Pěvecký workshop Come to Jam

Pěvecký workshop Come to Jam
Pěvecký workshop Come to Jam

Dechová cvičení

A. Uvědomění si bránice - Většina lidí nedotčených pěveckými metodami, respektive dechovými cvičeními, dýchá vestoje do pouhé horní třetiny plic. A když je zapotřebí, aby se pořádně nadechli, tak zvedají ramena, dmou hruď, ale to není správně. Takovýchto nádechů se vyvarujte! (Hlídejte si v zrcadle, že při dechových cvičeních se vám ani o kousek nepohnou ramena směrem nahoru.) Nejen, že nedocílíte maximálního nádechu celými plícemi, ale takovéto "dýchání" způsobuje právě zvedáním ramen mimo jiné napínání svalů na krku, a to se následně přenáší na hlasivky. A jak jsem již zdůrazňoval, je potřeba vyvarovat se všech potencionálních tlaků na hlasivky! A tak se budeme učit dýchat do celých plic. Správně,do celých plic,dýchá snad každý člověk vleže. A v této poloze se bude odehrávat 1. cvičení:

1. Vleže - Při dechových cvičeních provádějte vždy nádechy nosem a výdechy pusou.

A jak se má vlastně správně dýchat a jak to poznáme? Lehněte si pohodlně na rovnou podložku a zvolna zhluboka dýchejte. Položte si ruku na břicho a co cítíte? Při nádechu se vaše dlaň spočívající na břiše zvedá a při výdechu vrací zpět.Přesně tak vypadá správné dýchání. Vždy, když si uděláte čas na dechová cvičení, si nejdřív chvilku poležte a dobře vnímejte ten pocit, jak se s nádechem vaše břicho vyklene a vytlačí ruku vzhůru a při výdechu společně s rukou klesá dolů.

Co se to vlastně ve vás odehrává? Dobře se podívejte na následující obrázek:

 

Biologové a lékaři mi snad odpustí mou naivní kresbičku a laický pokus o popis lidských útrob... Pro správné dýchání je pro nás nejdůležitější naučit se vědomě pracovat s bránicí. A co to ta bránice vlastně je? Na obrázku vidíte dvakrát totéž, a to obě plíce a pod nimi bránici. Bránice je sval, který nám rozčleňuje trup na dvě části. Odděluje nám tak plíce od střev, žaludku a dalších vnitřností... Při výdechu je bránice vypouklá směrem nahoru. Při správném hlubokém nádechu vzduch roztahuje celý objem plic. Jejich dolní část tlačí na bránici tak, že se vyrovná do vodorovné polohy (tedy stojíte-li). V důsledku toho se zmenší prostor pro vnitřnosti v dolní části trupu, a ty pak začnou vydouvat břicho. A to je pocit, který byste se měli naučit vnímat v poloze vleže. Někdy se tomu říká, že "dýcháme do břicha", ale to je zavádějící a příště si vysvětlíme proč.

Psáno pro časopis Muzikus