Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Příprava na mastering (export)

Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Příprava na mastering (export)
Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Příprava na mastering (export)

Práce na mixu je hotová a zvukově se finalizuje při masteringu. V daném okamžiku jsme hotovi. Nicméně, měli bychom myslet na to, že se do hotového projektu budeme chtít v budoucnu vrátit.

Data, která vznikla během nahrávání jsou to nejcennější, co v počítači máme. Software zpravidla doinstalujeme. Ztracená data jsou nenahraditelná.

Proto bychom měli zvolit vhodný způsob zálohy. Problémem digitálních systémů je, že ne vždy se nám může povést je zpětně otevřít. Stačí změna v systému a starší projekt neotevřeme.

Pro jistotu, že budeme mít stále vše k dispozici, můžeme udělat několik kroků.

 

1. Vždy převádějte vše do audio formátu. Pokud máme v projektu MIDI informace, vždy je převedeme do formátu wav. Někdy je zpětné otevření virtuální nástrojů téměř nemožné. Jednoduché převedení do audia nám zajistí možnost daný zvuk použít.

 

2. Vyexportujte tracky mimo nahrávací software. Mít nahrané tracky v oddělené složce je další způsob, jak mít možnost se zpětně vrátit k materiálu a přemíchat ho. Může se stát, že projekt v nahrávacím softwaru neotevřeme. Pokud máme tracky vyexportované zvlášť, vždy je můžeme použít. Můžeme dělat několik verzí exportu. Syrové tracky bez jakýchkoliv úprav. Export může také zahrnovat zprocesované stopy. Mějme také k dispozici export z master výstupu.

 

3. Zbavte se nadbytečných informací v mixu. Většina DAW má možnost, jak se zbavit nadbytečného materiálu, který jste nasbírali během nahrávání. Např. v Cubase je příkaz Remove Unused Audio. Tato funkce vyhledá všechny klipy, které nejsou v projektu použité, a odstraní je. Tak zmenšíte velikost celého projektu a nezálohujete zbytečné informace.

 

4. Zálohujte celý projekt na jiné místo. V DAW také najdete funkce pro zálohu celého projektu. Backup Projekt je funkce, kterou zkopírujete celý projekt. Projekt byste měli přenést na jiné úložiště, než kde projekt momentálně leží. Na jiný harddisk v počítači. Ještě lépe na externí harddisk, který máme fyzicky jinde.

 

5. Zálohujte do cloudu. V dnešní době jsou k dispozici cloudová úložiště. Jejich velikou výhodou je ukládání mimo místo našeho studia. Tak máte data zálohovaná mimo fyzický prostor studia. Navíc se k datům dostaneme odkudkoliv. Skvělým úložištěm je např. Dropbox nebo Backblaze.

 

6. Vše co nejlépe popište. Doprovodná dokumentace se vám může zpětně hodit. Jednoduchý textový zápis o tom, jak nahrávka vznikla, technické aspekty, případný popis, proč jste nějak postupovali, se vám může při zpětném dohledávání hodit. Tento soubor může být součástí zálohovaných dat.

Psáno pro časopis Muzikus