Kýblova bubenická školka - ... variace paradiddlu

Během těch dlouhých let, po které se setkáváme u bubenické školky, zaznělo mnohokrát slovo paradiddle. Předpokládám a doufám, že i ve vašich

Kýblova bubenická školka - Materiály paliček
Kýblova bubenická školka - Materiály paliček

zkušebnách paradiddle mnohokrát zazněl, a nejen ve formě slova! Kdyby však někdo přesto ještě nevěděl: jedná se o konkrétní způsob střídání rukou, tedy tento: RLRRLRLL (používám anglické názvosloví, tedy R - right, pravá a L - left, levá). Pokud chceme k tomuto rytmu přidat akcent, přirozeně připadne na první nebo druhou a pátou nebo šestou notu, tedy vždycky na jednotlivý úder. Nikdo vám samozřejmě nebrání hrát akcent na dvojitém úderu, ale je to výrazně těžší. Jenže co když se nám právě hodí zahrát akcent na třetí nebo čtvrté notě? Zde přichází na řadu dnešní téma, kterým jsou variace paraddiddlu. (Poznámka pro klavíristy: Pokud vám otáčení paradiddlu nápadně připomíná obraty akordů, máte pravdu, jedná se o velmi podobný princip, jen přenesený ze sféry harmonie do světa rytmu).

Variace znamenají jednoduše to, že paradiddle o jednu nebo víc not posuneme a začneme jej tedy hrát od druhé, třetí nebo čtvrté noty. Pokud je tu někdo, kdo používá při cvičení legendární Stick Control Lawrence Stonea, pak nechť ví, že se jedná o šesté až osmé cvičení z první strany této učebnice. První variace je někdy označována jako inverted paradiddle a jedná se o rukoklad RLLRLRRL. Pokud dodržíme pravidlo akcentů na jednotlivých úderech (tedy nikoliv na dvojitých), vycházejí nám akcenty na první a čtvrtou (plus pátou a osmou) notu. Dá se o něm samozřejmě přemýšlet jako o posunutém paradiddle, ale podle mého názoru je jednodušší chápat jej jako nový rytmus a naučit se slyšet vztah akcentů vůči pulsu (čtvrťovým notám) nově.

Kýblova bubenická školka - Materiály paliček
Kýblova bubenická školka - Materiály paliček

Bystřejší čtenář již asi tuší, kam půjdeme dál. Existují dvě další variace paradiddlu (pokud dodržíme pravidlo, že rytmus skládáme z jednotlivých a dvojitých úderů, začínáme pravou rukou a druhá čtveřice je zrcadlovým opakem té první). Tedy RRLRLLRL a RLRLLRLR. Úkol dosadit si akcenty k jednotlivým úderům už nechávám na vás. Opět, přistupujte k tomu spíše jako k jednotlivým novým rytmům než otočkám paradiddlu.

Existuje samozřejmě mnohem větší množství obdobných rytmíků, například RLLRLLRL, RLRRLRRL, RLRRLLRL a tak dále. Hlavním cílem přisvojování těchto rytmů by měla být schopnost umisťovat libovolně akcenty a tiché noty mezi nimi hrát naprosto automaticky. Proto nehrajte jen jednotlivé rytmy dokolečka, ale snažte se mezi nimi přecházet a improvizovat!

Psáno pro časopis Muzikus