Kytarové inspirace - Bossa nova, 2. díl

Kytarové inspirace - Bossa nova, 2. díl
Kytarové inspirace - Bossa nova, 2. díl

Hola, kytaristé, dneska budeme volně pokračovat, tím čím jsme minule skončili, a tím je je bossa nova. Minule jsme si ukázali jednotaktový pattern, kde jsme buď po taktu nebo po půl taktu střídali akordy. Dneska si to malinko zesložitíme a ozvláštníme. Ale nebojte, pokud jste se naučili předchozí cvičení, bude tohle pro vás hračka.

Anticipation (předtucha, předvídaní)

Typickým prvkem při hraní nejen bossa novy, ale i dalších latinsko-amerických rytmů (tanců), je použití tzv. anticipation. Jde v podstatě o to, že pokud střídáme dva akordy po taktu, tak ten druhý zahrajeme o osminku dříve před první dobou. Tedy to takzvaně předrazíme. Abychom si to prakticky ukázali, vzal jsem náš jednotaktový pattern z minulého dílu a jednoduše ho pomocí anticipation upravil (Příklad 1a). Ze začátku to může někomu dělat možná trochu potíže, zvláště pokud nemáte akordové sazby dobře naučené, ale věřte, když se to zlomí, zní to fantastiky. Pro procvičení uvádím ještě jedno cvičení, kde akordy střídám po taktu (Příklad 1b). No a u dalšího cvičení můžete vidět stejný způsob doprovodu, jen se nám akordy střídají vždy dva do taktu. Předrážíme tedy jen akord, který přichází až v dalším taktu (Příklad 1c).

 

Dvou taktový pattern

Dalším častým řekněme vylepšením či obohacením rytmu je použití tzv. dvoutaktového patternu. To znamená, že celý pattern (smyčka) se bude pro změnu skládat se dvou rytmicky trochu odlišných taktů, které se budou pravidelně opakovat. Pojďme se tedy kouknout na noty a zkusit si to zahrát. Všimněte si, že bas tentokráte hrajeme v první taktu současně s akordem (Příklad 2a). U Příkladu 2c jsem zapsal akordy Gm7 a D7, tak aby se nám střídaly vždy po dvou taktech. Tedy každý akord na celý pattern. Bas jsem z důvodu ulehčení úmyslně nechal stát pouze na základním tónu. U dalšího příkladu označeného 2d už máme zakomponovaný dvoutaktový pattern s použitím výše zmíněného anticipation a akordy měníme pro změnu po taktu. Tedy uprostřed patternu.

 

No a na závěr jsem pro vás připravil úkol. Vezměte si příklad 2b, kde jste si určitě všimli, že jsem obrátil pořadí taktů v dvoutaktí, a zkuste si sami do tohoto rytmického vzorce doplnit jakékoliv akordy.

 

Víc se nám, zde bohužel nevejde. Hrajte si s tím, kombinujte, hledejte a hlavně buďte kreativní.

 

I přesto, že jsme věnovali bossa nově dva díly, stále se pohybujeme pouze po povrchu. Pokud by vás tento styl či rytmus zaujal, obklopte se množstvím kvalitní muziky a zkuste ji nasávat. Poslouchejte kytaristy, jaké používají sazby, jak hrají rytmus atd. Hrajte to. S kýmkoliv, kdykoliv, prostě to hrajte. Najděte učebnice, poproste svého učitele kytary, prostě se do toho opřete celým svým tělem. Výsledek se dostaví. :-) Pokusím se opět nahrát aspoň krátké video s těmito cvičeními. Vše najdete na mých stránkách www.zvardon.cz v sekci Kytarové inspirace.

Psáno pro časopis Muzikus