Muzislovník - dvojjazyčně o mixpultech až do ztráty vědomí

Aglicky Let’s continue our bilingual talk about mixing consoles untill we pass out. Končili jsme u nástrah (pitfalls) při jejich rychlé obsluze. Ovšem ani hlavní regulátor hlasitosti (fader) - v hantýrce „klika“ nebo „šavle“, i když slovem „šavle“ se někdy označuje i celá vstupní jednotka (input module), nejen její tahový regulátor - nemusí být pouze tahovým potenciometrem (linear motion potentiometer, shift potentiometer). Jejich hmatník (fingerboard, knob) bývá přizpůsoben bříšku prstu (ball of the thumb, thenar), takže pokud je klik víc než deset, přestávají živáčkovi prsty stačit, i když nedělal v mládí na pile (he hasn’t fingers enough even he didn’t work in the sawmill when he was young). A když jsou kliky v drtivé přesile (have overwhelming superiority), od nějakých čtyřiadvaceti výš (up from 24 input modules), musí nastoupit automatizace (automation), pokud se z těch mašin nemá jeden zbláznit (go insane, lose his mind). Automatizace probíhá v zásadě tak, že současně s během mnohastopého zvukového nahrávadla (multitrack sound recorder), ať už zaznamenávajícího dění ve studiu (recording actions in the studio) nebo přehrávajícího záznam (replaying the record, playing back) pro výsledný mix (master mix, output mix), běží taky časový kód generovaný buď tímto nahrávadlem nebo řídicím počítačem (runs also the time code generated by that recorder or by the control computer). Pomocná záznamová stopa (the auxiliary track) pak registruje, kdy kde a jak jste sáhli na kliku (contact, give a touch the fader) a udělá to příště v tom místě za vás (and does it instead of you on that place). Tak se dá zařídit, že mixpult zvládne jeden zvukař (one mixing console manages one sound engineer), nebo je jich aspoň výrazně méně než počet zvukových stop děleno deseti (far less then the among of sound tracks divided by ten).

 

K výkonu automatiky na mixážním pultu se používá buď čisté elektroniky (pure electronics), pak se výkonný prvek jmenuje VCA (voltage controlled amplifier), nebo lze užít prvků elektromechanických, pak jsou osazeny kliky potenciometry s motorovým posunem (motor faders, motor controled faders). Well. See you next time.

Psáno pro časopis Muzikus