Nebojte se funkcí v DAW - Detaily ke složce preferencí Cubase

Nebojte se funkcí v DAW - Detaily ke složce preferencí Cubase
Nebojte se funkcí v DAW - Detaily ke složce preferencí Cubase

Minule jsme probrali základní řešení problémů. Zmínil jsem složku, kde jsou uložené preference (nastavení) Cubase. Těmito složkami jsou (v závislosti na operačním systému):

Win: %AppData% Steinberg/Cubase X_64

Mac: ~Library/Preferences/Cubase X

Zmínil jsem také, že někdy pomůže smazání těchto složek, což Cubase donutí, aby při příštím startu vytvořila složku novou a dostala se tak do

továrního nastavení. Často se ale stane, že ještě před tím, než složku definitivně smažeme, chceme vyzkoušet, zda toto bude funkční řešení a problém to skutečně odstraní. A přece jenom pokud vyloženě nemusíme, obvykle si raději své osobní nastavení Cubase ponecháme. Proto postačí, když pouze pro test danou složku preferencí buď přesuneme do jiné složky v našem počítači, nebo danou složku přejmenujeme. Jen je potřeba přejmenovat začátek názvu složky. Osobně používám podobu: _dnešní_datum_Cubase X, tedy například _2021_12_24_Cubase X.

V případě, kdy máme (nebo jsme měli) v systému nainstalovaných vícero verzí Cubase, najdeme v dané složce preferencí Cubase také složky těchto starších verzí Cubase. Vzhledem k tomu, že se Cubase při prvním startu snaží poskytnout nám naše osobní nastavení ze starší verze Cubase, okopírují se preference starší verze do nové složky. To znamená, že pokud smažeme složku preferencí Cubase 11, ale zároveň máme k dispozici složku preferencí Cubase 10.5, okopírují se tyto preference do Cubase 11. Jenže právě to může být také někdy zdrojem problému. Někdy se stane, že preference byly poškozené již v Cubase 10.5 (i když tam se toto poškození nemusí nutně ukázat jako chyba a Cubase 10.5 může fungovat, jak má). Proto vždy doporučuji smazat (nebo přejmenovat) všechny složky preferencí Cubase, abychom měli stoprocentní jistotu, že Cubase skutečně nastartuje ve výchozím, továrním nastavení.

Nebojte se funkcí v DAW - Detaily ke složce preferencí Cubase
Nebojte se funkcí v DAW - Detaily ke složce preferencí Cubase

Tedy abych byl úplně přesný, není vždy potřeba mazat úplně všechny starší verze preferencí. Od verze Cubase 9 se Cubase při startu bez složky preferencí dívá zpět pouze dvě hlavní verze. Preference starší Cubase již ignoruje. Tedy v případě současné Cubase 11 se do složky preferencí kopírují data z Cubase 10.5, Cubase 10, Cubase 9.5 a Cubase 9. Preference Cubase 8.5 a starších už jsou Cubase 11 ignorovány. Takže pokud máme například preference Cubase 7, nemusíme je mazat. Na druhou stranu takové preference už v podstatě nepotřebujeme, protože Cubase 11 je stejně nepoužije, tedy nastavení z Cubase 7 se nepřenese do Cubase 11.

Preference Cubase jsou ještě rozděleny do dvou skupin, kterými jsou tzv. Cubase Soft (což jsou Cubase Elemente, LE a AI, jejichž licence je ve výchozím nastavení uložena v Soft-eLicenseru) a Cubase Hard (což jsou Cubase Pro a Cubase Artist, jejichž licence je vždy uložena na hardwarovém klíči USB-eLicenser). To je důvod, proč při upgradu z některé Cubase Soft na Cubase Hard nedostaneme v nové Cubase (Pro nebo Artist) stejné nastavení, které jsme používali ve staré Cubase Soft. Dá se to obejít buď tak, že všechny soubory ze složky preferencí Cubase Soft přesuneme do nové složky preferencí, nebo že jednoduše složku preferencí Cubase Soft přejmenujeme na složku preferencí Cubase Hard. Složka preference Cubase Soft se jmenuje Cubase LE AI Elements X, kde X je opět verze Cubase. Tedy například při upgradu z Cubase AI 10.5 na Cubase Artist 11 přejmenujeme složku Cubase LE AI Elements 10.5_64 (na Macu bez _64) na Cubase 11_64 (na Macu opět bez _64). Tím máme přenesené osobní nastavení z Cubase AI 10.5 do naší nové Cubase Artist 11.

Psáno pro časopis Muzikus