Nebojte se funkcí v DAW - Filtrování MIDI kanálů na vstupu

Minule jsme si povídali o tom, jak nastavit naše DAW tak, abychom do různých stop MIDI nebo Instrument mohli nahrávat z různých MIDI zdrojů současně. Skončili jsme u případu, kdy chceme do MIDI stopy 1 nahrávat ze zdrojů (MIDI klaviatur nebo jiných zařízení) A a B, a současně do MIDI stopy 2 nahrávat z jiných MIDI zdrojů X a Y.

Nebojte se funkcí v DAW - Filtrování MIDI kanálů na vstupu
Nebojte se funkcí v DAW - Filtrování MIDI kanálů na vstupu

Došli jsme k tomu, že přímo v Cubase jednoduché řešení neexistuje. Jedním řešením je použití softwarového (nebo i hardwarového) MIDI Patchbaye jiného výrobce. Takový jednoduchý softwarový MIDI Patchbay si umíme vytvořit i sami v aplikaci Max, což je „velká verze“ Max for Live. Jak si takový MIDI Patchbay vyrobit, se podívejte o pár stránek vedle do mého druhého seriálu.

 

Druhým minule naznačeným řešením je použití různých MIDI kanálů na straně zdrojů, které pak budeme dle potřeby v Cubase na vstupu filtrovat. A na to se teď podíváme.

Pro tento způsob budeme potřebovat, aby každé MIDI zařízení vysílalo svá MIDI data na svém jedinečném MIDI kanále. Výchozí nastavení snad úplně všech MIDI zařízení je takové, že data jsou vysílána na MIDI kanále 1 (pokud nepoužíváme zařízení v multitimbrálním režimu, třeba pro přehrávání hotových MID nahrávek a nevysíláme tak data na vícero kanálech). To obvykle bývá možné změnit v nastavení. Zkusil bych hledat něco jako Setup > MIDI > Output > MIDI Channel. Předpokládejme, že se nám toto nastavení na jednotlivých MIDI zařízeních podařilo udělat. Tedy MIDI zařízení A vysílá data na kanále MIDI 1, zařízení B na kanále 2, C na kanále 3 a D na kanále 4. Teď už budeme schopní tato jednotlivá MIDI zařízení od sebe v Cubase odlišit právě díky jejich jedinečnému MIDI kanálu.

Cubase ve výchozím nastavení přijímá vždy do všech stop MIDI (a Instrument) data na všech MIDI kanálech. Nastavení MIDI kanálu ve stopě se týká pouze výstupu. Prozatím tedy, pokud budeme hrát na všechna připojená MIDI zařízení, data budou ze všech směřovat do všech stop MIDI a na první pohled to bude vypadat, že naše práce z předchozího odstavce neměla kýžený efekt. Jediný rozdíl bude v tom, že MIDI data z různých zařízení budou zapsána každá se svým jedinečným kanálem MIDI. Na výstupu to ale nepoznáme, protože jej obvykle máme nastaven na kanál MIDI 1 (v případě stop Instrument) nebo na jedinečný kanál MIDI v případě stop MIDI.

Nebojte se funkcí v DAW - Filtrování MIDI kanálů na vstupu
Nebojte se funkcí v DAW - Filtrování MIDI kanálů na vstupu

Mimochodem, právě nastavení kanálu MIDI na výstupu stopy ovlivňuje, na jakém kanále MIDI budou data dané stopy vysílána ven. Tedy i pokud do stopy nahrajeme MIDI data na různých kanálech, je-li jako výstup nastaven kanál MIDI 1, data jsou ven (nebo do virtuálního nástroje) vysílána na kanále MIDI 1. Pokud chceme data vysílat na tom kanále MIDI, na kterém jsou zapsána, musíme jako výstupní kanál zvolit Any.

Pro filtrování jednotlivých vstupních kanálů do daných stop použijeme MIDI Input Transformer (pouze v Cubase Pro). A zde nastavíme do prvního modulu jednoduchou formuli: Jestliže kanál MIDI se nerovná 1, filtruj data pryč. A to sice v MIDI Input Transformer přesně takto:

Channel | Unequal | 1 > Filter

Nebojte se funkcí v DAW - Filtrování MIDI kanálů na vstupu
Nebojte se funkcí v DAW - Filtrování MIDI kanálů na vstupu

Nesmíme zapomenout daný modul zapnout.

Pokud budeme chtít nahrávat z vícero zařízení, můžeme samozřejmě použít logický operátor AND, případně OR. Pro propuštění 1. a 2. MIDI kanálu (a filtrování všech ostatních kanálů pryč) by tedy MIDI Input Transformer vypadal následovně:

Channel | Unequal | 1 | OR

Channel | Unequal | 2 > Filter

A samozřejmě pro MIDI zařízení X a Y, která vysílají data na kanálech MIDI 3 a 4, by MIDI Input Transformer vypadal následovně:

Channel | Unequal | 3 | OR

Channel | Unequal | 4 > Filter

Asi jste si při vkládání MIDI Input Transformer všimli, že na výběr máme možnost buď Global nebo Local. Rozdíl je v tom, že Global ovlivní nastavení na všech vstupech a stopách MIDI, zatímco Local pouze na aktivní stopě. Proto zvolíme Local.

Psáno pro časopis Muzikus