Pěvecký workshop Come to Jam (2)

Základní návyky

Zásada první: pohoda

Při zpěvu byste měli mít jen samé příjemné tělesné pocity. Všechny svaly (kromě těch, které se podílejí na zpívání) by měly být buď uvolněny nebo zapojeny jen do té míry, abyste při provádění hlasových a jiných cvičení mohli pohodlně stát. Každá křeč, která při zpěvu vzniká, je špatná a kromě toho, že může ovlivnit přirozenost vašeho pěveckého projevu, může se projevit také tlakem na vaše hlasivky a to může delším provozováním způsobit velké problémy. Proto bych vám doporučoval pořídit si zrcadlo, kde uvidíte nejlépe celou svou postavu, a s pohledem do něho zpočátku vždy cvičit. V něm si kontrolujte, že při všech cvičeních, která budete dělat, budete mít správný postoj a uvolněný krk.

 

Zásada druhá: správný postoj

Samozřejmě, až z vás budou muzikálové hvězdy, budete nuceni při zpěvu tancovat a různě pobíhat po podiu na přání režisérů a choreografů. Zatím ale pro zautomatizování správných návyků a uvědomění si správných vnitřních pocitů je třeba, abyste dodržovali určitá pravidla správného postoje. Z toho tedy plyne, že učit zpívat byste se měli vestoje. Stát byste měli s váhou rovnoměrně rozloženou na obou nohou, tedy neměli byste mít jednu nohu pokrčenou. Ruce by měly být volně spuštěny podél těla. Trup mějte rovně, neměl by být předkloněn, zakloněn či jinak vychýlen. Hlavu mějte také rovně, ani předkloněnou, ani zakloněnou, ani do strany. Hlídejte si, abyste se při cvičeních nekymáceli a aby vaše končetiny přitom nedělaly nekontrolovatelné pohyby. Nebude-li se vám dařit své tělo ovládat, existuje pomůcka na přechodnou dobu: Při cvičeních se pomalu procházejte a zároveň volně, pomalu mávejte rukama.

 

Zásada třetí: volný krk

Kromě sledování vaší postavy je ale nejdůležitější si v zrcadle ohlídat volnost krku a hlavy. Uvidíte-li v zrcadle, jak se vám na krku nadměrně napínají svaly a nabíhají žíly, je to špatně a ihned toho nechte a začněte totéž cvičení, které jste přerušili, dělat znovu, ale vědomě s uvolněným krkem. Váš pocit v oblasti krku by měl být tak pohodlný, že byste měli být schopni během jakéhokoli cvičení bez odporu a normálně pomalu otáčet hlavou na obě strany. Také vaše mimické svaly na obličeji by se neměly nijak nadměrně křečovitě křenit. Všechny křeče v oblasti krku totiž negativně působí dovnitř na hlasivky a ty, pokud jsou tomuto tlaku při zpěvu dlouhodobě vystavovány, se mohou překrvovat, může vás začít bolet v krku, dokonce se vám na hlasivkách mohou udělat tzv. uzlíky a ty se pak musí odstraňovat operativně. A nezdaří-li se operace, můžete nadosmrti přijít o hlas. Proto si velice pečlivě hlídejte vaše pocity v krku! Nemyslím tím ale, že jakmile zpozorujete sebemenší tlak v krku, musíte okamžitě přestat zpívat. To byste ve zpěvu daleko nedošli. Samozřejmě, jestli jste nikdy nezpívali a najednou začnete své hlasivky, až dodnes odpočívající, pomalu zatěžovat hlasovými cvičeními, určitě se setkáte s mírným(!) tlakem v oblasti krku, ten pocit ale nesmí přerůst v bolest. Hlasivky nezvyklé na zpěv se zpočátku budou "bránit" a zejména se jim nebude chtít do výšek a tam právě nejčastěji můžete ucítit onen tlak. Nikdy vás však při zpěvu nesmí bolet v krku!!! Bolest v krku vám vždy signalizuje, že není něco v pořádku. Budete-li mít takový problém, nejdříve se důkladně přesvědčte, že něco neděláte špatně sami. Prohlédněte se v zrcadle, případně si i při zpěvu osahejte krk, jestli na něm necítíte nezvyklé nadměrné pnutí. Pokud vyloučíte vaši technickou chybu, může být problém ve vašem zdraví. Samozřejmě, když budete zpívat s angínou nebo některým podobným onemocněním, je příčina jasná a já vám po dobu léčby podobné nemoci doporučuji raději vůbec nezpívat. Cítíte-li se zdrávi, to ale ještě nemusí znamenat, že je s vaším zdravím vše v pořádku. Doporučuji vám zajít si k foniatrovi, a jestli ho u vás nemáte, tak si zajděte alespoň na krční oddělení. Výtěr z krku by mohl příčinu prozradit. Ale pokud vám zde nic nenajdou, ještě to nemusí znamenat, že není problém ve vašem zdraví. Dále vám doporučuji vaše kroky směřovat na alergologii. Dnes už je alergický téměř snad každý na něco a právě alergie by vám mohla znepříjemňovat zpívání. Pokud i tento doktor vám řekne, že jste zdraví jako řípa, pak už nemohu jinak než vás opravdu nutit zajít si k odbornému pedagogovi, který se vám pokusí odhalit, jakou chybu jste v zrcadle nezpozorovali a čím že si tedy tu bolest v krku způsobujete. Ale rozhodně nikdy nad bolestí v krku nemávněte rukou!!!

 

Zásada čtvrtá: vhodné dýchání

Na rozdíl od prvních tří zásad, které mají především zabránit poškození vašeho zdraví, je tato zásada zejména základním kamenem(!) kvality vašeho zpívání. Správné dýchání rozhodně nepodceňujte! Jestli jsem jako nejdůležitější bod v péči o zdraví zpěváka zdůrazňoval volný krk, tak v návodu na správné zpívání musím zdůraznit jako nejzákladnější právě dýchání. Vhodné dýchání se musíte naučit pozorováním sebe sama. Musíte se naučit hospodařit s dechem a naučit se odhadnout vdechované množství vzduchu tak, abyste se nenadechli ani málo ani moc. Váš nádech vám musí vždy akorát vystačit. Vůbec není nic neobvyklého, když zpěváci pracují na přípravách nového repertoáru, že si do not zaznamenávají (v závislosti na logice a smyslu textu a celkovém vývoji písně) místa, kde se naučí nadechovat. Možná vám to zní směšně, ale musíte se naučit dýchat! Stejně jako se při nácviku písně budete učit, kde zazpívat správně kterou notu, neopomeňte si dávat pozor, kde a jak moc se nadýchnete. Nesmí se vám stát, že vám ke konci nějaké fráze prostě dojde dech nebo že se nadýchnete tak moc, že ve vás bude přetlak a vzduch z vás při zpěvu bude nekontrolovatelně tryskat. Naučte se dýchat tak, aby každý váš nádech akorát vystačil na příslušnou frázi. Před novým nádechem by ve vašich plicích nemělo zbýt velké množství vzduchu a ani byste neměli být vymačkáni na maximum. Vždy tak akorát!

Snažte se většinou nadechovat nosem. Samozřejmě jsou v písních místa, kdy na nádech je malá pauzička, a čeká-li vás pak dlouhá fráze, nezbývá nic jiného, než se nadechnout pusou. Pusa je prostě rychlejší.

Psáno pro časopis Muzikus