Jak psát smyčce 1/2 - Nebojte se funkcí v DAW

Jak psát smyčce 1/2 - Nebojte se funkcí v DAW
Jak psát smyčce 1/2 - Nebojte se funkcí v DAW

Použití smyčcového orchestru není doménou jen vážné hudby. I v hudbě populární nebo taneční se často používá sekce smyčců hrajících různé plochy. Navíc níže uvedené principy lze úspěšně použít i pro jiné tzv. „padové“ zvuky. Jak tedy napsat smyčce, tak, aby zněly dobře (nejlépe jako smyčce)?

Trik je velmi jednoduchý, použijte tzv. „širokou harmonii“. To znamená, že jednotlivé tóny akordu nebudou “namačkané u sebe, ale budou mezi

sebou mít prostor. Uveďme příklad na akordu C dur (jak jinak...). Pokud hrajeme C dur na MIDI klaviatuře (nebo i pokud jej do editoru nakreslíme pomocí tužky), často jej zapíšeme jako C1, E1, G1 (je v podstatě jedno, jestli se bavíme o MIDI oktávách nebo hudebním názvosloví oktáv).

Úzká harmonie
Úzká harmonie

Zkuste tón E1 označit a transponovat o oktávu výš (v Key Editoru Cubase můžete použít jednoduchou klávesovou zkratku Shift + šipka na horu). Výsledek je tedy C1, G1, E2. Jsem si téměř jist, že výsledek bude znít lépe. Smyčce dostanou prostor, vzdušnost. Jako vedlejší efekt se nám v mixu objeví prostor i pro další nástroje/zvuky, takže i mix bude mnohem snazší a čistší.

Široká harmonie
Široká harmonie

Pokud chceme použít „celý“ smyčcový orchestr, doporučil bych přidat ještě jednu notu akordu. Čtyři noty pak reprezentují jednotlivé skupiny: kontrabasy, cella, violy (případně s druhými houslemi) a housle (případně první housle). Jak si s kontrabasem poradit? Nejjednodušší je vzít nejnižší tón akordu (v našem případě C1) a okopírovat tuto notu o jednu oktávu níž, tedy na C0 (bohužel, tady už jednoduchou klávesovou zkratku nemáme, ale můžeme si pro tento účel vytvořit v Logical Editoru preset a jemu přiřadit klávesovou zkratku). Výsledek by tedy byl C0, C1, G1, E2. To zní ještě lépe. Nyní musíme zvážit, zda chceme, aby basový tón tolik dominoval a byl zdvojený v oktávě (C0 a C1). Pokud nikoliv, můžeme použít tzv. obraty akordů. Tedy například variantu C0, E1, C2, G2 (všimněte si, že horním třem tónům stále necháváme vzdušnost). Nebo samozřejmě C0, G0, E1, C2. Záleží samozřejmě také na tom, jaký tón chceme mít nejvyšší. Všechny tyto varianty budou znít lépe než C1, E1, G1.

KLÁVESOVÁ ZKRATKA TRANSPOZICE O OKTÁVU
KLÁVESOVÁ ZKRATKA TRANSPOZICE O OKTÁVU

To vypadá na spoustu titěrné práce. V každém akordu vybrat konkrétní notu (navíc pravděpodobně tu uprostřed, která se označuje nejhůř) a tu transponovat... Naštěstí na to v Cubase máme nástroje. V Key Editoru můžeme otevřít záložku Chord Editing, kde najdeme několik zajímavých tlačítek pro Inversions a Drop Note.

ŠIROKÁ HARMONIE SE ZVÝRAZNENÍM BASU
ŠIROKÁ HARMONIE SE ZVÝRAZNENÍM BASU

Pro Inversions máme k dispozici dvě možnosti: Move highest note to bottom (přesunout nejvyšší notu dolů, tedy o oktávu níž) a naopak Move lowest note to top (přesunout nejhlubši notu nahoru - tedy o oktávu výš).

Jak psát smyčce 1/2 - Nebojte se funkcí v DAW
Jak psát smyčce 1/2 - Nebojte se funkcí v DAW

Tomu se říká tzv. inverze akordů. Nicméně to nám nevytvoří onu kýženou vzdušnost. Zde nám ale pomohou právě tlačítka z Drop Notes. K dispozici máme tři: 2 (Move the second highest note an octave lower - přesunout druhou nejvyšší notu o oktávu níž); 3 (Move the third highest note an octave lower - přesunout třetí nejvyšší notu o oktávu níž); 2|4 (Move the second and foruth highest notes an octave lower - posunout druhou a čtvrtou nejvyšší notu o oktávu níž), toto tlačítko je aktivní pouze při označení akordu se čtyřmi a více tóny.

CHORD EDITING PALETA
CHORD EDITING PALETA

Příště se podíváme na to, jak dát vše dohromady. A ukážeme si další způsob, který je ještě sofistikovanější.

NÁSTROJE PRO OBRATY AKORDU
NÁSTROJE PRO OBRATY AKORDU
Psáno pro časopis Muzikus