Muzislovník

Sensitivity (česky citlivost): V pojmech elektroakustiky je to minimum energie na vstupu nějakého zařízení, jež je potřeba, aby byl dostatečně vybuzen jeho výstup. Při tomto vybuzení má pak toto zařízení (zesilovač, mikrofon, kytarová škatulka, reproduktor, anténa, přijímač, snímače všeho možného apod.) v technickém manuálu zaručované parametry, jako je šum, zkreslení a spousta dalších.

V obecnosti se dá říct, že s vyšší citlivostí zařízení jest lepší. Ovšem jsou případy, kdy s tímto pravidlem padneme na čumák – například velecitlivý mikrofon snímající ohulený kytarový aparát může vnést do signálu mnohem víc nežádoucího zkreslení než jiný, „horší“, méně citlivý. Ani zde nic není na všechno a nafurt.

 

Transient (česky transientní, přechodný, přechodový, přechodový jev): Transientní signál je signál, jenž se periodicky neopakuje. Podle toho vypadá i jeho spektrální funkce (je spojitá a teoreticky nekonečná) a je s ním nutno podle toho i zacházet. Mnohá audio zařízení mohou při měření vykazovat vynikající parametry, jako je frekvenční vyrovnanost a zkreslení, ale při přenosu signálů typu impuls (třeba rána na bicí) je po slávě.

Tyto jevy navíc v akustice mají ještě jednu vlastnost, jsou vyšší intenzity než průměrný plynulý signál – třeba trsnutí o strunu vzhledem k jejímu doznívání nebo v řeči či zpěvu hlásky retnice (B, P, T) vzhledem k ostatním. Kvalitní elektroakustické zařízení proto musí být stavěno i na tyto situace, aby je sejmulo, zaznamenalo a zreprodukovalo se ctí a bez zkreslení. Srovnat s průměrem je trochu mohou kompresory a limitery, ovšem jenom tak, aby neznehodnotily dynamickou pestrost nahrávky.

Psáno pro časopis Muzikus