Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III

Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III
Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III
Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III
Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III
Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III
Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III
Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III
Rock Guitar Workshop XXVIII - licks - gitarové vyhrávky III

Boogie I

Zdravím všetkých rockových gitaristov.

V nasledujúcich častiach Rock Guitar Workshopu sa budeme zaoberať spôsobom hry boogie. Tento hudobný štýl vznikol v dvadsiatych rokoch minulého storočia v Severnej Amerike a hovorilo sa mu tiež boogie-woogie. Začali ho hrávať černošskí muzikanti, ktorí vlastne touto hudbou zabávali návštevníkov krčiem v drevorubačských táboroch. Pri presunoch medzi jednotlivými tábormi používali vlak. A práve boogie pripomína zvuk parnej lokomotívy a klepotanie kolies o spoje koľajníc. Postupom času sa boogie dostalo z drevorubačských táborov do najbohatších prominentných klubov americkej smotánky a onedlho sa stalo celosvetovým hitom.

 

Jedná sa v podstate o zvláštny spôsob rytmizácie, v ktorom vlastne hráme triolovo, no vždy vynecháme druhý tón v triole.

 

Systém hry boogie si ukážeme na úplne jednoduchom backlideovom postupe, ktorý budeme hrať na strune E. Najskôr si ukážeme v 2/4 takte klasický osminový backlide. Prvý tón nasadíme bez tlmenia a ďalšie tóny hráme technikou pizzicato. Pri spôsobe hry pizzicato pritlmíme ľavým okrajom dlane pravej ruky struny pri kobylke. Pizzicatové tóny sú v notovom zápise označené skratkou P.M. a pod jednotlivými tónmi je prerušovaná čiara. Posledný tón cvičenia zahráme opäť bez tlmenia (cvičenie 1).

 

V ďalšom cvičení si ukážeme v 2/4 takte backlide hraný triolovým spôsobom. Budeme hrať systémom down-up, pričom prvý úder bude smerom down. Takže prvý tón prvej trioly zahráme down a prvý tón druhej trioly nám bude vychádzať smerom up. Celé cvičenie hráme technikou pizzicato a posledný tón zahráme bez tlmenia (cvičenie 2).

 

Konečne sa dostávame k rytmu boogie. Budeme vychádzať z predošlého cvičenia, v ktorom sme hrali triolovým spôsobom, len teraz v každej triole vynecháme druhý tón. Pravou rukou budeme hrať striedavo down-up, s tým že prvý úder bude v smere down. Celé cvičenie hráme technikou pizzicato a posledný tón zahráme opäť bez tlmenia (cvičenie 3).

 

Na záver si ukážeme cvičenie, v ktorom budeme do pravidelnej rytmizácie boogie zaraďovať aj predrazené tóny. "Predrazený" tón je vlastne zvýraznená posledná osminová nota predošlého taktu tak, že je legatovo spojená s prvou dobou nasledujúceho taktu. Okrem toho do postupu zakomponujeme aj niekoľko vyhrávok. Pravá ruka bude hrať aj normálnym, aj pizzicatovým spôsobom (cvičenie 4).

 

Problematika boogie je veľmi rozsiahla. Tento hudobný štýl majú vo svojom repertoári aj známi svetoví gitaristi (Steve Morse, Steve Vai, Eddie Van Halen, Joe Satriani, Marc Bonilla a ďalší).

 

V tejto časti sme si teda jednoducho predviedli rytmus boogie. V nasledujúcich dvoch častiach sa ešte boogie-woogie budeme venovať a ukážeme si niekoľko sólových postupov hraných v tomto štýle. Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam. Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus