Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 2

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 2
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Jak číst LOM 2

Live Object Model (LOM) je sice přehledná tabulka, ale pod ní najdeme také spoustu textu. Když v tabulce LOM klikneme na kterékoliv pole (v rámečku), dostaneme se do textu, kde vidíme podrobný popis daného objektu (respektive v terminologii programátorů dané třídy).

Pouze ukázka, celý článek si můžete přečíst v časopise Muzikus nebo v jeho elektronickém vydání.
Psáno pro časopis Muzikus