Akordy? A jaké? 3. - Xmaj

Akordy? A jaké? 2. - Xmaj
Akordy? A jaké? 2. - Xmaj

A jsme tady s dalším pokračováním zcela v duchu v úvodním díle uvedených kritérií. Dnes máme na pořadu akord Xmaj, v konkrétním vysvětlení na příkladu Hmaj.

 

Název: X-dur, tónický durový septakord

Označení: Xmaj, Xmaj7, XM, XM7

Vzorec: č1, v3, č5, v7

 

Obecná poučka: Tzv. „májové“ akordy jsou vytvořeny přidáním velké septimy k základnímu kvintakordu, zde durovému. Z hlediska tvorby akordů, kdy máme na mysli převládající terciový systém, jde o další připojení velké tercie.

 

Pozn. ke srovnání: Uvědomme si zde, že když přidáme ke kvintakordu malou septimu, dostaneme akord X7, v případě přidání velké septimy vznikne náš dnešní akord Xmaj.

 

První příklad vychází ze základního tvaru akordu A v 1. poloze. Tento tvar je „hmatotvorný“, užívaný posouváním po celé délce hmatníku. Dobře se i pamatuje a hraje. I když máme základní tón uveden v závorce, klidně ho můžeme použít, protože je dostatečně vzdálen od zde zahrané velké septimy.

 

Totéž z hlediska použitelnosti platí i pro příklad v 7. poloze. Ten se sice hraje už hůře, ale záleží zde spíše na zvyku. Znělostí je na tom ale hůře než první příklad.

 

Jako třetí je hratelně možná obtížnější záležitost, ale zvukově velmi krystalická a čitelná. Velká septima není schovaná uvnitř souzvuku, naopak, je zcela navrchu. Nechybí zde ani základní tón, který je správně tím nejnižším v souzvuku.

 

Tip 1: Jak ho rychle uchopit na hmatníku? Stačí si uvědomit, že základní tón na struně e1 je vždy proti druhému prstu hmatu na struně h.

 

Tip 2: Pro vyznavače power chordů můžeme uvést, i když je to trochu zavádějící, že k efektu velké septimy můžeme dojít i tak, že u kvintových tvarů snížíme o půl tónu základní tón (tzn., že místo tónu H na 2. políčku struny A hrajeme Bcb na 1. políčku struny A), u kvartových tvarů naopak jde o snížení tentokrát vrchního tónu tvaru, tedy v tomto případě z h na 4. políčku struny g na tón bb na 3. políčku téže struny.

Psáno pro časopis Muzikus