Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II

Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II
Rock Guitar Workshop XXIV - gitarové postupy hrané rôznymi technikami II

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V minulej časti sme si ukázali gitarový postup, hraný rôznymi technikami a všímali sme si zvukové rozdiely pri jednotlivých spôsoboch hry. V tomto dieli budeme v tejto problematike pokračovať. Predvedieme si tri cvičenia, pričom každé z nich zahráme dvomi rozdielnymi spôsobmi.Na úvod si predvedieme triolové cvičenie, ktoré budeme hrať na dvojici strún h, g, systémom down-up. Prvý úder zahráme up (úder trsátkom smerom hore), takže budeme hrať striedavo up-down-up-down... Cvičenie bude znieť klasicky a pri každom tóne budeme zreteľne počuť "nákmih" trsátka (cvičenie 1).Teraz toto isté cvičenie zahráme technikou hammering. Už vieme, že je to technika hry, pri ktorej sú prstami pravej ruky niektoré tóny hrané príklepmi a ľavá ruka hrá legatovým spôsobom. V notovom a tabulátorovom zápise sú príklepové tóny označené krúžkom a spojené legatovým oblúčikom s nasledujúcimi tónmi. Sled tónov tohto cvičenia budeme hrať len na strune h. Príklepovým tónom bude vždy prvý tón v takte. Keďže sa v tomto prevedení budú striedať len príklepové tóny a legatový spôsob hry, celé cvičenie bude znieť viazane a súvisle (cvičenie 2).Ďalej si predvedieme pentolové cvičenie na dvojici strún g, d, ktoré najskôr zahráme systémom down-up. V tomto cvičení bude prvý úder v smere down (úder trsátkom smerom dole), takže budeme hrať striedavo down-up-down-up... Cvičenie teda bude znieť opäť klasicky a pri každom tóne budeme zreteľne počuť "nákmih" trsátka (cvičenie 3).Teraz si tento istý postup zahráme legatovým spôsobom. Legato je technika hry, pri ktorej tie tóny, ktoré nezahráme trsátkom, vyhráme iba prstami ľavej ruky. V notovom a tabulátorovom zápise sú tieto tóny spojené legatovým oblúčikom. Cvičenie budeme hrať tak, že prvý tón pentoly na strune g zahráme v smere down a zvyšné tóny pentoly vyhráme iba prstami ľavej ruky. Potom prejdeme na strunu d a prvý tón nasledujúcej pentoly zahráme v smere up. Zvyšné tóny opäť vyhráme iba prstami ľavej ruky. Pri tomto cvičení bude teda nákmih trsátka zreteľný len v každom prvom tóne pentoly a zvyšné legatové tóny, budú znieť viazane (cvičenie 4).Ukážeme si sextolové cvičenie, ktoré budeme hrať na dvojici strún h, e1, systémom down-up. Prvý úder bude down. Vždy štvrtý tón, každej sextoly, budeme obmieňať. Opäť je zreteľný každý "nákmih" trsátka (cvičenie 5).Na záver si ukážeme tento istý postup zahraný hammeringovým spôsobom. Sled tónov budeme hrať len na strune h. Príklepovým tónom bude vždy štvrtý tón sextoly, ktorý budeme navyše obmieňať. Zvyšné tóny hráme legatovým spôsobom. Hammeringové prevedenie bude teda celé znieť viazane a súvisle.Poznámka - prvý tón cvičenia musíme rozozvučať pomocou prstu pravej ruky. Ostatné tóny už budeme hrať plynule, bez problémov (cvičenie 6).V tejto časti sme si opäť ukázali a porovnali rozdielnosť jednotlivých gitarových techník. Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam.Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus