Efekty - insert/send, 2. díl - workshop Deccart

Efekty - insert/send, 2. díl - workshop Deccart
Efekty - insert/send, 2. díl - workshop Deccart

Z jednotlivých kanálů je možné posílat požadovanou úroveň signálu do společného pomocného výstupu (send, FX, aux...). Ten bývá většinou v konfiguraci mono. Sem připojíme vstup efektové jednotky. Z jejího výstupu vedeme, většinou stereo kabelem, zpracovaný signál zpět do směšovacího pultu vstupem return. Pokud takový vstup není k dispozici, je možné využít jakýkoliv standardní stereo vstup směšovacího pultu. Když je směšovací pult vybaven více takovými efektovými cestami, lze připojit a využít více efektových jednotek. Některé směšovací pulty mají svou vnitřní integrovanou (send) efektovou jednotku, kterou lze také využít.

 

Virtuální prostředí - aplikace pro záznam a zpracování hudby na počítači. Popíšeme práci v programu Cubase. Nejlepší nastavení a přehled o efektování dané stopy je v nabídce, kterou vyvoláme kliknutím na tlačítko e. V otevřeném okně jsou efekty typu insert v levé části (i1 až i8), zatímco send (s1 až s8) v části pravé.

 

Efekt insert

Efekt ve formě plug-inu vložíme do cesty signálu jeho výběrem s nabídky, kterou daná aplikace poskytuje. V případě programu Cubase je prvních šest pozic shora (i1 až i6) pro efekt před faderem, sedmá a osmá pozice (i7 a i8) za faderem.

Efekty - insert/send, 2. díl - workshop Deccart
Efekty - insert/send, 2. díl - workshop Deccart

Efekt send

Nejdříve je třeba vytvořit pomocnou stopu pro požadovaný efekt. Tato stopa se často nazývá FX, konfiguraci volíme většinou stereo, do pozice insert této stopy vložíme požadovaný efekt a nastavíme jeho parametry. V pravé části editačního okna stopy, kterou chceme efektovat, vyvolaného tlačítkem e, zvolíme FX stopu, kterou jsme si dříve již vytvořili. Tažením myší nastavíme úroveň signálu dané stopy, který se posílá do stopy FX. Celkovou úroveň efektu pak řídíme faderem stopy FX. Stop FX, a tím i různých efektů, může být více.

 

Dobrá rada na závěr

Jedním z vnitřních parametrů nastavení efektu je také jeho míra, účinnost nebo poměr mezi přímým a efektovaným signálem a bývá označován Mix, Dry/Wet... Pro běžné použití neuděláte chybu, když zvolíte 100 % nebo Wet, tedy jen efektovaný signál. (Jsou i výjimky, jako například paralelní komprese.) Obzvlášť v případě externích efektových zařízení, kdy může docházet ke sčítání přímého signálu, ale jednoho opožděného vlivem převodníků a toto má pak nežádoucí vliv na kvalitu zvuku. Vyzkoušejte! :-)

Psáno pro časopis Muzikus