Rock Guitar Workshop (10) - Hammeringové postupy I

Rock Guitar Workshop - Hammeringové postupy I
Rock Guitar Workshop - Hammeringové postupy I

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu.

V tejto časti sa zoznámime s technikou hry hammering a ukážeme si niekoľko základných hammeringových postupov. Hammering je technika hry, pri ktorej sú prstami pravej ruky niektoré tóny hrané príklepmi a ľavá ruka hrá legatovým spôsobom. Patrí k moderným gitarovým technikám. Hammering je zaujímavý hlavne svojím špecifickým zvukom, pretože sa pri ňom striedajú len príklepové tóny a legatový spôsob hry. Znie teda veľmi súvisle a spojito. Je vďačným spestrením celkového gitarového prejavu mnohých rockových gitaristov.

Na úvod si ukážeme základné triolové hammeringové cvičenie, v ktorom budeme hrať tóny akordu C dur, c2, g1, e1. Budeme sa pohybovať po strune h. Jednotlivé tóny tohto kvintakordu zahráme nasledovne. Prvý tón c2 zahráme príklepom prstu pravej ruky. Po príklepe rozozvučíme týmto prstom nasledujúci tón g1. Potom legatovo ľavou rukou zahráme tón e1. Túto triolu opakujeme viackrát za sebou. Celý postup budeme hrať systémom príklep prstom pravej ruky, potom rozozvučanie nasledujúceho tónu a legato. Prstoklad je ľubovoľný. Niekto na príklepy používa ukazovák, iný zase prostredník pravej ruky. Dôležité je, aby sme tento postup cvičili od úplne pomalého tempa a až po jeho zvládnutí v pomalších tempách začali postupne zrýchľovať. V notovom a tabulátorovom zápise sú príklepové tóny označené krúžkom a spojené legatovým oblúčikom s nasledujúcimi tónmi (cvičenie 1).

V ďalšom cvičení si predvedieme opäť triolový hammeringový postup, v ktorom budeme meniť príklepové tóny. Budeme sa pohybovať po strune h. Budeme vychádzať z akordu C dur, teda opäť z triolového postupu c2, g1, e1. V prvej triole zahráme príklepový tón c2, v druhej triole príklepový tón d2, v tretej triole príklepový tón e2, v štvrtej triole príklepový tón d2. Čo sa týka prstokladu, všetky obmieňajúce sa príklepové tóny môžeme hrať buď jedným prstom pravej ruky (napríklad ukazovákom, prípadne prostredníkom), alebo môžeme každý z príklepových tónov hrať iným prstom. V tomto prípade môžeme v príklepoch obmieňať ukazovák, prostredník, prsteník, prostredník (cvičenie 2).

V poslednom cvičení si predvedieme použitie základného triolového hammeringového postupu v rôznych harmóniách. V každej harmónii zahráme tóny príslušného kvintakordu. Budeme sa pohybovať po strune h. Pri tomto cvičení nebudeme meniť len polohu príklepového tónu, ale aj polohu ľavej ruky, ktorá hrá legatovým spôsobom. Budeme hrať v tónine e moll v nasledovných harmóniách - e moll, H dur, e moll, D dur, G dur (cvičenie 3).

Toľko teda k základným hammeringovým postupom. Už z týchto úvodných cvičení je zrejmé, že použitie hammeringov je veľmi efektné a pôsobivé. Na prílohe CD ROM nájdete okrem videosúborov k týmto cvičeniam aj videoukážku Some of Hammering.

V ďalšej časti sa hammeringami budeme ešte zaoberať a ukážeme si rozvinuté triolové a kvartolové hammeringové postupy.

Psáno pro časopis Muzikus