Základy mixu v domácím nahrávacím studiu - Vize - Velký obraz

Rychlý postup v mixu je důležitý pro udržení cesty k výsledku, který jsme si definovali na začátku.
Rychlý postup v mixu je důležitý pro udržení cesty k výsledku, který jsme si definovali na začátku.

Od začátku práce je nutné vytvořit si vizi, jak má výsledný mix vypadat. V průběhu mixu se zabýváme mnoha detaily. Jak se v tomto detailním nastavování neztrácet? Stejně jako se na výletě v neznámém terénu orientujeme podle mapy, potřebujete mít při míchání v hlavě představu cíle.

Neboli vizi celkového zvuku. Čím lépe budete vědět, kam pří míchání chcete dojít, tím snazší bude i vaše rozhodování při jednotlivých úpravách. Ať je váš cíl jakýkoliv, stojí za to před samotným mícháním vzít list papíru a hlavní body, jak má mix znít, si napsat.

Nemusí se jednat o detailní výpis. Například dva tři základní body, jak na vás mix působí, zda ho postavíte na silném, hodně výrazném vokálu, nebo naopak na rytmických partech kytar, zda bude zvuk nahrávky sušší bez efektů, nebo naopak hodně naefektovaný.

Vykolíkujete si tak půdorys budoucího mixu. Jedním z pomocníků, jak si udržet tuto vizi, je vyexportovat surový mix, to jest v podobě ještě před započetím míchání. Tento hrubý materiál si naimportujte zpět do projektu a nechte si ho uložený ve stopě, ke které budete mít rychle přístup. Rychlým zapnutím a vypnutím této stopy kdykoliv v průběhu práce na mixu zjistíte, o kolik se práce na mixu pohnula, a zda jdete směrem, který jste si vytyčili.

Stejně tak můžete použít referenční nahrávky. Ty vám pomohou kontrolovat, zda jde mix vytyčeným směrem. Například můžete porovnávat, jak jsou nastavené poměry hlasitostí, jak jsou nástroje rozvrstvené v panoramě, jak je použitý dozvuk na vokále atd.

Pro pochopení, jak mix budovat, je nutné přijmout přístup, že mix není výsledkem jednorázového zásahu, který vše zázračně změní. Výsledný mix je tvořen mnoha drobnými, strategicky volenými kroky. U začínajících zvukařů převažuje přístup jít k výsledku přímo. Věří, že existuje nějaký „zlatý plug-in“, jeden proces, který vloží do insertu a mix se rozehraje sám. Je to logická úvaha, protože je to nejjednodušší, jak si celý proces míchání představit. Tento mýtus „zlatého plug-inu“ je nefunkční. Bylo by snadné použít jeden či dva plug-iny v insertu, vybrat příslušný preset, a mít mix hotový. Takhle ale míchání nefunguje. Ve skutečnosti se jedná o sérii drobných zásahů, které děláme v průběhu mixu, jejichž vliv se nám na konci sečte.

Takový přístup samozřejmě znamená vědět, jak v mixu postupovat a jak jsou věci provázané. A činit vědomá rozhodnutí, která nejsou sama o sobě drastická, ale na konci cesty skrz mix tvoří harmonický celek. Podstatou tohoto přístupu je, že musíme vnímat mix jako celek.

Psáno pro časopis Muzikus