Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop

Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop

Vážení přátelé baskytarového vesmíru, cvičíte na baskytaru každý den? Pokud spíše ne, možná vás ovlivnila skutečnost, že třeba nevíte, co cvičit. Dnes si povíme, jak si jednoduše vyrobit nová baskytarová cvičení, která budou skvělá pro vaši techniku hry. Pak vás bude hraní na baskytaru opět více bavit. Není to vůbec nic složitého, vytěžíte vlastně možné variace (obměny) z melodií, cvičení a postupů, které již důvěrně znáte a jistě i umíte. Na tomto základě můžeme tedy postavit cvičení nová. Ukážeme si na příkladech, jak na to.

Třeba čtvrťové noty ||: c, d, e, f, g, f, e, d :|| rozdělíme vždy po dvou osminách ||: cc, dd, ee, ff, gg, ff, ee, dd :|| nebo každý tón zahrajeme jako čtyři šestnáctiny ||: cccc, dddd, eeee, ffff, gggg, ffff, eeee, dddd :|| (znaménko ||: znamená repetici - opakování). A další cvičení jsou pro nás ihned připravená.

V ukázce (cvičení 1) je napsaná známá píseň v C dur (pro levou ruku II. poloha) Ovčáci, čtveráci. Další variace (cvičení 2) následují v osminách a další (cvičení 3) v šestnáctinách a poslední (Cvičení 4) v rytmickém útvaru „koníček“ - jedna osmina a dvě šestnáctiny.

Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop

Takto matematicky můžeme pokračovat do nekonečna. Kombinujme cvičení 2 se cvičením 4, jak je vidět v cvičení 5. Vytvoříte si tak nepřeberné množství nových rytmických schémat, u kterých si ujasníte zásadu správného střídání prstů pravé ruky.

Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop

Melodii nebo píseň v durové (veselé) tónině přeneste do stejnojmenné tóniny mollové (smutné) a obráceně. Ve cvičení 6 je píseň Ovčáci, čtveráci přenesena a upravená v tónině c moll. Tón e se snížil na tón eb. Všechna cvičení 2 až 5 si zahrajte i v mollové úpravě, a to ve III. poloze na struně A od 1. prstu levé ruky. Přenesením cvičení do mollové tóniny nám vzniknou nové kombinace prstokladu levé ruky a odlišné přechody ze struny na strunu.

Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop
Jak si vyrobit efektivní cvičení na baskytaru - baskytarový workshop

Nesmírně vás to hráčsky a technicky obohatí. A i taková všemi známá píseň, jako jsou Ovčáci, vám bude najednou velmi užitečná. Nemusíte nic dalšího vymýšlet, shánět na internetu. Stačí si zanotovat určitou pasáž vaší oblíbené melodie, ujasnit si tóny, intervaly, a kombinací si vytvořit cvičení úplně nová, která melodikou budou připomínat originální píseň.

Tento způsob práce s rytmicko-melodickou fantazií a logikou vás velmi obohatí. Uvědomíte si, kolik rytmických, melodických, dynamických a výrazových možností a obměn můžete ve svých skladbách uplatnit. Vybrat si vždy tu nejlepší, která funguje s celkem kapely. Vytvářením nových variací na dané téma se ve vás určitě probudí hudební aranžér nebo hudební skladatel. Hudba je založena na rozmanitosti a také zajisté na matematice.

Přeji vám hodně štěstí při vytváření nových cvičení a rytmicko-melodických postupů. Já si je vytvářím také.

A ještě jedna rada na závěr: Hrajte podle not, učte se číst noty. Za svoji dlouhou hudební kariéru jsem novou skladbu nikdy nedostal zapsanou v tabulatuře. Vždy mi byl na notový pult předložen notový zápis! Zařízení určené pro notové party hudebníků má název notový pult, nikoliv pult pro tabulatury. :-)

Veškeré dotazy pište na info@adamusmartin.com. Těším se na naše další setkání.

Psáno pro časopis Muzikus