Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - praxe

Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - praxe
Max for Live - Extrémně osobní Ableton Live - Zobrazení vstupu a výstupu - praxe

Barva aktuálně zvolené stopy

Kromě samotného názvu stopy je dobrým vodítkem také brava stopy. Je vědecky dokázáno, že barva vítězí nad slovem. Tedy pokud budete mít modrým písmem napsáno „zelená“, řeknete „modrá“. Do našeho patche tedy dnes přidáme objekt [panel], který bude zobrazovat barvu aktuálně

vybrané stopy (samozřejmě můžeme obarvit i text stopy, ale panel je větší a výraznější).

Pohledem do již dobře známého grafu LOM a pod ním do seznamu všech příkazů zjistíme, že zde existuje něco jako příkaz color, k němuž máme přístupy get (získat), set (nastavit) a observe (pozorovat). To se nám hodí. A jak už máme ve zvyku, budeme tento parametr pozorovat, tedy jakmile se změní barva stopy, Live informuje náš patch a ten se aktualizuje a změní také barvu panelu. Pokud seznamu posuneme nahoru, zjistíme, že color je Propertie (tedy vlastnost) objektu (posouvám se ještě výš) Track. A to je vše, co potřebujeme vědět. Zajímá nás tedy „property color“ objektu „selected_track“. Stačí jen přidat další objekt message [property color] do naší série objektů [property solo], [property mute] atd. Bohužel hodnotu color nedostaneme úplně v jednoduchém formátu RGB, jak je v LOM popsáno, a tak musíme formát ještě převést.

Psáno pro časopis Muzikus