Comping v Sonaru X3 - workshop Deccart

Comping v Sonaru X3 - workshop Deccart
Comping v Sonaru X3 - workshop Deccart

Už delší dobu mají softwary pro DAW možnost nahrávat jednu pasáž dokola, abyste si pak vybrali ten nejlepší záběr. Cubase má v repertoáru Cycle Recording, Pro Tools zase Loop Recording. S novým přístupem k této funkci přichází Sonar a vy se teď můžete podívat, jak používat Comping.

S novou verzí Cakewalku Sonar X3 přišel na svět i nový nahrávací mód Comping. Tento mód se hodně podobá nahrávání sound on sound, kdy se jeden záznam navrství na již nahraný záznam. V režimu Comping můžeme nahrát těchto vrstev, kolik chceme na sebe, a díky funkci na každé stopě, která se nazývá Take Lines, si můžeme jednotlivé vrstvy zobrazit přehledně zvlášť, jako by každý záznam byl nahrán do oddělených stop (viz Obr. 1).

Obr. 1
Obr. 1

Jak už asi tušíte, tento mód je ideální pro nahrávání zpěvové linky nebo sólového partu. Z několika variant v rychlosti vyberete ty nejlepší části. Pro výběr jednotlivých úseků si zvolte nástroj z nabídky Tools (na liště vlevo nebo na klávesnici klávesa (T)) Smart, popř. Comping, jenž je v nabídce Edit (viz Obr. 2).

Obr. 2
Obr. 2

Pomocí myši označíte úseky, které chcete použít. Ostatní se automaticky zamutují. Pokud si budete chtít poslechnout část, kterou jste vybrali i v ostatních variantách, jež nejsou aktivní, tak přidržte klávesu Shift a stiskněte Mezerník. Začne se přehrávat pouze úsek, který jste vybrali. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete zvolený úsek poslouchat na všech stopách zvlášť.

 

Pokud je potřeba vytvořit Crossfade (tzv. prolínačku) v předělu mezi vybranými úseky, stačí v místě střihu pohybovat myší nahoru a dolů pro zvolení velikosti crossfadu.

 

Pokud máme úseky vybrané, vymažeme nepotřebný materiál. Pravým tlačítkem na myši klikneme na hlavní upravovanou stopu a vybereme Delete Muted Takes. Tím vymažeme nepoužitý záznam a práci ukončíme spojením záznamu. Opět klikem na hlavní stopu a z roletky vybereme volbou Flatten Comp. Vše se nám spojí do jediné stopy. K jednotlivým záznamům můžete napsat poznámky, které vám jistě usnadní orientaci v jednotlivých stopách.

 

Nepřemýšlejte, tvořte!

Založení vzdělávacího centra Deccart inicioval před lety Boris Carloff. Klademe si za cíl pomoct muzikantům, aby jim digitální technologie v práci nepřekážely, ale pomáhaly. Aby je využívali tak automaticky, jako jim lítají prsty po hmatníku kytary... Školíme ve skupinách i individuálně, formou přednášek i workshopů www.deccart.cz.

Psáno pro časopis Muzikus