Muzislovník - zvukové datové formáty a slovníček naposledy

Muzislovník - Zvukové datové formáty a slovníček naposledy
Muzislovník - Zvukové datové formáty a slovníček naposledy

Ve čtyřech částech jsme prošli detaily zvukového formátu mp3 (anglicky mp3 audio data format) do takových detailů, že někteří se začali v textu ztrácet (loosing the context). A jelikož od nového roku slovníček už vycházet nebude (will be finished), popíšu stručně, leč dvojjazyčně (bilingual) ještě další datové formáty digitálního zvuku (other audio data formats), a že jich na světě je.

 

Formát OGG vytvořila nadace Xiph.org a má býti svobodně šiřitelnou alternativou (free disseminateable alternative) k jiným placeným formátům, třeba minule popisovanému a nejrozšířenějšímu mpeg nebo jiným - rma (Real), mov (QuickTime) nebo wma (Windows Media), ale i k nekomprimovaným formátům riff - wav nebo video formátu AVI. Výchozím byl bezztrátový kodek (loseless codec) čili program pro kódování a dekódování Squish, v současnosti je základem formátu OGG kompresní ztrátový kodek (compression lossmaking codec) Vorbis.

 

Datový formát digitálního zvuku (audio digital data format) podoporovaný windowsovskou firmou Microsoft je WMA (Windows Media Audio). Zvuk má srovnatelný s mp3 a velikost souborů (file size) je při stejném datovém toku (dataflow) oproti mp3 o trochu menší. Příliš popularity u uživatelů ale nepobral kvůli blokování metod Digital Rights Management (zkráceně DRM), které mělo zabránit nelegálnímu kopírování (illegal copy). Chytří uživatelé (clever users) sice ochranu brzy prolomili (have broken out), ale i přesto dál raději víc používají formáty jiné.

 

Dalším z mnoha formátů digitálního zvuku je Free Loseless Audio Codec - zkráceně FLAC. Jest to formát bezztrátový (lossless), čili při jeho kódování se na rozdíl třeba od mp3 nevyužívá maskovacích algoritmů (masking computational procedures), a nic se proto z nahrávky neztrácí. Komprimace nahrávky na tento způsob je trošku nižší, velikost souborů zůstává zhruba napůl cesty mezi nekomprimovaným wav s kódováním v PCM a plně „sežvejkanou“ mp3.

 

Standardní rozšíření názvu počítačového zvukového souboru (file name extension) WAV v sobě může skrývat poměrně velké množství různých zvukově datových formátů (various audio data formats). Způsob kódování souboru je uveden v jeho datovém záhlaví (header).

 

Takže někdy někde jinde a jinak. (See You later other times on some other way.)

Psáno pro časopis Muzikus