techniky
Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Extra tipy / Užitečné techniky

Pro správné pochopení míchání je třeba přijmout fakt, že výsledný mix je součtem mnoha malých kroků. Každé rozhodnutí, které uděláme, nás posouvá k výsledku. Mix nefunguje na základě použití jedné „přelomové“ techniky. Pokud ovládneme základ míchání, můžeme se poohlížet po zavedení sofistikovanějších metod úprav zvuku. Pojďme se na některé podívat.

 

Side-chain

Tato technika je postavená na zapojení v tzv. side-chain (bočním řetězci) daného efektu. Např. posloucháte rádio a do podkresové hudby začne mluvit moderátor. V okamžiku, kdy začne mluvit, hudba se ztiší. Po dokončení mluveného slova se podkres vrátí na původní hlasitost. Toto je ukázka side-chain komprese. Podobný druh úprav můžeme v mixu uplatnit na mnoha místech.

Např. vložíme kompresor do stopy basy. Do jeho side-chain vstupu zašleme stopu kopáku. V okamžiku, kdy zazní úder kopáku, ztiší na okamžik stopu basy. Smyslem je vytvořit pro kopák, který soupeří o místo frekvenčně s basou, více místa. Kopák je krátká rychlá energie, na rozdíl od basy, která má dlouhý dozvuk. Kopák bude konkrétnější a basa neztratí nic ze své prezentace. Podobných situací najdeme mnoho. Zpěv vs. doprovodné nástroje. Sólový part vs. doprovod.

 

Dynamická ekvalizace

Dalším skvělou technikou je dynamická ekvalizace. Na rozdíl od statického ekvalizéru může ekvalizér reagovat na frekvenční změny dynamicky. To znamená, čím více energie v daném pásmu je, tím více ji ekvalizér omezuje či zesiluje. Pro vyčištění problematických, nahodile vystupujících frekvencí je to nenahraditelný nástroj.

Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Extra tipy / Užitečné techniky
Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Extra tipy / Užitečné techniky

Side-chain - dynamický ekvalizér

Zatímco v prvním případě kompresor ovlivňuje celou stopu, dynamický ekvalizér v side-chain zapojení umožňuje zacílit tuto akci na konkrétní frekvence. V tomto typu zapojení řídíme akci ekvalizéru pomocí vnějšího zdroje. Např. chceme, aby zpěv měl více prostoru v oblasti 2 kHz.

Ekvalizér vložíme do stop, které zpěv zastiňují (např. kytara, klavír apod.), a pro konkrétní pásmo zvolíme jako trigrovací zdroj zpěv. V okamžiku, kdy je přítomný zpěv, ekvalizér ztlumí dané pásmo v ostatních stopách. Zpěv je více konkrétní a doprovodné stopy nejsou omezovány nadbytečně.

 

Mid / Side

Další skvělá technika je tzv. mid/side. Tu nalezneme u moderních plug-inů. Signál se procesuje tak, že je rozdělen na stranu mid (to, co hraje na obou stranách mixu shodně) a stranu side (rozdíl pravá a levá strana). Např. můžeme ekvalizérem odebrat basy hi-pass filtrem na straně side. Naopak zvýrazníme hluboké frekvence na straně mid. Basová část mixu bude konkrétnější. Tato technika dokáže mix vyčistit a otevřít.

Psáno pro časopis Muzikus