12 největších chyb, které děláme v domácím studiu - Jak zlepšovat své nahrávky

Nahrávací studio je jako hudební nástroj. Je třeba procvičovat jeho použití a tak se dopracovat k lepším nahrávkám.
Nahrávací studio je jako hudební nástroj. Je třeba procvičovat jeho použití a tak se dopracovat k lepším nahrávkám.

Nejdůležitější je zaměřit ve studiu pozornost na správné věci. Často totiž hledáme řešení tam, kde ve skutečnosti není.

 

Zaměření na vybavení

Zaměření na vybavení studia soustředí naši pozornost špatným směrem. Přehlížíme skutečné důvody, proč náš mix/nahrávka nehraje dobře.

Klademe si otázky typu:

Jaký je nejlepší mikrofon pro nahrávání zpěvu?

Jaký je nejlepší nahrávací software?

 

Jaký je nejlepší plug-in pro zvuk bubnů?

Správně bychom se měli ptát:

Jak nastavit mikrofon, který mám, aby byla nahrávka zpěvu co nejlepší?

Jak dobře umím ovládat svůj nahrávací software, aby moje práce probíhala co nejefektivněji v co nejkratším čase?

Jak nastavit tovární plug-iny v DAW, abych dosáhl kýžené představy o zvuku bubnů?

 

První přístup vede k odklonění naší pozornosti a ve skutečnosti nás nic nenaučí. Naopak správné otázky nás posouvají k samotné akci. Naučíme se mnohem víc, pokud soustředíme pozornost na to, co sami můžeme udělat.

 

Konzistentní přístup

Velkým problémem je zůstat vytrvalý a soustředěný. Pokud se nám hromadí nedokončené projekty, protože se stále vrháme do nových, nebo nemáme chuť/čas/energii/vůli dokončovat ty rozpracované, vede to k situaci, kdy nejenže na konci dne nemáme nic hotového (což je samo o sobě frustrující a demotivující), ale naše zvukařská dovednost se nerozvíjí. Protože většina z nás má pouze omezený čas, který na studio máme, je konzistentní a plánovitý přístup nezbytný.

Jeden dokončený projekt nám poslouží lépe než deset nedotažených nahrávek. Nejen proto, že můžeme výsledek použít pro svoji prezentaci, ale i pro zmíněný důvod výše - jen dokončená nahrávka posouvá naše zvukařské schopnosti dále.

Před vstupem do studia vypněte telefon, e-mail, odhlaste se ze sociálních sítí a pracujte pouze na aktuálním projektu. Vytvořte si deadline. Napište ho do kalendáře a mějte ho stále před očima. Vytvořte si dílčí plán od termínu dokončení až po současný okamžik (tedy nakrokování odzadu.) Plán se snažte dodržet stůj co stůj.

 

Jednoduchost

Stejně jako u předcházejících bodů narážím na omezené možnosti, které ve studiu máme. Čas je pro většinu z nás ten nejcennější zdroj. Kdo ve studiu pracuje, dobře ví, jak v něm čas rychle utíká. Proto je třeba mít vše nastavené co nejjednodušeji, tak aby nás nic nezdržovalo. I když na fotkách z velkých studií můžeme vidět kvanta vybavení a složitého zapojení, v realitě je to pro nás v domácím studiu spíše překážka. Čím složitější systém používáme, tím je náchylnější na chybu. V tomto smyslu se nám vyplatí vybudovat si řád, vědět, kde co máme, jak co funguje. Najít cesty, jak věci automatizovat (např. vytvořením presetů). Svoií plnou soustředěnost pak můžeme věnovat zvuku samotnému.

Psáno pro časopis Muzikus