Kytarové inspirace - Bossa nova, 1. díl

Kytarové inspirace - Bossa nova, 1. díl
Kytarové inspirace - Bossa nova, 1. díl

Hola, kytaristé, venku je asi osmatřicet, mozek nejede, takže hledat inspiraci pro tento díl není úplně snadné. :-) Jediné, na co se dá v tomto parnu myslet, je moře, piña colada a pohodová brazilská houpavá hudba. Jasně, a máme to, bossa nova!

Určitě jste se s ní každý z vás už setkali a nemusí to být nutně jen jazzmani, pro které je právě „bossa“ velmi důležitým a takřka povinným rytmem. Mnoho stěžejních standardů se právě v tomto typickém brazilském rytmu hraje. Za nejvýznamnějšího představitele a také zakladatele tohoto žánru, který v sobě misí vlivy jazzu a tradiční brazilské hudby, tedy samby, je považován famózní brazilský skladatel, pianista a kytarista Antônio Carlos Jobim. Jeho skladby jako Girl from Ipanema, Wave, Corcovado nebo How Insesitive se staly určitě nejranějšími skladbami populární hudby.

 

Protože o „bosse“ by se dal napsat celý Muzikus, a pořád by to bylo málo, rozdělil jsem tohle téma tentokráte do dvou dílů. V obou se budeme zabývat spíše rytmem než harmonií. A i přesto se dotkneme tohoto rozsáhlého tématu jen zlehka. Nicméně účelem těchto workshopů je vás navnadit a lehce inspirovat pro další práci. Tak jdeme hrát.

 

Bossa se zpravidla hraje ve čtyřčtvrtečním rytmu a nejčastěji se setkáte s jednotaktovým či dvoutaktovým rytmickým patternem, který se pravidelně ve skladbě opakuje a tím vytváří onu tanečnost a tolik typickou houpavost. Samozřejmě modernější hráči využívají i daleko složitější patterny a používají se také liché rytmy. My ale zůstane nyní pěkně u jednoduchých základů. Aspoň prozatím. :-)  

 

V prvním cvičení si zkusíme základní jednotaktový pattern, ve kterém se naučíme zapojit i jednoduchou basovou linku, tolik typickou pro doprovod.

 

Basovým partem nám bude buď základní tón akordu nebo budeme střídat základní tón a kvintu (viz noty).

Kytarové inspirace - Bossa nova, 1. díl
Kytarové inspirace - Bossa nova, 1. díl

Jako akordy jsem použil tóniku Am7 a dominantu (E7/9b). V následujícím cvičení je to stejné, jen se nám akordy střídají dva na jeden takt. V dalším příkladu je velmi častá variace jednotaktového patternu, kdy přidáme ještě akord na poslední osminu taktu a tím zvýšíme ještě více houpavost (viz noty). Opět jsem zde zapsal cvičení, kde střídáme na každý takt akord, a pak cvičení, kde střídáme akordy po půl taktu. Akordy jsem nechal úmyslně úplně stejné. Příště se podíváme na oblíbený dvoutaktový pattern a naučíme se používat hodně důležitý rytmický prvek, a to tzv. anticipation (předtucha, předvídaní). Půjde o to, že budeme na poslední osminu taktu předrážet následují akord. Ale o tom až příště. Video k tomuto článku najdete opět na mých stránkách www.zvardon.cz v sekci Kytarové inspirace. Mějte se moc hezky.

Psáno pro časopis Muzikus