12 největších chyb, které děláme v domácím studiu - Posloucháme očima

Práce se zvukem je v drtivé míře práce v počítači. Ten nám dává o zvuku mnoho informací vizuálních. To může naši pozornost odvádět od poslechu ke sledování zvuku očima. Skutečnost, že dnes vidíme zvuk v podobně wavek a grafických rozhraní plug-in, činí naše uši línými. Je

12 největších chyb, které děláme v domácím studiu - Posloucháme očima
12 největších chyb, které děláme v domácím studiu - Posloucháme očima

snadnější spoléhat na vizuální podobu zvuku než na skutečný poslech.

Grafy, měřáky, to vše jsou velmi užitečné věci pro zvukovou analýzu. Je to ale vždy jen vodítko, vždy by měly být posledním arbitrem zvuku naše uši.

Vizuální výstup plug-inů je často velmi propracovaný. Může nás svádět k přístupu, kdy máme „nakoukané“ různé nastavení a považujeme je za správné bez kritického posouzení.

Klasickým příkladem jsou grafické výstupy ekvalizací. Pokud mícháme pomocí moderních grafických ekvalizací, máme možnost vidět zesílení i zeslabení některých frekvencí jako graf jdoucí zleva doprava. To může být samozřejmě nápomocné, hlavně ve spojení s měřákem úrovně konkrétních frekvencí. Na druhou stranu, takový graf může vést k přesvědčení, že zvuk je upravený správně, protože vidíme správnou křivku. To ale nemusí ve skutečnosti znamenat dobrou úpravu zvuku.

Pokud zvolíme plug-in, který má vizuální podobu reálného ekvalizéru na analogovém mixpultu, budeme v situaci, kdy nemáme k dispozici vizuální výstup v podobě grafu. Máme k dispozici pouze knoflíky, které upravují zvuk, ale vizuálně nás nevedou jako graf. V ten okamžik se musíme spoléhat pouze na svůj sluch. Proces vyladění je náročnější, alespoň ze začátku. Ale zato si vybudujeme schopnost nalézt správné frekvence pouze pomocí sluchu.

Dva stejné procesy - ekvalizace s různým grafickým rozhraním. Skvělý ekvalizér Fabfilter Pro EQ3 je ukázkou moderní ekvalizace s grafickým výstupem. Naproti tomu emulace mixpultu SSL je ukázka, kdy musíme zvuk posuzovat pouze sluchem.
Dva stejné procesy - ekvalizace s různým grafickým rozhraním. Skvělý ekvalizér Fabfilter Pro EQ3 je ukázkou moderní ekvalizace s grafickým výstupem. Naproti tomu emulace mixpultu SSL je ukázka, kdy musíme zvuk posuzovat pouze sluchem.

Je těžké nebýt zcela ovlivněn grafickou podobou nahrávacích softwarů. Neustále na nás doráží mnoho vizuálních podnětů, které vyžadují naši pozornost. Například pokud sledujeme v DAW nástup refrénu, můžeme podlehnout pocitu, že vše slyšíme a je to srozumitelné. Tento vjem může být ale vyvolán tím, že víme, že daná informace nastupuje. Na rozdíl od nás posluchač tuto vizuální informaci nemá.

Zajímavou možností pro obejití vizuálních podnětů je použití kontroléru, který má podobu fyzických ovladačů, jako nalezneme na analogovém mixpultu. Pokud dokážeme nastavit kontrolér tak, abychom se nemuseli dívat na výstup plug-inu, opět můžeme soustředit většinu pozornosti na zvuk samotný.

Je tedy nutné se naučit posuzovat zvuk bez pomocí vizuálních rozhraní. Klasickým trikem je poslech naslepo. Prostě zavřeme oči a nenecháváme se grafikou ovlivnit. Posloucháme nahrávku stejně jako budoucí posluchači.

Psáno pro časopis Muzikus