Nebojte se funkcí v DAW - Základní řešení problémů

Nebojte se funkcí v DAW - Základní řešení problémů
Nebojte se funkcí v DAW - Základní řešení problémů

Moderní DAW jsou velmi komplexní aplikace obsahující obrovskou spoustu funkcí, vlastností, možností a nastavení. Do hry ale vstupují další faktory a výrobci, zejména v podobě plug-inů. Občas se tedy stane, že věci přestanou fungovat tak, jak by měly. Jak je to možné? Vždyť je to počítač, je to stroj! Ale i tuto aplikaci programují lidé, kteří mohou v programovacím kódu udělat chybu. Jak tedy odhalit, kde je problém a

případně jej obejít?

Ač je to nepříjemné zjištění, největší počet problémů bývá mezi klávesnicí a židlí (... s prominutím; mě samozřejmě nevyjímaje). V případě jakéhokoliv problému tedy nejdříve zkuste překontrolovat, zda jsou věci tak, jak mají být. Typický problém „neslyším žádný zvuk“ se obvykle ukáže jako chyba v routování signálu. Často se také objevují grafické chyby v aplikaci, aby se později přišlo na to, že grafická karta není kompatibilní nebo nepodporuje určitou potřebnou technologii.

Chyby na straně DAW můžeme obvykle rozdělit do tří skupin. Buď se něco pokazí v jednom projektu, nebo se něco pokazilo v nastavení, anebo chyba souvisí s nějakým plug-inem.

Nebojte se funkcí v DAW - Základní řešení problémů
Nebojte se funkcí v DAW - Základní řešení problémů

V tomto pořadí také doporučuji problém řešit, respektive najít cestu k obejití problému. Pokud tedy něco nefunguje, můžeme zkusit, zda je touto chybou zasažen pouze jeden projekt, nebo jestli chybu dokážeme zopakovat v jiném projektu. Obvykle je dobré zkusit chybu zopakovat ve velmi jednoduchém projektu (nejlépe začít od nového projektu), aby bylo možné chybu co nejsnáze izolovat. Pokud se chyba projevuje opravdu pouze v jednom projektu, obvykle se opravdu jedná o nějakou uživatelskou chybu a stojí za to projekt pořádně prozkoumat. Nicméně skutečně se někdy může v projektu něco pokazit. Pak může pomoci zkusit projekt uložit znovu, pod jiným názvem (Save As), případně uložit projekt do jiné složky. Další možností je uložit novou verzi projektu (Save New Version). Poslední možností je udělat zálohu projektu (Backup Project) a zkusit, zda se chyba objeví i v této záloze.

Další možností je, že se něco pokazilo v nastavení. V takovém případě se chyba obvykle objevuje ve všech projektech. Máme možnost spustit Cubase dočasně v továrním nastavení. Jedná se o tzv. Safe Start Mode a dostaneme se do něj tak, že hned po kliknutí na ikonu Cubase (pro její start) stiskneme kombinaci kláves Ctrl+Shift+Alt (na Mac Cmd+Shift+Alt) a držíme tuto klávesu stisknutou, dokud se neobjeví šedá obrazovka Safe Mode Dialog. Zde potom můžeme aktivovat možnost Disable Program pPeferences, tedy deaktivovat preference programu. Poté vyzkoušíme, zda v továrním nastavení Cubase tuto chybu vykazuje, nebo nikoliv. Pokud byl problém vyřešen, můžeme při příštím startu Cubase v Safe Mode Dialog zvolit variantu Delete Program Preferences, tedy smazat preference programu. Tím bohužel přijdeme o naše osobní nastavení Cubase. Obvykle nejvíc bolí to, že jsme přišli o klávesové zkratky. Ale tomu lze předejít (ovšem je třeba to udělat před smazáním preferencí). Preference Cubase jsou uloženy v následujících složkách:

Win: %AppData% Steinberg/Cubase X_64

Mac: ~Library/Preferences/Cubase X

Pokud z této složky zazálohujeme soubor KeyCommands.xml, následně smažeme preference, spustíme Cubase a ukončíme ji (aby byla vytvořena nová složka s továrním nastavením preferencí), můžeme soubor KeyCommands.xml okopírovat zpět do nové složky preferencí.

Mimochodem, někdy, když chyba nezmizí ani po deaktivaci preferencí, můžeme výše uvedenou složku preferencí smazat (nebo přesunout či přejmenovat) ručně. To se vyplatí zejména v případě, že jsme měli nainstalované i starší verze Cubase a tato chyba byla už v nějaké starší verzi. Pak se tedy vyplatí smazat najednou preference všech verzí Cubase.

Pokud se jedná o problém v plug-inu, máme v dialogu Safe Mode možnost Deactivate All Third Party Plug-ins.

Pokud problém přetrvává (anebo se jedná o uživatelskou chybu), máme samozřejmě k dispozici jak české uživatelské fórum, tak oficiální fórum Steinbergu.

Psáno pro časopis Muzikus