Rock Guitar Workshop XXXII - Backlide Riffs II (7-string)

Rock Guitar Workshop XXXII - Backlide Riffs II (7-string)
Rock Guitar Workshop XXXII - Backlide Riffs II (7-string)
Rock Guitar Workshop XXXII - Backlide Riffs II (7-string)
Rock Guitar Workshop XXXII - Backlide Riffs II (7-string)
Rock Guitar Workshop XXXII - Backlide Riffs II (7-string)
Rock Guitar Workshop XXXII - Backlide Riffs II (7-string)

Zdravím všetkých priaznivcov Rock Guitar Workshopu. V minulej časti sme sa začali zaoberať gitarovými backlide-ami. Už vieme, že backlide je vlastne doprovod, to znamená rytmický a harmonický podklad pod hlavnú melódiu, alebo spev. V prípade, že nám backlideová fráza znázorňuje hlavnú tému danej skladby, nazývame ju aj "riff". V tejto časti si ukážeme niekoľko gitarových riffov, hraných na sedemstrunovej gitare. Sedemstrunová gitara sa od bežnej elektrickej gitary líši tým, že má o jednu strunu naviac. Spravidla sa jedná o najhrubšiu strunu, ktorá je naladená na tón H1 (to znamená o kvartu nižšie od struny E). Ladenie celej gitary od najtenšej po najhrubšiu strunu vyzerá nasledovne: e1, h, g, d, A, E, H1. Sedemstrunová gitara sa teda používa väčšinou v tvrdšej rockovej muzike.

 

V prvom cvičení si ukážeme úvodný gitarový riff skladby Hate. Použijeme v ňom okrem normálnej hry trsátkom aj glissandové prvky a kvintové dvojzvuky. V strede riffu aj jeden vytiahnutý zakvílený tón. Zakvílený tón dosiahneme tak, že do struny brnkneme okrem trsátka aj nechtom ukazováka, alebo prostredníka pravej ruky. Niektorí gitaristi vytvárajú tento tón tak, že do struny brnknú okrem trsátka aj bruškom palca pravej ruky. V notovom zápise tieto tóny zapisujeme ako kosoštvorce. Čo sa týka hry pravou rukou, v tomto cvičení budeme hrať v smere down, podľa notového zápisu zaraďovať glissandové prvky a v závere cvičenia aj niekoľko úderov up (cvičenie 1). Hráme na zadnom (kobylkovom) snímači. Notové zápisy všetkých cvičení sú napísané o oktávu vyššie, kvôli zrozumiteľnosti a čitateľnosti.

 

V ďalšom cvičení si predvedieme gitarový riff skladby Adrenaline Invasion (videoukážka viď Muzikus č. 3/2006). Použijeme v ňom oktávové dvojzvuky, pizzicatové tóny, glissandové prvky a kvintové dvojzvuky. Pizzicatové tóny hráme tak, že ľavým okrajom dlane pravej ruky pritlmíme struny pri kobylke. Tým pádom znejú tóny tlmene a staccatovo. Pizzicatové tóny sú v notovom zápise označené skratkou P. M. a pod jednotlivými tónmi je prerušovaná čiara. Čo sa týka hry pravou rukou, odporúčam dodržiavať hru trsátkom podľa zápisu down-up. Hráme na kobylkovom snímači. Po zahraní každého oktávového dvojzvuku môžme ľavou rukou zahrať mierne glissando (cvičenie 2 - na CD).

 

V treťom cvičení si ukážeme gitarový riff skladby Revenge. V tomto riffe okrem kvintových dvojzvukov použijeme aj pizzicatové a zakvílené tóny. Pravou rukou budeme hrať v smere down. Hráme na kobylkovom snímači (cvičenie 3).

 

Na prílohe CD nájdete videosúbory k jednotlivým cvičeniam. Nabudúce sa budeme ešte touto problematikou zaoberať a ukážeme si niekoľko ďalších riffov hraných na sedemstrunovej gitare.

 

Teším sa na vás v ďalšej časti Rock Guitar Workshopu.

Psáno pro časopis Muzikus