Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 2

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 2
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 2

Live Object Model (LOM) je sice přehledná tabulka, ale pod ní najdeme také spoustu textu. Když v tabulce LOM klikneme na kterékoliv pole (v rámečku), dostaneme se do textu, kde vidíme podrobný popis daného objektu (respektive v terminologii programátorů dané třídy).

 

Například když klikneme na úplně první objekt Application, dočteme se, že tato třída reprezentuje aplikaci Live a je dostupná z kořenové cesty live_app. Když naopak klikneme na objekt Track, popis už je delší. Zajímavé a užitečné je, že se v sekci Canonical Path vždy dozvíme konkrétní cestu k danému objektu. V tomto případě tedy: live_set tracks N. V sekci Children můžeme najít další podřadné objekty, jako například clip_slots, arrangement_clips a další. A v této části pak najdeme zajímavý parametr Access (přístup), kde se nachází buď set, get nebo observe (nastavit, získat, pozorovat), což popisuje, co s daným parametrem můžeme dělat. Z toho plyne, že například pomocí patche Max4Live můžeme získat (get) a nebo pozorovat (observe) informace o klipech s arranger okna pro danou stopu: live_set > tracks > selected > arrangement_clips > observe.

Psáno pro časopis Muzikus