Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Dokumentace LOM

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Dokumentace LOM
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Dokumentace LOM

Nejdříve tedy vstoupíme do oblasti live_set, protože chceme vědět něco o hodnotě parametru našeho projektu. Ano, stejná informace by se dala získat i ze sekce control_surfaces, ale sekce live_set je lépe zdokumentovaná a obecně ji můžeme použít častěji. Z live_set vede tučná čára s šipkou do objektu Song. Tento typ čáry nám říká, že se jedná o jediný objekt. Tedy v Live není možné mít otevřeno více projektů/songů najednou (jako je tomu třeba v Cubase) a nemusíme vybírat, který Song máme konkrétně na mysli. Prostě ten právě aktivní Song. Z objektu Song vede několik čar. Čára view vede do objektu Song.View, tedy dostali bychom se do části Song View, nikoliv do Mixer View aplikace Live. A nastavení faderu bude logicky spíše v Mixer View, jak jsme logicky zvyklí z grafického prostředí Live. Další čára je nazvaná return_tracks. Protože naše stopa není Return, ale obyčejná Audio stopa, nebude nás Return zajímat. Jdeme dál: master_track. Naše stopa není Master Track (hlavní výstupní stopa), jdeme dál. Dalším v seznamu je visible_tracks. Navíc se jedná o referenční objekt, který vlastně ukazuje někam jinam. Tím se teď nebudeme zabývat a zkusíme hledat dál. Další čára je nazvaná tracks. To zní dobře. Jsme v Mixeru a potřebujeme vybrat nějakou specifickou stopu. Když se podíváme na zakončení čáry tracks, vidíme, že je čára „roztřepená“. To znamená, že se jedná o seznam (pochopitelně, v projektu máme vícero stop, nikoliv pouze jednu). Proto musíme určit, kterou stopu přesně máme na mysli a napíšeme její číslo. Z objektu Track vedou čáry do několika objektů. Track.View není zrovna ten nejlepší, stále se chceme pohybovat raději v Mixeru. Objekt Devices by mohl být ten pravý, ale koukneme-li se dál, uvidíme, že je zde ještě více specifický objekt MixerDevice. Ano, chceme se pohybovat v objektu Mixer, tohle se zdá být ten pravý. Tedy na naší cestě musíme pokračovat přes mixer_device. Jedná se o plnou tučnou čáru s šipkou na konci, tedy jednoduchý objekt. Nemusíme tedy znovu specifikovat, o jaký Mixer se jedná (v Live opět existuje pouze jeden Mixer). A nyní už je cesta poměrně jednoduchá. Nad přerušovanou čárou vidíme popis řady parametrů a hned jako první je volume. Tím jsme došli do finálního objektu DeviceParameter, tedy zařízení jednoho konkrétního parametru.

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Dokumentace LOM
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Dokumentace LOM

Tedy ještě jednou rekapitulace cesty: {live_set} > objekt Song > {tracks} je seznam, tedy musíme specifikovat konkrétní stopu: {0} > objekt Track {mixer_device} > objekt MixerDevice {volume} > finální objekt DeviceParameter.

Příště se podíváme dál na LOM (protože to je velmi důležitá dokumentace). Podíváme se, co se zobrazí po kliknutí na objekt v této dokumentaci, a k čemu nám jsou tyto informace dobré.

Psáno pro časopis Muzikus