Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - II

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - II
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Další rozšíření ovladače stopy - II

Půjčíme si tedy tuto část našeho patche a upravíme ji tak, aby ovládala právě parametr Solo. Jak vidíme, museli jsme k ovládanému parametru nastavit cestu. V našem případě to pro hlasitost byla cesta: path live_set view selected_track mixer_device volume. Teď ale bude cesta jiná,

protože chceme ovládat parametr Solo. Jak tedy cestu zjistíme? Opět využijeme toho, co už máme hotovo. V minulém díle jsme se pracně dostali k tomu, jakou cestu je nutné zadat pro pozorování hodnoty Solo. Došli jsme k tomu, že nemůžeme jít přes objekt mixer_device, protože ten parametrem Solo nedisponuje. Museli jsme tedy jít pouze přes objekt Track, cestou selected_track. Objekt [message] tedy přepíšeme na přesně stejnou cestu, kterou jsme použili pro pozorování stavu Solo: path live_set view selected_track. Výstup z tohoto objektu [message] připojíme do objektu [live.path], který už máme v našem patchi k dispozici. Objekt [live.path] je již připojen do pravého vstupu objektu [live.object]. Ten ale ještě potřebuje levý vstup (který je dokonce červený, tedy ten teprve bude samotnou akci spouštět) informaci o tom, co má s tímto objektem dělat.

Opět se můžeme jednoduše inspirovat tím, co již máme vytvořeno (a zároveň si pomůžeme, respektive ujistíme se, pohledem do dokumentace LOM). Dokumentace LOM totiž říká, že hodnotu Solo může buď získat (get), nastavit (set) anebo pozorovat (observe). Vzhledem k tomu, že nyní pracujeme na aktivním ovladači, budeme hodnotu nastavovat (set). Hned nás tedy do oka praští objekt [prepend set...], který je shodou okolností připojen právě do levého vstupu objektu [live.object]. Jaká to náhoda... Objekt tedy okopírujeme a změníme jej na [prepend set solo], tedy na dané cestě chceme nastavovat hodnotu Solo. A objekt [prepend set solo] připojíme právě do prvního vstupu objektu [live.object].

V podstatě už meme hotovo, ale ještě musíme udělat malé dočištění a propojení na tlačítko. Dočištění bude spočívat v tom, že jakmile nám přijde hodnota z tlačítka (tedy když tlačítko stiskneme), chceme mít jistotu, že Live dostane nejdříve informaci o cestě a teprve potom o hodnotě parametru dané cesty (abychom nenastavovali hodnotu parametru jiného). Proto vytvoříme objekt [t i b], stejně jako ho již máme pro stereopozici a hlasitost. Do vstupu tohoto objektu připojíme výstup z našeho již minule vytvořeného tlačítka [textbutton] S. Druhý výstup z objektu [t i b] připojíme do [message] objektu path live_set view selected_track a první výstup připojíme do objektu [prepend set solo]. Tedy jakmile stiskneme tlačítko S našeho patche, vyšle se přes [t i b] nejdříve informace (bang) o cestě a pak informace o stavu tlačítka S (přes i výstup).

Nezapomeneme samozřejmě tlačítko S přidat do prezentace, aby se v našem okně zobrazovalo, jakmile jej otevřeme z Abletonu Live jako samostatný ovladač. A teď už máme opravdu hotovo a můžeme jak pozorovat, tak ovládat Solo aktuálně vybrané stopy, přímo vedle XY ovladače hlasitosti a stereopozice.

Psáno pro časopis Muzikus